April 4

Bäst Certifikat 2024- Hur fungerar Bull & Bear-certifikaten?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett finansiellt certifikat är en strukturerad produkt som i majoriteten av fallen saknar kapitalskydd. Det liknar i stor utsträckning andra börshandlade produkter som ETF‘er. Den huvudsakliga skillnaden återfinns i att värdet på ett certifikat beror på värdeutvecklingen på den underliggande tillgången, generellt sett en råvara, snarare än för ett specifikt företags prestationer. Organisationen som ställer ut ett certifikat benämns som emittenten. Vanligast förekommande är att emittenten är en bank alternativt ett annat företag.

Certifikat – En Alternativ Investeringsväg

Att handla aktier och räntefonder är enkelt för de flesta som intresserar sig för sparande och investeringar. Med hjälp av ett konto på någon av de stora svenska nätmäklarna kan man handla till låga avgifter. Dessvärre återfinns inte bara högkonjunkturer i ekonomin, utan i vissa tider vill du investera i andra typer av tillgångar. Exempel kan vara guld och silver vilket kan vara svårt att både köpa och förvara fysiskt.

Ett alternativ till att handla fysiska produkter är att bruka ett certifikat som ställts ut av en bank. Om du köper ett guldcertifikat blir du inte en guld ägare. Men du köper dig själv möjligheten att tjäna pengar på förändringar i guldpriset. Detta utan att behöva krångla med förvaring av den fysiska produkten, för att inte nämna huvudvärken med försäkring.

Underliggande Produkter

I exemplet ovan används guld som den underliggande tillgången som styr värdeutvecklingen för certifikatet. Men certifikat som finansiella produkter är bredare än så. Även valutor kan handlas med hjälp av certifikat så väl som andra råvaror. Exempel på dessa är kaffe och olja.

Bäst Certifikat – Certifikat lista

Här kan du analysera och leta efter bra certifikat på Avanzas analyssidor. Klicka på bilden för att komma till listan.

img 5f1ec10ecf8e6 Samuelssons Rapport

Certifikat Med Hävstång

Ibland kan det kännas som en evighet innan avkastningen tar fart efter att du har investerat i ett värdepapper. För somliga, särskilt swing och daytraders, kan det därför vara bra att få lite draghjälp för att snabba på värdeutvecklingen. Ett sätt att uppnå det är att handla certifikat med hävstång. Precis som namnet hävstångsprodukt indikerar återfinns en hävstångseffekt inbyggd i den finansiella produkten.

Styrka På Hävstången

Alla hävstänger är inte lika starka. Generellt sett kommer ett hävstångscertifikat med två gånger hävstång. Det innebär att om den underliggande tillgångens värde förändras med en procent förväntas även hävstångsprodukten förändras. Men förändringen stannar inte vid en procent utan rör sig istället dubbelt så mycket. Det vill säga, med två gånger hävstång kan en en-procentig uppgång i den underliggande tillgången medföra en 2-procentig värdeökning i hävstångsprodukten.

Risk Med Hävstång

Om du skulle ha ännu högre riskaptit och inte kan vänta på högre avkastning finns det för flera underliggande produkter certifikat med högre hävstång. Men att växla upp hävstången på certifikatet innebär inte bara mer uppsida. Den förbättrade möjligheten till potentiellt hög avkastning kommer givetvis på bekostnad av högre risk.

Bull Bear Certifikat?

Du som investerare vill givetvis ha möjlighet att tjäna pengar på börsen och de börshandlade produkterna oberoende på börsens humör. I uppgång är det enkelt att tjäna pengar genom att äga aktier och andra värdepapper som ökar i värde i takt med börsen som helhet. När börsen stiger i värde sägs den vara i en Bull-trend. Motsatsen, det vill säga när börsens aggregerade värde sjunker, kallas för en bear-trend. Men hur kan du tjäna pengar i en bear-trend?

bullbear Samuelssons Rapport

Bear Certifikat

Ett bear certifikat är ett finansiellt instrument som designats för att generera positiv avkastning till dig som investerar när det underliggande värdet minskar. Anledningen till att det kallas ett bear certifikat är att en björn slår ned mot sina fiender. En synonym till begreppet bear certifikat är ett kort certifikat. Med hjälp av ett bear certifikat kan du exempelvis tjäna pengar på minskande pris på kaffe till följd av fördelaktiga odlingsförhållande. 

Bull Certifikat

För att tjäna pengar på produkter som befinner sig i en uppåtgående trend ska du som investerare kika på bull certifikat istället för bear certifikat. En tjur stångar som du säkert vet uppåt vilket har medfört att en börs i stigande trend kallas för en börs i bulltrend. Ett alternativ till begreppet bull certifikat är ett långt certifikat. De två begreppen är helt synonyma. Precis som för bear certifikat kan användas för att handla mer produkter än guld och silver kan ett bull certifikat brukas för exempelvis olja och andra underliggande tillgångar.

Summering

Certifikat är en finansiell produkt som emitteras av en bank eller ett annat finansiellt institut. Certifikatet är inte värt något i sig, vilket syftar till att det inte finns något i certifikatet som kommer att generera avkastning i framtiden. Istället är värdeutvecklingen för ett certifikat beroende av den underliggande tillgången. Underliggande tillgångar är vanligtvis olja, metaller eller valutor. Certifikat kan användas som alternativa investeringar i dessa tillgångar utan att behöva handskas med dem fysiskt. För den risksökande finns certifikat med hävstång vilka kan användas för att öka avkastningen, men inte utan ökad risk. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition