February 14

Vad innebär en vinstvarning?

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

En vinstvarning utfärdas av ett företag som kommit till insikt om att de uppsatta målen inte kommer att mötas. Med andra ord är en vinstvarning något du som aktieägare inte vill ska inträffa för ett av dina innehav. Men en vinstvarning behöver inte alltid vara negativt. Börsen tenderar att handla ner företag som vinstvarnar, något som i vissa fall kan öppna upp bra köplägen. Med det sagt, ett företag som vinstvarnar möter troligtvis problem. Därmed är det viktigt att du gör läxan två gånger om du överväger att långa ett vinstvarnande bolag.

Varför Vinstvarnar Företag?

Eftersom företag har utsatta mål för så väl kvartal som längre tidshorisonter måste de kommunicera med diverse intressenter. Eftersom både banker, fonder och småsparare kikar på den information som tidigare har kommunicerats för att generera en uppfattning kring bolaget måste den vara pålitlig. För att säkerställa att företagen inte avsiktligt blåser upp förväntningarna måste kommunikationen vara sanningsenlig.

Resultatet Avviker Från Förväntningarna

Om det visar sig att resultatet kraftigt avviker från målsättningen måste bolaget rapportera det till marknaden. Anledningen är att informationen är känslig för marknaden och kommer att ha en stor inverkan på aktiekursen. Enligt de lagar och regler som måste efterföljas, måste en vinstvarning offentliggöras direkt när det står klart att resultatet avviker från prediktionen.

Vad innebär en vinstvarning
Vad innebär en vinstvarning

En intressant aspekt av vinstvarningen är att ordet kan tyckas ha en något negativ klang. Varning, per definition, indikerar att något potentiellt är fel. Men en avvikelse från det förutspådda resultatet kan både vara negativ likväl som positiv. Även i fall då vinsten är signifikant högre än vad som tidigare väntats kan en vinstvarning utfärdas. Med andra ord finns det både positiva och negativa vinstvarningar. Läs vidare för att lära dig mer om positiva vinstvarningar.

10 Arbetsdagar Före Rapport

En vinstvarning skickas i regel ut till marknaden cirka 10 arbetsdagar före rapporten offentliggörs. Eftersom informationen redovisas för med god marginal till rapportdagen får marknaden chans att omvärdera bolaget. Det medför att bolagsvärderingen har korrigerats inför rapportdagen och eventuella prisändringar blir mindre volatila.

Godtycklig Avvikelse

Som nämnt ovan finns det lagar och regler som säger att en vinstvarning måste offentliggöras givet vissa omständigheter. Om den faktiska vinsten avviker kraftigt från den predikterade vinsten måste företaget tala om det för marknaden. Dessvärre är reglerna något tvetydiga. Vad som anses vara en kraftig avvikelse är nämligen godtyckligt. Med andra ord är det upp till företagets finansiella controller och andra inflytelserika personer att göra bedömningen. Om de förutspår att marknaden kommer att reagera kraftigt på det faktiska resultatet måste en vinstvarning utfärdas. Det finns med andra ord inte någon lagstadgad procentsats för när en vinstvarning måste utfärdas.

Omvänd Vinstvarning – Den Trevliga Överraskningen

Att en vinstvarning inte är något du som aktieinnehavare vill se i ditt bolag är inte alltid sant. Anledningen till det är att en vinstvarning inte alltid behöver innebära att resultatet avviker negativt från prognosen. Om ett bolag lyckas generera ett kraftigt bättre resultat än vad de hade förväntat sig kan de offentliggöra en omvänd vinstvarning. För aktieägare innebär det en positiv överraskning. Det beror givetvis på att marknaden handlar upp aktiekursen för ett företag vars vinst är bättre än vad aktiepriset avspeglar.

Summering

Det du ska ta med dig från denna text om vinstvarningar är att det finns så väl positiva som negativa varianter. En positiv vinstvarning benämns som en omvänd vinstvarning. Det finns regler som säger att företag måste utfärda vinstvarningar om resultatet avviker kraftigt från den förmedlade målsättningen. Hur stor differensen måste vara är dock tvetydigt och det är upp till det enskilda företaget att bedöma om en vinstvarning ska utfärdas.

Logga in som medlem och läs mer om våra portföljer. Vi använder cookies.

Related Posts

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?

Vilken SNI-kod ska jag använda?

Vilken SNI-kod ska jag använda?