April 4

Monetär, vad är det? – definition och förklaring av monetära baser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Monetär är en term som används för att beskriva något som är relaterat till den ekonomiska värdeskalan. Det är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva alla typer av pengar, som kontanter, valutor och finansiella produkter. Det omfattar även olika typer av ekonomiska transaktioner, såsom köp, försäljningar och investeringar. Monetär är viktigt för att hjälpa till att reglera ekonomin och en nationens ekonomiska system. Det är även viktigt för att hjälpa till att styra prisnivåer, införandet av nya produkter och tjänster, samt andra monetära förhållanden.

Monetär

Monetär betyder penningrelaterad. En annan förklaring är “som har med pengar och penningvärde att göra.”
Andra synonymer till ordet monetär är: myntrelaterad, penningrelaterad, finansrelaterad och penningrelaterad.
Monetär på engelska betyder monetary.

Vad är monetär bas?

En monetär bas syftar på den totala mängden kontanta medel eller med andra ord mängden centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi. Till monetär bas räknas också de tillgångar som bankerna har hos centralbanken. Den monetära basen avser alltså sedlar och mynt samt affärsbankernas reserver hos centralbanken.
Den monetära basen utgörs i Sverige av Riksbankens sedlar och mynt, bankernas tillgodohavanden hos Riksbanken samt fordringar på riksbanken till följd av emitterade riksbankscertifikat.

Enligt IMF:s manual är den monetära basen inget penningmängdsbegrepp, utan är i stället ett mått på den finansieringsbas som underbygger penningmängden i dess olika mått.

I begreppet monetär bas ingår enligt IMF:s manual;
1. Utelöpande sedlar och mynt. Detta motsvarar allmänhetens och finansinstitutens innehav och kan avläsas i riksbankens balansräkning.
2. Bankernas inlåning i centralbanken. Här avses i första hand kortfristiga tillgångar i centralbanken, medan behållningar som är bundna under längre
perioder normalt inte ingår i begreppet monetär bas. Manualen anger ingen löptidsgräns i detta avseende. Inlåning där användningen är begränsad eller
villkorad ingår normalt inte heller i begreppet monetär bas enligt IMF:s manual.
3. Centralbankens skulder till andra sektorer ingår normalt, i synnerhet om sådana skulder ingår i något av de breda penningmängdsmåtten. Ett exempel på
sådana skulder är de riksbankscertifikat som riksbanken emitterat. Certifikaten kan säljas vidare till andra sektorer och riksbanken få då en skuld till dessa.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering