Vad betyder Taxerad förvärvsinkomst

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Taxerad förvärvsinkomst, vad är det? – förklaring och definition

Taxerad förvärvsinkomst får du om du lägger ihop inkomster av tjänst och näringsverksamhet och drar ifrån allmänna avdrag.
Man kan dela upp inkomsten i 3 olika inkomstslag.

  • Tjänst
  • Näringsverksamhet
  • Kapitalinkomster

Taxerad förvärvsinkomst är summan av 1 och 2 om man dessutom gjort sina avdrag man har rätt till.
Taxerad förvärvsinkomst är alltså den inkomst som man får på grund av tjänst i en verksamhet.
Taxerad förvärvsinkomst heter på engelska assessed income.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter