September 12

Avstämningsdag, vad är det – förklaring och definition av avstämningsdagar

Last Updated on 25 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Avstämningsdag

Avstämningsdag är den dag företaget fastställer vilka aktieägare som har rätt att närvara på bolagsstämman och få del av utdelningen eller delta i en beslutad emission.
Avstämningsdag är den dag som aktieboken stäms av. De som är aktieägare denna dag har alltså  rätt till utdelning, att delta i bolagsstämma och i nyemission m.m.
Vilken dag som är avstämningsdag finner du i regel i bolagets pressmeddelanden eller på bolagets hemsida.
Avstämningsdag heter på engelska record date.
Aktier har 2 likviddagar. Detta innebär att det dröjer till den andra bankdagen från den dagen du handlat innan du faktiskt är bokförd som aktieägare.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?