November 27

Put & call ratio? – Vad är det? | En guide till Put-call ratio

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Put-Call Ratio

Put and call ratio är en sentimentindikatorn. (equities) Den kan ge en indikation på hur optionsmarknaden ser på framtiden. Jag gillar aktieoptioners put and call ratio bättre i jämförelse med indexoptioners put and call i då det oftast är mer “amatörer” som handlar dessa och därmed oftare har fel. Finns även indexoptioner och en del andra mindre kända index på liknande data.
Det finns en svensk variant på Put/Call ratiot på Börsstatistiks hemsida.
När vi har toppar i detta diagram så kan det indikera köp för börsen och tvärtom. Jag har försökt att illustrera det med lite röda cirklar som visar på köptillfällen. Det motsatta gäller vid sälj. Alltså om vi ser en dipp i ratiot så är det säljläge.
Men visuellt så kan det ändå ge en indikation på var vi är i “cykeln”. Just nu är det en topp som är över 2 standardavvikelser från normalt och det innebär en trolig fortsatt uppgång i det tidsperspektiv som vi har här. Alltså så kan vi säga att aktieoptionsköpare är fortsatt negativa. Det är alltså mer aktivitet i säljoptionslägret än i köpoptionslägret. Alltså fler tror på fortsatt nedgång i optionsmarknaden. I och med att dessa oftast har fel så kommer vi troligen få se en korrektion uppåt i börsen. (Om vi inte får ännu mer extrema värden förstås…)
Vill Ni läsa mer om put & call ratio så kan Ni göra det här:
Forecasting Market Direction with Put/Call Ratios
CBOE Daily Market Statistics
Put-Call Ratio
Put-Call Ratio
 

Hur jag använder Put & Call ration

Ett sätt att använda dessa sentimentration är att föröka hitta toppar och bottnar i ratiot. Ju högre ratio desto mer edge att börsen kommer att gå upp och vice versa. Nedan har jag applicerat ett RSI på Put and call ratiot. Jag köper när den är ovanför 70 och säljer när i det här fallet SPY´s medelvärde ‘är ovanför 5. Jag använder även kriteriet att SPY 5 dagars medelvärde skall vara under 5 innan köp.

Put-Call Ratio
Put-Call Ratio

put & call ratio

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik