Monetär

Monetär betyder penningrelaterad. En annan förklaring är ”som har med pengar och penningvärde att göra.”

Andra synonymer till ordet monetär är: myntrelaterad, penningrelaterad, finansrelaterad och penningrelaterad.

Monetär på engelska betyder monetary.

Vad är monetär bas?

En monetär bas syftar på den totala mängden kontanta medel eller med andra ord mängden centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi. Till monetär bas räknas också de tillgångar som bankerna har hos centralbanken. Den monetära basen avser alltså sedlar och mynt samt affärsbankernas reserver hos centralbanken.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.