February 9

Hur hittar man bra aktier?

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Vilka aktier som är köpvärda just nu ändras givetvis hela tiden. För att lyckas med ditt aktiesparande är det därför bra att skaffa sig en strategi för hur du hittar de bästa aktierna att köpa.

Så hur hittar man bra aktier? I denna artikel ger vi 9 tips på hur du kan göra.

1. Skaffa en strategi först

Börja med att bestämma dig för vad som ska få avgöra om du ska köpa en aktie eller inte – och när det är dags att sälja.

De allra flesta småsparare gör misstaget att de hoppar över detta första steg. Resultatet blir att de handlar på måfå och känner sig osäkra kring om det var rätt eller fel beslut.

Med en strategi i ryggen, även en enkel sådan, känner du dig tryggare i dina beslut.

Det kanske låter krångligt med ”strategi” men det kan vara ganska så enkelt. Låt oss ge några exempel:

2. Strategi – Utdelningsaktier

En populär strategi för att hitta bra aktier kallas för utdelningsstrategin. Den går ut på att köpa aktier som brukar ha utdelningar varje år. Eftersom det bara är företag som går med vinst och som är någorlunda mogna och stabila som kan dela ut pengar år efter år får du med denna strategi ett enkelt sätt att hitta bra aktier att köpa.

När utdelningarna kommer in på kontot ”sätter du dem i arbete” direkt genom att köpa nya aktier för pengarna – gärna i samma aktier som gav utdelning.

Läs mer om hur du hittar utdelningsaktier

3. Strategi – Tillväxtaktier

Om du har lång sparhorisont kan du tjäna på att köpa aktier som växer starkt. Risken är högre än i exempelvis utdelningsaktier, men möjligheten till hög avkastning är också större.

Ifall du väljer denna strategi är det viktigt att du kan hitta riktigt bra bolag av hög kvalitet. Tillväxtaktier är inte samma sak som förhoppningsbolag. Välj aktier som redan går med vinst och som ökar omsättningen för varje år.

Läs mer om tillväxtaktier

4. Strategi – Värdeaktier

Värdeaktier kan ses lite som en motvikt till tillväxtaktier. Denna strategi bygger på idén om att priset på en aktie inte är samma sak som värdet. Din uppgift för att hitta bra aktier blir därför att identifiera aktier som är lågt värderade, det vill säga som har ett lågt pris jämfört med det egentliga värde som finns i bolaget.

För att göra det kan du använda olika nyckeltal, som exempelvis P/E (pris i förhållande till vinst) och P/S (pris i förhållande till omsättning). Titta på dagens värdering och jämför med värderingen i aktien tidigare år. Du kan även jämföra en aktie med andra aktier inom samma bransch.

Kom ihåg dock att det ibland finns en anledning att varför priset är lågt. Det är därför inte alltid bra att köpa en lågt värderad aktie.

Läs mer om värdeaktier

5. Strategi – Köp bolag du förstår

Ännu en aktiestrategi är att helt enkelt köpa aktier i bolag som du förstår dig på och som du tror på. Förstår du vad företaget gör och vad som gör att verksamheten lyckas så kan det räcka som skäl att köpa aktier i bolaget.

Läs mer om kvalitetsaktier

6. Förstå vad som är bra aktier

Grunden för varje aktieinvestering handlar om att förstå varför en viss aktie är bra. Aktier är andelar i bolag. Går företaget bra kommer priset på aktierna sannolikt att stiga på sikt. Dessutom är det möjligt att företaget delar ut en del av vinsten till aktieägarna genom utdelningar.

Försök att bedöma om bolaget verkar ha produkter eller tjänster som är populära. Bedöm ledningen – verkar den kompetent och seriös? Är affärsidén tillräckligt stark för att företaget ska fortsätta vara dominerande på marknaden?

Hur ser förutsättningarna för tillväxt ut i den bransch där företaget verkar? Titta gärna på några av de så kallade megatrenderna så som miljö, energieffektivitet, urbanisering, åldrande befolkning, IT och automation.

Men kom ihåg att det också finns många bra aktier att köpa bland rätt så ”vanliga” företag inom såväl industrin som tjänstesektorn.

7. Leta efter aktier som är bra på sikt

Det är nästan omöjligt att veta vilka aktier som kommer att vara bäst de närmsta månaderna eller nästa år. Då är det betydligt enklare att bedöma vilka bolag som kommer att lyckas på lång sikt.

På kort sikt kan nästan vad som helst hända. På lång sikt kommer priset på bra aktier att få den värdeökning som de förtjänar. Med lång sikt menar vi minst fem år, men gärna ännu längre än så.

8. Undvik detta om du vill hitta bra aktier att köpa

Vi ska också nämna ett par ”don’ts” när du letar efter aktier – saker som du bör undvika.

Häng gärna med i vad som händer i världen och på börsen men fäst inte för stor uppmärksamhet vid nyheter om enskilda bolag. Det kan vara bra att veta om något är riktigt galet men ofta får nyheter större utrymme än vad de förtjänar. Problem förstoras ofta vilket leder till panik, något som i själva verket kan vara ett köptillfälle om du tror på aktien i fråga.

Lyssna inte heller på analytiker. Deras förmåga att förutspå marknaden och enskilda aktier är inte sällan 50 procent, vilket gör det slumpartat. Många av dem har dessutom en egen agenda. Gör din egen bedömning istället.

9. Diversifiera – köp tillräckligt många aktier

Slutligen – nöj dig inte om du hittar en eller ett par aktier att köpa. Sikta på att ha minst 12 – 15 aktier i din portfölj så att den är diversifierad. Se till så att de olika innehaven också kommer från flera olika sektorer, kanske minst 4 – 5 sektorer. Drabbas ett av bolagen eller rent av en hel sektor av problem påverkar det inte din portfölj som helhet för mycket.

Related Posts

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Gordon Gekko portföljen fortsätter uppåt | (Avkastning & Diagram)

Gordon Gekko portföljen fortsätter uppåt | (Avkastning & Diagram)