April 4

CANSLIM – Vad står det för och hur fungerar det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är CAN SLIM?

Sammanfattning

 • Välbeprövad strategi med lång historik
 • Bygger på både fundamental och teknisk analys
 • Möjlighet att upptäcka aktieraketer innan de lyfter
 • Möjlighet till hög avkastning även om du har kortare tidshorisont
 • Kräver aktiv förvaltning

Introduktion

CAN SLIM är en aktiestrategi som bygger på både fundamental och teknisk analys. Det var William J. O’Neil som utvecklade strategin efter att ha studerat vad som låg bakom kursutvecklingen i några av världens starkaste aktier. Han försökte hitta gemensamma nämnare som fanns bland dessa kursraketer innan de lyfte. Dessutom ville han få svar på den eviga frågan – när ska man sälja?

Det var i slutet av 1950 talet som O’Neil genomförde sin omfattande studie för att få svar på dessa frågor. Till sin hjälp använde han aktiehistorik från ända tillbaks till 1880-talet. O’Neil vände och vred på varje nyckeltal och siffra han kunde komma på.

Slutsatsen var att det finns sju komponenter eller egenskaper som återfinns hos alla aktier strax innan de lyfter på riktigt. Varje komponent motsvarar en bokstav i CAN SLIM:

 • C – Current quarterly earnings per share: Kvartalets vinsttillväxt jämfört med motsvarande kvartal förra året.
 • A – Annual earnings growth: Vinsstillväxt de senaste tre åren.
 • N – New product or service: Nya produkter, tjänster eller andra nyheter som kan driva kursen uppåt.
 • S – Supply and demand: Om det är brist på utbud på aktier medan efterfrågan är hög stiger priset.
 • L – Leader or laggard stocks: Avser stryrkan i aktiens prisutveckling.
 • I – Institutional sponsorship: Aktier som väcker intresse bland vissa (men inte för många!) institutionella investerare.
 • M – Market direction: Humöret på börsen som helhet.

William J. O’Neil grundade sedermera Investor’s Business Daily, en informationstjänst för investerare.

Strategins delar

Låt oss titta lite närmare på de olika komponenterna i CANSLIM-strategin:

C – Kvartalets vinsttillväxt

Vinsttillväxt är en viktig komponent i CANSLIM och finns med i både första och andra ”bokstaven”. När vinsttillväxten, ofta mätt som vinst per aktie (EPS), ökar drar det till sig intresse från stora institutionella investerare, vilket driver upp aktiepriset.

Först och främst ställs ett minimikrav att aktien ska uppvisa minst 25 procents ökning i EPS i det senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Detta ska ses som ett minimum – ju högre tillväxt desto bättre. Man kan acceptera en lägre tillväxt i EPS om tillväxttakten varit tilltagande de senaste kvartalen.

Dessutom kan man lägga in ett filter i form av att avkastningen på det egna kapitalet (Return on Equity – ROE) ska vara minst 17 procent i det innevarande kvartalet. ROE ger nämligen en indikation på hur väl ett företag använder sitt kapital. Det blir ett sätt att filtrera fram de bäst skötta bolagen.

A – Årlig vinsttillväxt

Ett företag kan ganska lätt manipulera kvartalsdata för att dölja underliggande svagheter. Därför tittar metoden inte bara på vinsttillväxten det senaste kvartalet utan väger även in det längre perspektivet genom att titta på årsdata.

Enligt strategin ska ökningen i EPS vara minst 25 procent per år de senaste tre åren. De riktiga vinnarna uppvisar ofta betydligt högre vinsttillväxt än så och det gäller därför att prioritera bland aktierna.

N – Nyheter

Investerare är på ständig jakt efter goda nyheter att fästa uppmärksamheten vid. Positiva förändringar ökar intresset för aktien, vilket driver upp priset. Enligt CANSLIM är det bra att hålla utkik efter nya produkter eller tjänster som kan göra en aktie mer populär. Om sådana satsningar lyckas leder det ofta till kraftigt stigande vinster.

Det kan också handla om strukturella förändringar i bolaget. VD kanske byts ut eller en olönsam gren säljs. Man kan även sträcka sig till att ta med tekniska ”nyheter” som till exempel när en aktie når ett nytt all-time-high, vilket är ett tecken på styrka.

S – Sambandet mellan tillgång och efterfrågan

Hela aktiemarknaden bygger på tillgång och efterfrågan. Om det finns en större efterfrågan på en aktie än vad det finns säljare stiger priset till dess att en ny balans uppnås.

CANSLIM vill se tecken på att efterfrågan är starkare än utbudet. Det gör strategin genom att titta på volymen i handeln. Om aktiepriset stiger under en stor handelsvolym är det ett tecken på styrka. Det pekar på att stora aktörer, inklusive de institutionella investerarna, köper på sig aktier. Om priset däremot stiger under låga volymer kan man ignorera signalen.

L – Leta efter aktier som uppvisar styrka

Nästa steg i CANSLIM går ut på att hitta de aktier som uppvisar störst styrka i aktiepriset. Det kan finnas många aktier som klarar de krav som ställs i strategins tidigare steg (CAN S). Därför vill vi nu sortera fram de allra starkaste av dessa.

Man kan hitta starka aktier på olika vis. Den metod som strategins skapare förespråkar bygger på relativ styrka (Relative Strength – RS). RS-värdet tas fram genom att titta på hur aktiepriset utvecklats under en given period, till exempel 12 månader. Därefter jämförs styrkan med övriga aktiers styrka. Varje aktie ges ett betyg från 1 till 99 där ett högre värde innebär starkare utveckling. Om en aktie till exempel får värdet 90 innebär det att aktien är starkare än 90 procent av de övriga aktierna.

Du köper de aktier som uppvisar störst styrka enligt RS. Hur många aktier det blir beror på vilken allokeringsstrategi du valt för din portfölj.

Det kan vara en idé att dela upp aktierna i sektorer innan en jämförelse i styrka görs. Annars finns det en stor risk att hela portföljen består av bolag från samma sektor. Det kan till exempel hända att IT-bolag presterar många gånger bättre än andra sektorer under en viss tid. Vi vill ändå inte bara köpa IT-bolag eftersom det är viktigt att diversifiera portföljen.

I – Institutionella investerare

CAN SLIM ser det som positivt när institutionella investerare börjar köpa en aktier. Institutionella investerare är till exempel fondförvaltare, förvaltare av pensionsfonder, banker och andra institutioner. Sådana investerare har ofta hela team av analytiker och det är därför ett gott tecken när de får upp ögonen för en viss aktie. Samtidigt får det inte ha gått så långt att alla stora investerare redan satsat på aktien.

Det som händer sedan är nästan magiskt. Institutionella investerare sitter på mycket stora summor pengar som de ska investera. Det gör att de inte kan satsa allt på en gång i en aktie. Om de gör det driver det upp priset så mycket att de själva inte längre tycker det är någon idé att köpa fler aktier. Denna typ av investerare har tålamod och skalar in sig i sina positioner under veckor eller månader. Det kan bli extra trångt i dörren när antalet institutionella investerare som vill köpa aktier i det aktuella bolaget tilltar.

Allt detta är bra för dig som använder CANSLIM som strategi. Även om du har ett stort kapital är det troligtvis många gånger mindre än de minsta institutionella investerarnas. Det ger dig en fördel. När CANSLIM signalerar köp har nämligen de institutionella investerarna bara börjat köpa in sig i bolaget. Den fortsatta handeln kommer att driva upp aktiepriset.

För att I:et i CAN SLIM ska fungera behöver du leta efter likvida aktier, det vill säga aktier med en stor omsättning. Anledningen är att investerare undviker illikvida aktier och därför fungerar inte denna signal om du tittar på sådana aktier.

Strategin definierar likvida aktier som aktier där minst 400 000 aktier byter ägare varje dag. Gränsen för vad som kan klassas som en likvid aktie kan variera mellan olika aktiemarknader.

M – Marknadens riktning

Slutligen tar CAN SLIM hänsyn till riktningen för börsen som helhet. När börsen är på gott humör tenderar tre av fyra aktier att röra sig i samma riktning. När börsen faller gäller det omvända. Det handlar om att ha oddsen på sin sida. Om börsen går in i en svacka minskar dina chanser att lyckas till och med om du har relativt starka aktier.

Aktiehandel enligt CANSLIM handlar inte om att alltid vara fullinvesterad. Strategin uppmanar till försiktighet när börsen velar och ännu mer försiktighet när börsen sjunker.

Tre typer av börs definieras:

 • Bekräftad uppåttrend: Köp fundamentalt starka aktier.
 • Tveksam uppåttrend: var försiktig med nya köp och håll ett öga på befintliga innehav.
 • Korrigering: Undvik helst köp och var extra noga med att se till så att befintliga innehav inte tappar i värde för mycket.

Man kan använda olika indikatorer på marknadstrend. Ett eller flera medelvärden, till exempel MA200, MA100 eller MA50 är vanliga indikatorer. CANSLIM utgår från börser som Nasdaq, S&P 500 och Down Jones. För oss i Sverige är det naturligt att ha Stockholmsbörsens OMSX30 som referensvärde.

När ska man sälja?

”Bokstäverna” i CANSLIM fokuserar mycket på när det är dags att köpa aktier men O’Neils studie tittade även på när det är dags att sälja.

CAN SLIM:s säljregler har kodifierats av Lee Tanner som driver ett seminarium som kallas för ”Petaluma IBD meetup group” och drivs i Investor’s Business Dailys regi. Det är en mycket komplex samling med 24 olika regler som kan vara svåra att följa för hand och utan hjälp av en dator (algoritm). Låt oss titta på några av de främsta reglerna.

Begränsa förlusterna

Till att börja med anser O’Neil att investerare bör lägga en stop loss på 8 procent under inköpspriset för att skydda kapitalet. Alla strategier kan ge fel köpsignaler. Om det händer är det bättre att gå ur och vänta på nästa köpsignal istället för att vänta och hoppas på återhämtning. Det är en slags grundförsäkring för att du aldrig ska kunna bränna ditt kapital. Du kan själv bestämma om du vill att stop lossen ska utlösas på intradagsdata (känsligare stop loss) eller bara efter dagsslut (färre antal stop loss vid falska utbrott nedåt).

Vinsthemtagning

Med vinsthemtagningar säkrar du de kursvinster du gjort och kan återinvestera pengarna i andra aktier. Det gäller bara att inte ta hem vinsten för tidigt. Enligt metoden är det lämpligt att sälja de flesta aktier efter att de har stigit mellan 20 och 25 procent från sin pivot point. Samtidigt säger strategin att du bör du hålla de flesta aktier i minst 8 veckor. Det ger möjlighet att utnyttja ett momentum när det byggs upp så att du inte säljer för tidigt. Du tar med andra ord inte hem vinsten om det inte gått minst 8 veckor.

Fall från toppen

Strategin flyttar upp stopp loss-gränsen när en aktie stiger i pris. När aktiepriset stigit med 7 procent från inköpspriset flyttar du upp den fasta stopp lossen från -8 procent till -5 procent. Dessutom använder du en flytande stopp loss som ligger 11 procent under aktiens högsta pris efter köptillfället. Även detta är villkorat med att priset först måste ha stigit 7 procent.

Pris under medelvärde vid stor volym

Om aktiepriset faller under MA50 under hög volym kan det vara en god idé att sälja hela innehavet. För att undvika förhastade beslut kan du vänta till dess att dagskursen har stängt under MA50. Under börsoro kan nämligen aktiepriset falla under ett medelvärde under hög volym för att sedan stänga över medelvärdet i slutet av dagen.

Gap down vid hög volym

Om aktien gör ett gap down under hög volym är det troligtvis bra att sälja hela innehavet. Gap down innebär att öppningskursen är lägre än stängningskursen föregående dag – det bildas ett gap. Reglerna är något luddiga här eftersom de säger att man ska sälja om det blir ett gap down på ett ”skrämmande sätt”. Du får helt enkelt studera kursgrafen och avgöra om gapet är ovanligt – i sådana fall säljer du.

Marknadskorrigeringar

Om det blir marknadskorrigering kan du sälja de aktier i portföljen som uppvisat svagast utveckling, bryter igenom stödnivåer och börjar sjunka i värde. Denna regel gäller särskilt om priset på aktien är under inköpspriset. Det hela går ut på att kapa de svaga aktierna i portföljen utan att överdriva. Sälj inte aktier som står emot börskorrigeringen.

Låt vinnarna löpa

Aktier som är riktigt starka har en tendens att fortsätta att gå bra. Därför säger CAN metoden att du bör behålla en aktie som gått upp mer än 20 procent på mindre än tre veckor. Prisstegringen ska ske under hög volym och med bestämd takt, samt med tydligt intresse från institutionella investerare. Aktien i fråga måste uppfylla alla CAN SLIM-kriterier, vara marknadsledande och ha högt ROE. Dessutom bör hela marknaden vara i början av en tjurmarknad.

Om allt detta stämmer kan du vänta i åtta veckor innan du eventuellt säljer aktien. Sälj om aktiepriset går under inköpspriset.

I övrigt flyttas nivån för när du bör sälja upp med en procentenhet i takt med att aktiepriset stiger. Om priset går över 20 procent från inköpspriset flyttas golvet upp en procent från inköpspriset. När priset når 25-35 procent flyttas golvet till 2 procent. När priset når 35-50 flyttar du gränsen 4 procent från inköpspriset. Vid en utveckling motsvarande över 50 procent tillämpar du istället en flytande stopp loss motsvarande 30 procent under högsta kurs. När priset går över 60 procent lägger du den flytande stopp lossen vid 35 procent under den högsta kursen.

Behåll så länge som priset är över MA 10/20

Om aktien har nått 20-25-procentsmålet och är en bra bit ovanför MA10 vid det tillfället och varit det under en stor del av föregående period kan den behållas till dess att medelvärdet bryts. MA20 kan användas som alternativ till MA10.

Misslyckat utbrott

Om en aktie gör ett utbrott under hygglig volym men nästa dag faller tillbaks under tilltagande volym och det fortsätter så de följande dagarna är det ett dåligt tecken. Skulle en sådan aktie falla till 4-5 procent under den nivå där utbrottet skedde alternativt pivotpunkten kan det vara läge att sälja aktien, eller i varje fall minska innehavet.

Uppköp

Om bolaget blir uppköpt tar aktiekursen ofta ett skutt uppåt. Det är en säljsignal eftersom aktien i ett sådant läge inte lägre är en CAN SLIM-aktie.

Fördelar med CAN SLIM

Genom att använda CAN SLIM som aktiestrategi har du möjlighet att identifiera tillväxtaktier innan de uppnår fullt momentum. Dessa aktier har börjat locka institutionella investerare samtidigt som den stora anhopningen av investerare ännu inte inträffat. Det gör att du har möjlighet att kliva in i aktien och vara med om resan uppåt i takt med att allt fler större investerare upptäcker aktien och väljer att köpa in sig i bolaget.

Eftersom CAN metoden använder sig av både fundamental och teknisk analys kombineras fördelarna med bägge angreppssätten för att få högre precision i investeringarna. Strategin väljer fundamentalt starka aktier i företag som har en god chans att fortsätta växa. Det lockar till sig investerare, vilket i sin tur driver upp aktiepriset.

Många strategier som bygger på fundamental analys tar hänsyn till aktiernas värdering på ett eller annat sätt. Det gör inte CAN SLIM. Därmed riskerar strategin inte att bli lurad av de falska signaler som ibland uppstår när man investerar baserat på värdering. Ofta har till exempel bolag med ett lågt P/E-värde det av en anledning. Något kanske inte står rätt till i företaget, vilket lett till att investerarna dumpat aktierna. Även om det går att göra kap i många sådana lägen finns det också en risk att aktien inte återhämtar sig. Detta kallas för värdefälla (value trap) och är något som metoden effektivt undviker.

Detta innebär också att CAN SLIM tillåter investeringar i aktier som de flesta anser är övervärderade. Det är trots allt faktiskt så att många aktier som anses vara övervärderade i själva verket fortsätter att stiga i pris. Med metoden har du möjlighet att delta i den fortsatta uppgången i aktier som har mycket kvar att ge.

Man brukar säga att investeringar i aktier kräver en sparhorisont på uppåt fem år eller mer med hänsyn till de kortsiktiga marknadssvängningarna. Med CAN SLIM kan man korta ner tidshorisonten något. Eftersom strategin tar hänsyn till marknadsriktningen finns det till viss del ett inbyggt skydd mot att man köper aktier vid fel tillfälle. Har väl strategin gett en köpsignal kan du i de flesta fall förvänta dig relativt snabba resultat jämfört med strategier som bara bygger på fundamental analys.

Nackdelar med CAN SLIM

Vi har redan nämnt att det är en fördel att CAN SLIM inte tar hänsyn till aktiernas värderingar. Även om det kan vara bra ibland att köpa aktier trots att de anses vara övervärderade finns det gränser, något som CAN SLIM inte tar hänsyn till. Om priset på aktien stiger mycket snabbare än vinsttillväxten finns det inga spärrar i CANSLIM för att undvika att köpa aktier med ett pris som är långt över det rimliga.

CAN SLIM hade till exempel kunnat ge köpsignal i många aktier strax innan IT-bubblan sprack. Dessa uppvisade då en enorm styrka i priset. Aktiekurserna fick till sist en parabolisk utveckling, något som aldrig håller i längden. Därför gäller det att skydda kapitalet och inte tumma på stop lossarna om man använder CANSLIM.

CAN SLIM tar inte heller hänsyn till skuldsättningen och hur balansräkningen ser ut i övrigt. Ett bolag med stora skulder och en svag balansräkning kan växa starkt i goda tider men kan få det kämpigt när vindarna vänder.

Eftersom strategin i mångt och mycket bygger på momentum (bl.a. ”S” som tittar på handelsvolymen, ”L” som tittar på RS och ”M” som tittar på åt vilket håll marknaden rör sig) kan CAN SLIM-aktier falla ganska snabbt om humöret på marknaden surnar till. Åter igen – använd stop loss!

En nackdel med CAN SLIM är att vissa av komponenterna i strategin är ganska svåra att kvantifiera. Det går förvisso att räkna på nya produkter, nyheter och positiva budskap från ledningen men det kan vara svårt att hitta den informationen färdigpackad i en screener. Strategin kräver med andra ord en viss forskningsinsats från din sida om den ska följas till punkt och pricka.

Hur applicerar jag CANSLIM på svenska aktier?

Även om O’Neil studerade den amerikanska aktiemarknaden när han skapade CAN SLIM är strategin ganska så universell till sin natur. Det är samma grundprinciper som får en aktie att stiga oavsett om den handlas på Stockholmsbörsen eller på Wall Street.

En sak att tänka på är att omsättningen på svenska aktier är mycket lägre än för amerikanska aktier eftersom det är en mindre marknad. Till exempel skulle många av de bolag som räknas som Large Cap på Stockholmsbörsen klassas som Small Cap i USA.

I:et i CAN SLIM säger bland annat att 400 000 aktier måste byta ägare varje dag för att aktien ska klassas som likvid. Det är inte ovanligt att endast 30-50 procent av aktierna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista uppnår denna handelsvolym en given dag. Om vi går ett steg ner, till Mid Cap-listan är det bara en bråkdel som uppnår den volymen.

En utmaning med att tillämpa CAN SLIM på svenska aktier är med andra ord urvalet: du får nöja dig med ett 50-tal aktier att välja bland om du ska följa den ursprungliga strategin till punkt och pricka. Därför behöver vi titta på andemeningen i CANSLIM: att identifiera aktier som är på väg att bryta ut i samband med att institutionella investerare får upp ögonen. Dessa aktier finns knappast på Stockholmsbörsens Large Cap-lista utan vi får leta oss ner till Mid Cap och kanske till och med Small Cap. Detta är en svaghet med att använda CAN SLIM på svenska aktier. Det blir inte perfekt, men det går.

Slutligen kan du med fördel använda Stockholmsbörsen som indikator på marknadsriktning istället för S&P 500 eller Down Jones.

 

 

canslim

C: Vinsttillväxten från kvartal till kvartal kan du till exempel hitta i Börsdata.

img 5f44abd926ff5 Samuelssons Rapport

A: Vinsttillväxten de senaste tre åren. Källa: Börsdata.

img 5f44abe3d6563 Samuelssons Rapport

A: En bra överblick över hur vinsten utvecklats de senaste åren. Källa: Börsdata.

img 5f44abea2e497 Samuelssons Rapport

N: Nyheter, information om rapporter och annat som hör till kategorin ”N” i CANSLIM hittar du under kursgrafen i Avanza.

img 5f44abf05efdb Samuelssons Rapport

S: Största ägare och nettoköp av insiders enligt Börsdata.

img 5f44abf57773a Samuelssons Rapport

S: Återköp är bra enligt CANSLIM. Källa: Börsdata

img 5f44abfb1095e Samuelssons Rapport

S: Volymen hittar du längst ner i denna graf. Röd färg motsvarar volymen under nergång, grön motsvarar volymen under uppgång. Källa: TradingView

img 5f44abfeeb29f Samuelssons Rapport

S: Sök aktier som har tilltagande volym, men glöm inte att priset ska vara tilltagande också. Källa: Börsdata.

När ska man sälja?

S: CAN SLIM ser gärna att skuldsättningsgraden är låg och avtagande. Här är ett bra exempel på avtagande skuldsättningsgrad. Max är 1. Källa: Börsdata.

Hur applicerar jag CAN SLIM på svenska aktier?

L: På Avanza kan du se hur starkt en aktie utvecklats de senaste 3 månaderna. För att ta fram Relative Strength får du göra en egen beräkning. Källa: Avanza.

Hur applicerar jag CAN SLIM på svenska aktier?

I: Det är ett gott tecken när fonderna börjar köpa in sig. I detta exempel har det nog gått lite väl långt. Källa: Börsdata.

canslim

M: Marknaden ska helst vara i positiv trend. Bedöm genom att studera en kursgraf. Medelvärden, t.ex. MA200 och MA50 kan vara till hjälp för att bedöma om marknaden rör sig uppåt, nedåt eller sidledes.

 

Slutord

CAN SLIM är en kraftfull strategi som kombinerar både fundamental och teknisk analys. Det är en strategi som ger köpsignal i fundamentalt starka aktier som uppvisar styrka i priset (relativ styrka och köpvolym) och där mängden institutionella investerare förväntas tillta. Dessutom vill strategin att aktierna ska ha någon form av positiva nyheter. Det faktum att CAN SLIM tar hänsyn till de övergripande marknadstrenderna är ytterligare en styrka.

Exitstrategierna i CAN SLIM är minst lika detaljerade som instruktionerna för köp. Det är en stor fördel eftersom många andra strategier lägger allt för liten vikt vid när det är dags att sälja en aktie.

Det är en välbeprövad strategi med mycket god historik. Den lämpar sig väl för dig som vill ägna dig åt lite mer aktiv förvaltning av aktieportföljen. På grund av sin komplexitet lämpar sig CAN SLIM väl som bas i algotrading. Alternativt kan strategin kvantifieras genom en aktiescreener för att snabbare få fram köp- och säljsignaler.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?