April 4

Vad är bitcoin mining? Hur mycket kan man tjäna på det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Bitcoin mining innebär att datorer löser matematiska problem, varpå nya bitcoins skapas när det lyckas. De matematiska problemen är komplexa och svårlösta, och sannolikheten att en dator lyckas räkna ut dem anses vara 1 på 6 biljoner (6 000 000 000 000).
Hur mycket pengar man kan tjäna på bitcoin mining beror på flera faktorer, bland annat vilken programvara man använder sig av och hur mycket tid man lägger på det. I vissa fall är bitcoin mining inte lönsamt, medan i andra fall kan det vara det. Varje löst bitcoin-block (12,5 bitcoins) gav i början av 2019 $42,000.

Hur mycket kan man tjäna på Bitcoin Mining
Hur mycket kan man tjäna på Bitcoin Mining

 

Hur gör man för att tjäna pengar på bitcoin mining?

Genom att ägna sig åt bitcoin mining kan man skapa bitcoins. Bitcoins är en kryptovaluta – digital valuta – som kan förstås på samma sätt som andra valutor, som ett ekonomiskt kapital. Bitcoin mining syftar till att använda sig av en teknik som kallas för blockchain. Att framställa bitcoins kräver ofta hög datorkapacitet. Om man däremot har den hårdvara som krävs kan man använda den till bitcoin mining.

  1. Programvara. Programvaran som behövs är både hårdvara och mjukvara. Hårdvaran som behövs är framför allt en kraftfull processor. Det finns vissa processorer som är framtagna för att använda till bitcoin mining, men detta behöver inte vara en nödvändighet. Mjukvaran som behövs är program där bitcoins utvinns, såsom BFGMiner eller CGMiner.
  2. Bitcoin mining-pool. Man kan också gå med i en så kallad bitcoin mining-pool. Detta är som ett nätverk som man ansluter till med andra medlemmar, för att på så sätt få en större kapacitet för bitcoin mining. På så sätt kan man gemensamt framställa fler bitcoins. Bitcoin mining-pooler som finns är bland annat BTC Guild, DeepBit och Slush.
  3. Bitcoin-plånbok. När man har utvunnit bitcoins genom bitcoin mining behöver dessa placeras i en bitcoin-plånbok. Dessa kan ha olika säkerhet och tillförlitlighet. När man har lagt sina bitcoins i en bitcoin-plånbok kan man använda dem.

 

Tjänar man pengar på bitcoin mining?

Huruvida man tjänar pengar eller inte på bitcoin mining beror främst på vilken dator och programvara man använder sig av, men också vilka utgifter man har för exempelvis el. Vissa menar på att man inte tjänar någonting alls på bitcoin mining, då konkurrensen är hög och kostnaden för att hålla igång sin bitcoin mining är kostsam. Vissa andra – främst personer som har väldigt kraftfulla datorer – kan däremot tjäna pengar på bitcoin mining. Per löst bitcoin-block tjänar man i dagsläget (2019) $42,000.

Andra sätt att tjäna pengar på bitcoins

Bitcoin mining behöver inte vara det enda sättet att tjäna pengar på bitcoins (särskilt inte med tanke på att lönsamheten vid bitcoin mining kan vara tämligen låg). Tvärtom finns det flera olika sätt man kan använda sig av. Några av dessa sätt är följande:

  • Bitcoin trading. Bitcoin trading syftar till att göra affärer med bitcoins på kortare sikt. Detta kan jämföras med att investera i bitcoins, vilket ofta innebär en mer långsiktig investering.
  • Investering i bitcoins. Till skillnad från många traditionella valutor så påverkas inte bitcoins av exempelvis inflation. Detta gör att bitcoins ofta ses som ett stabilt finansiellt instrument att investera i.
  • Utlåning av bitcoins. Bitcoins lånas vanligtvis ut genom peer-to-peer-utlåning. Man tjänar pengar på detta genom räntan som has på lånet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bitcoin Daytrader – Blanka Bitcoin

Bitcoin Daytrader – Blanka Bitcoin

Bitcoin daytrader – vinst igen – denna gången live!

Bitcoin daytrader – vinst igen – denna gången live!