Taxerad förvärvsinkomst, vad är det? – förklaring och definition

Taxerad förvärvsinkomst får du om du lägger ihop inkomster av tjänst och näringsverksamhet och drar ifrån allmänna avdrag.

Man kan dela upp inkomsten i 3 olika inkomstslag.

  • Tjänst
  • Näringsverksamhet
  • Kapitalinkomster

Taxerad förvärvsinkomst är summan av 1 och 2 om man dessutom gjort sina avdrag man har rätt till.

Taxerad förvärvsinkomst är alltså den inkomst som man får på grund av tjänst i en verksamhet.

Taxerad förvärvsinkomst heter på engelska assessed income.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?