April 4

Nyemission, vad betyder det? – enkel förklaring av Nyemissioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nyemission, I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad det är. Det är ett begrepp som de flesta troligen hört någon gång. Men vad innebär egentligen en nyemission och hur kan du som investerare ta del av dessa? Vi ska nu reda ut begreppen och göra en djupdykning i hur företag kan göra för att ta in mer kapital till sin verksamhet och hur du som investerare kan satsa på konkreta idéer.

Vad är en nyemission och hur fungerar det?

Ordet nyemission kommer från ordet emission, som faktiskt betyder värdepapper. Den är alltså en nyutgivning av aktier. När ett företag behöver ha in nytt kapital så kan en nyemission göras för att få in nytt kapital. Det kan vara så att bolaget vill expandera till en ny marknad. En annan vanlig orsak till en nyemission är att det går dåligt för bolaget. Om ett företag är i kris och det kanske till och med finns en stundande konkurs runt hörnet, så kan bolagsledningen sätta ihop en plan för hur dom, med en bestämd summa pengar, ska kunna få bolaget på fötter igen. 

Det gäller då för bolaget att kunna presentera konkreta action-punkter på vad man ska göra hur man ska göra för att på sikt vända den negativa trenden och till slut börja gå med vinst igen. För det räcker ju inte att bara klara sig ur en kris. Aktieägare vill att företagen ska gå med vinst och ge utdelningar till aktieägarna.

När ledningen till slut kommit fram till konkreta åtgärder så gäller det att presentera dessa för aktieägarna på ett smakfullt sätt och sälja in idén med emissionen, så att dom går in med mer pengar och satsar på bolagets framtid. En nyemission kan alltså göras av många olika anledningar.

Men gemensamt för alla nyemissioner är att de syftar åt att ge investerare möjligheten att bidra med nytt kapital till bolaget. En nyemission används alltså väldigt ofta för att ta in nytt riskkapital i bolag som vill satsa vidare eller kanske har en del problem man vill lösa. Med mer pengar kan bolaget använda kapitalet till att betala av skulder, köpa in tillgångar eller expandera Syftet med en nyemission är alltså att få in mer pengar och få in mer kapital i bolaget. En nyemission sker alltså när ett bolag erbjuder sina befintliga aktieägare att köpa fler aktier i företaget till ett lägre pris.

För att beslut om nyemission ska fattas måste bolagsstämman eller styrelsen ha fått underlag och förslag till beslut att ta ställning till. Det går till i 2 steg. Styrelsen gör ett förslag till bolagsstämman. Där föreslå en nyemission. Bolagsstämman (ibland styrelsen) fattar beslut om nyemissionen.

nyemission
nyemission

Nyemission och utspädningseffekt

När man gör en nyemission så uppstår något som kallas för utspädning. Det innebär att det totala antalet aktier i ett bolag blivit fler och att varje aktie nu helt plötsligt står för en mindre ägarandel än tidigare. Om vi till exempel har ett företag med en ägare. Ägaren har 100 aktier i bolaget och äger 100% av alla aktier. Nu behöver han helt plötsligt mer kapital för att kunna finansiera ett uppköp av en partner. Han ger då ut 100 nya aktier och helt plötsligt finns 200 aktier i bolaget. Det betyder att en aktie från början motsvarade 1% ägande i bolaget men nu motsvarar 0,5%. Det är detta som ger utspädningen i en nyemission.

Teckningsrätt vid nyemission – Två sätt att delta

Det finns två huvudsakliga sätt för investerare att delta i en nyemission och teckna nya aktier. Antingen sker den genom företrädesrätt, vilket innebär att befintliga aktieägare får en teckningsrätt för att teckna fler aktier i emissionen. Aktieägaren får då ta ställning till erbjudandet som bolaget presenterar och sedan själv avgöra om hen vill delta eller inte. Personen kan då välja att utnyttja hela eller en del av sin teckningsrätt i nyemissionen. Använder man inte hela så kan man sälja resterande på andrahandsmarknaden.

Det andra sättet att delta i en nyemission är utan företrädesrätt. Detta sker i regel om man inte äger några aktier i bolaget. Man kan då i vissa fall köpa teckningsrätter av sin bank. Ett företag erbjuder då befintliga och även potentiella nya aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

Avstämningsdag i nyemissioner

Avstämningsdag är det datum då en avstämning görs i ett bolag för att se vilka som är aktieägare. Det är det är dessa aktieägare som får företrädesrätt. Äger man inte några aktier den dagen så är det alltså försent. Avstämningsdagen brukar meddelas i den pressrelease som bolaget gör inför den stundande nyemission för att teckna aktier. Värt att tänka på också är att det tillämas två likviddagar vid aktiehandel på stockholmsbörsen, vilket innebär att du behöver köpa aktier i bolaget senast två bankdagar före avstämningsdagen för att företrädesrätt till nyemissionen. Avstämningsförbehållet får inte tillämpas förrän registrering hos Bolagsverket ägt rum.

Apportemission

Apportemission är ganska, för allmänheten, ovanlig typ av emission som innebär att man vill teckna nya aktier genom att erlägga något annat än kontanter. Det kan vara till exempel fast egendom, inventarier eller maskiner, eller annan egendom som kan vara till nytta för bolaget. Det är som sagt ovanligt att detta sker bland vanliga investerare utan är mer vanligt när företag köps upp och till exempel använder nyemitterade aktier som betalmedel.

BTA – Betald Tecknad Aktie

BTA står för Betald Tecknad Aktie och innebär att en teckningsrätt är betald och väntar på att omvandlas till en aktie. Bolagsverket tar normalt 2-4 veckor på sig efter det att teckningstiden är slut tills dess att de nya aktierna registrerats. Under tiden har alltså aktieägarna så kallade BTA-värdepapper som ett bevis på att dom teckna aktier i och så fort det är klart hos bolagsverket så kommer BTA:erna bytas ut till aktier.

Sälja teckningsrätter

Som aktieägare får man då och då teckningsrätter till stundande nyemissioner. Är man inte intresserad av att nyttja dessa rätter för en nyemission eller kanske bara en andel av dom, så kan man sälja resterande på andrahandsmarknaden. Har man någon av de större internetmäklarnas tjänster så brukar dom lägga ut teckningsrätterna till försäljning per automatik om du som kund inte svarat på erbjudandet innan ett visst datum. Lyckas dom sälja teckningsrätterna så får du en peng på ditt konto, annars förs dom tillbaka till dig och du får en ny chans att delta.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?