April 4

Vad betyder Taxerad förvärvsinkomst? – förklaring av förvärvsinkomster

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Taxerad förvärvsinkomst, vad är det? – förklaring och definition

Taxerad förvärvsinkomst får du om du lägger ihop inkomster av tjänst och näringsverksamhet och drar ifrån allmänna avdrag.
Man kan dela upp inkomsten i 3 olika inkomstslag.

  • Tjänst
  • Näringsverksamhet
  • Kapitalinkomster

Taxerad förvärvsinkomst är summan av 1 och 2 om man dessutom gjort sina avdrag man har rätt till.
Taxerad förvärvsinkomst är alltså den inkomst som man får på grund av tjänst i en verksamhet.
Taxerad förvärvsinkomst heter på engelska assessed income.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!