Klimatsmarta aktier – förnyelsebar energi

Klimatsmarta aktier, miljövänliga och aktier inom förnyelsebar energi. Klimatet får allt mer utrymme i media och klimatanhängarna blir bara fler och fler. Samtidigt ses de som förnekar att det sker en global uppvärmning av jorden, orsakad av människan, som allt mer verklighetsfrånvända. Nya regleringar gällande utsläpp kommer hela tiden från världens regeringar och EU driver miljöfrågor stenhårt. Mitt i detta finns det företag vars själva affärsidé går ut på att skapa klimatsmarta produkter och tjänster.

Investera i klimatet – välj miljövänliga aktier

När vi investerar pengar på börsen och köper aktier så sätter vi våra pengar i arbete. Vill du låta dina pengar arbeta för att skapa nya innovativa lösningar för en minskad klimatpåverkan så kan du med fördel investera i klimatsmarta aktier och på så sätt uppnå ett klimatsmart sparande. När det går bra för bolag som sysslar med förnyelsebar energi så betyder det i regel att förnyelsebar energi vinner över fossila bränslen. Både du och miljön tjänar alltså på ett klimatsmart sparande.

Klimatsmarta aktier – ett klimatsmart sparande

En lista med miljövänliga aktier som du hittar här hos Avanza.

Miljövänliga aktier

Miljövänliga aktier

Tänk på riskerna

Vill du investera i klimatsmarta aktier bör du tänka över dina risker och inte exponera en för stor andel av ditt kapital mot så kallade miljövänliga aktier. Se alltid till att sprida dina risker och investera i andra tillgångar och marknader också. Just klimatsmarta aktier är extra känsliga för politisk regleringar. Något som kan vara mycket svårt att förutse. Även om vi kan se hur opinionen rör sig så betyder inte det att vi kan vara säkra på vad våra kära politiker kommer göra. En regering kan skapa bättre förutsättningar för en klimatväxling medan nästa regering kan gör precis tvärt om.

Tittar man på lång sikt så är de flesta bedömare överens om att vi måste göra radikala förändringar i vår livsstil samt hur vi skapar energi. Görs inte detta så finns det en risk att vi förgör oss själva. Därmed är investeringar i förnyelsebar energi och miljövänliga aktier mycket attraktiva på lång sikt. Visst, det kan svänga längst vägen. Men vi vet att vi kommer behöva göra en omställning och det kommer att gynna börsbolagen som verkar inom det här temat.

Alternativa energikällor – förnyelsebar energi och miljövänliga aktier

Den stora nöten att knäcka på lång sikt för att vår miljöpåverkan ska minska är hur vi ska kunna växla till förnyelsebar energi. Idag är människan mycket beroende av fossila bränslen. Det är dessa bränslen som skapar koldioxid och bidrar till den globala uppvärmningen. Det behövs alternativ och ett exempel på ett sådant är vindkraften.

Vindkraft kanske låter som ett enkelt sätt att skapa energi. Men det är allt annat än enkelt. Stora börsnoterade företag lägger gigantiska resurser på att utveckla och optimera vindkraftverk, för att skapa så mycket energi som möjligt från vinden. Ett vindkraftverk är dessutom dyrt att bygga och har en mycket lång återbetalningstid då det inte skapar så mycket energi i förhållande till vad det kostar. Därför arbetar bolagen stenhårt för att kunna bygga så billiga vindkraftverk som möjligt med så hög energiutvinning som möjligt.

Utöver vindkraft så finns det miljövänliga aktier på börsen som sysslar med solkraft och vattenkraft. Välj den energikälla du tror på och sätt dina pengar i arbete. Men kom ihåg att göra den grundläggande analysen av bolaget för att se att det är ett bolag värt att investera i. Det räcker inte att leta efter miljövänliga aktier, det behövs en fundamental analys av bolaget också.

Aktieportföljer

Prova våra populära aktieportföljer