Utgiftsmetoden

Utgiftsmetoden innebär att räkna ut summan för samtliga utgifter. Principen utgår från att värdet på produkterna och tjänsterna som har köps är detsamma som utgifterna som konsumenterna har haft för dessa. Metoden handlar med andra ord om att beräkna det totala värdet på varor och tjänster som har köpts i landet under en bestämd tidsperiod. Formeln för beräkningen är följande:

BNP = Privat konsumtion + investeringar + offentliga utgifter (för konsumtion och investeringar) + nettoexport.

Utgiftsmetoden är en av tre metoder som används vid beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). De andra är produktionsmetoden och inkomstmetoden.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.