April 4

Monetär, vad är det? – definition och förklaring av monetära baser

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Monetär

Monetär betyder penningrelaterad. En annan förklaring är “som har med pengar och penningvärde att göra.”
Andra synonymer till ordet monetär är: myntrelaterad, penningrelaterad, finansrelaterad och penningrelaterad.
Monetär på engelska betyder monetary.

Vad är monetär bas?

En monetär bas syftar på den totala mängden kontanta medel eller med andra ord mängden centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi. Till monetär bas räknas också de tillgångar som bankerna har hos centralbanken. Den monetära basen avser alltså sedlar och mynt samt affärsbankernas reserver hos centralbanken.
Den monetära basen utgörs i Sverige av Riksbankens sedlar och mynt, bankernas tillgodohavanden hos Riksbanken samt fordringar på riksbanken till följd av emitterade riksbankscertifikat.
Enligt IMF:s manual är den monetära basen inget penningmängdsbegrepp, utan är i stället ett mått på den finansieringsbas som underbygger penningmängden i dess olika mått.
I begreppet monetär bas ingår enligt IMF:s manual;
1. Utelöpande sedlar och mynt. Detta motsvarar allmänhetens och finansinstitutens innehav och kan avläsas i riksbankens balansräkning.
2. Bankernas inlåning i centralbanken. Här avses i första hand kortfristiga tillgångar i centralbanken, medan behållningar som är bundna under längre
perioder normalt inte ingår i begreppet monetär bas. Manualen anger ingen löptidsgräns i detta avseende. Inlåning där användningen är begränsad eller
villkorad ingår normalt inte heller i begreppet monetär bas enligt IMF:s manual.
3. Centralbankens skulder till andra sektorer ingår normalt, i synnerhet om sådana skulder ingår i något av de breda penningmängdsmåtten. Ett exempel på
sådana skulder är de riksbankscertifikat som riksbanken emitterat. Certifikaten kan säljas vidare till andra sektorer och riksbanken få då en skuld till dessa.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket