April 5

Vilken SNI-kod ska jag använda?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vilken SNI-kod ska jag använda? När man ska registrera ett företag behöver man först veta vilken företagsform man ska registrera. Företagsform beror till stor del på förutsättningar, antal anställda/ägare samt verksamhetens art. Vid registrering behöver man ange en femsiffrig kod, en så kallad SNI-kod, som visar vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Vad betyder SNI?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

Varför behövs en SNI-kod?

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag.
När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Så här fungerar en SNI-kod

Olika branscher har olika SNI-koder och inom en bransch finns det mängder med olika områden som också har sina specifika koder. Oavsett man ska starta ett aktiebolag, en enskild firma eller en ekonomisk förening behöver man ta reda på vilken eller vilka SNI-koder som beskriver verksamheten bäst.
Att välja rätt SNI-kod innebär också att det är lättare att få relevant riktad information om den egna branschen. För att kunna skilja på alla olika branscher är NACE indelat i fyra olika nivåer, från första till fjärde nivån.

 

Fyra olika nivåer av SNI-koder

I den första nivån ingår 21 olika branscher som omfattas av beteckningen A-U. Exempel på branscher som finns med i den första nivån är Hotell- och restaurangverksamhet som har beteckningen I, Informations- och kommunikation verksamhet som har beteckningen J, Finans- och försäkringsverksamhet (K), Fastighetsverksamhet (L) och Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som betecknas med ett M.
Den andra nivån består av 88 olika huvudgrupper som betecknas med en unik tvåsiffrig nummerkod med början på 01 och slut på 99.
Den tredje nivån består av 272 grupper som betecknas med unika tresiffriga koder med början på 01.1 och slut på 99.0.
Den fjärde nivån består av 615 undergrupper som betecknas med unika fyrsiffriga koder med början på 01.11 och slut på 99.00.

Lägga till eller ändra SNI-kod

Det är enkelt och smidigt att ändra eller lägga till en SNI-kod, som med fördel görs via Skatteverkets hemsida alternativt på Verksamt.se För den som föredrar att göra det i pappersform finns det en blankett hos Skatteverket som heter Ändringsanmälan (betecknas SKV 4639).
Det finns i skrivande stund ingen begränsning för hur många SNI-koder ett företag kan registrera, men det är också så att många verksamheter ryms inom en och samma huvud- eller underkategori, vilket kan vara värt att kolla upp.
När alla ändringar och/eller tillägg har registrerats skickas ett registerutdrag till avsändaren via posten. Kontrollera noga att företaget är korrekt registrerat.

Sammanfattning

SNI är en förkortning av Svensk Näringsindelning och är en särskild form av verksamhetsbeteckning för en rad olika branscher. Ett företags SNI-kod beskriver verksamhetens art, vilket betyder att många företag har flera SNI-koder.
Med hjälp av olika SNI-koder kan Statistiska Centralbyrån föra statistisk över landets företag och det blir enkelt att sortera dem efter aktuell bransch i företagsregistret.
En SNI-kod är en femsiffrig kod som bygger på EU:s standardsystem NACE: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. NACE i sin tur bygger på ISIC: en av FN fastslaget näringsgrensindelning.

Vad menas med karensdag?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren