April 4

Vad är kapitalbindning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalbindning?

Kapitalbindning är ett begrepp som beskriver ett företags kapital som ligger bundet och inte kan nyttjas till mer än ett syfte i verksamheten. Kapitlet kan bestå av en eller flera olika delar och kan bestå av exempelvis kundfordringar, varulager och maskiner. Har ett företag ett stort varulager innebär det att kapitlet är låst och först när det säljs frigörs det låsta kapitlet. Det omvandlas då till pengar som kan användas till betydligt fler alternativ än ett bundet kapital.

Hög eller låg kapitalbindning?

Vad är då bäst, att ha låg eller hög kapitalbindning? Ett företag bör alltid sikta på att ha låg kapitalbindning. Genom att inte ha ett bundet kapital för stora summor tar också företaget en mycket mindre risk. På så sätt kan företaget göra smarta investeringar inom andra områden och på sikt öka sin lönsamhet.

Risker med bundet kapital

Har företaget en hög kapitalbindning finns alltid en risk att hamna i något som kallas för likviditetsbrist. Det innebär att företaget inte har tillräckligt med fritt kapital att betala skulder till leverantörer eller andra fordringar. På en längre sikt kan en sådan situation leda till att ett företag går i konkurs.
En risk med ett stort lager är att varor kan bli omoderna eller inte längre efterfrågas. Företaget kan då behöva avyttra en stor del av lagret och göra en stor förlust. Mycket kundfordringar som inte är betald är också ett stort bundet kapital. När tiden går blir det allt svårare att få in kundfordringar och det finns risk att företaget behöver skriva kundfordringar som konstaterade förluster istället.

Minska det bundna kapitalet

Önskar företaget att minska sin kapitalbindning är det en bra start att göra en analys av situationen kring varför det bundna kapitalet är så stort. Kommer företaget inte fram till någon bra analys kan nästa steg vara att jämföra sig med företag inom samma bransch. Hur har de löst frågan kring lager och finns det några bra tips som det går att använda sig av?
Företaget behöver också ständigt göra analyser av sin egen marknad och omvärlden för att förutspå framtida efterfrågan. Genom en analys av den sorten kan företaget vara beredd redan innan marknaden förändras och då ha ändrat om utbudet av produkter.

kapitalbindning
kapitalbindning

Det finns företag som har en efterfrågan som inte är regelbunden utan mer i perioder. I de fallen är det ännu viktigare att ha en bra koll på prognosen och styra sitt bundna kapital i form av lager utifrån det. I de fallen är det om möjligt ännu viktigare att ha koll på att hela kedjan från inköp till leverans fungerar snabbt och effektivt.
Säljer företag produkter som man själv tillverkar är leveranstiden längre till slutkunden men företaget behöver inte stå med ett stort lager. Informeras kunden om förväntad leveranstid redan vid beställningen är det sällan ett större problem och det bundna kapitalet hålls nere till ett minimum då det gäller lager, men det kan finnas en del maskiner istället som anses vara kapitalbindning.
Företag behöver alltid göra en avvägning och försöka hitta en bra balans för att bibehålla en så bra ekonomi som möjligt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)