Emittera, vad är det? – definition och förklaring

Emittera betyder att man ger ut eller ”producerar” exempelvis nya aktier i en emission.

Emittera betyder alltså att ett bolag för en emission, vilket är detsamma som när ett bolag ger ut eller säljer nya aktier.

Emittera heter på engelska issue. Att emittera aktier på engelska betyder issue new shares.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.