April 4

Utländska utdelningsaktier – 100 aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Varför begränsa sig till utdelningsaktier på den svenska marknaden när det finns så många bra utländska utdelningsaktier att välja bland? Genom att köpa aktier i utlandet sprider du på riskerna och kan välja mellan ett stort antal intressanta utdelningsbolag till din aktieportfölj.

Vad är fördelarna med att köpa utländska utdelningsaktier, vilka är nackdelarna och vilket konto ska man ha dem på? Dessa är några av frågorna som jag besvarar i denna artikel. Dessutom ger jag exempel på många utländska aktier med en god historik av utdelningar.

Utländska utdelningsaktier

Här är ett exempel på utländska utdelningsaktierna med god utdelningshistorik

Aktie Land Bransch Direktavkastning snitt 3 år Genomsnittlig utdelningtillväxt per år 15 år
CDS Co Japan IT-Konsulter 3.4% 40%
Church & Dwight USA Hemelektronik 1.2% 33%
JPMorgan Asian Investment Storbritannien Fondförvaltning 4.1% 51%
VIB Vermoegen Tyskland Fastighetsbolag 2.7% 31%
Sunnexta Group Inc Japan Fastighetsbolag 2.8% 49%
CCL Industries Kanada Förpackning 1.0% 23%
Hanover Insurance USA Försäkring 2.1% 24%
Cogeco Communications Kanada Media & Publicering 2.1% 30%
Neuca Polen Apotek 2.3% 35%
Home Depot USA Möbler & Inredning 2.1% 49%
Cogeco Kanada Media & Publicering 2.1% 30%
UnitedHealth USA Sjukhus & Vårdhem 1.5% 29%
North American Income Storbritannien Fondförvaltning 3.5% 21%
Tsuruha Holdings Inc Japan Apotek 1.3% 30%
TR European Growth Storbritannien Fondförvaltning 2.2% 21%
KDDI Corp Japan Telekomtjänster 3.7% 41%
Kanematsu Electronics Ltd Japan IT-Konsulter 3.7% 53%
Nakanishi Inc Japan Medicinsk Utrustning 1.4% 36%
Sugi Holdings Japan Apotek 1.2% 24%
Accenture USA IT-Konsulter 1.5% 40%

OBS – detta är inget investeringsråd och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du måste själv göra din egen analys innan du köper aktier.

Hur valde jag dessa aktier? Samtliga aktier på listan har haft oavbrutna utdelningar i minst 15 år. Utdelningsandelen ligger på mellan 10 och 60 procent av vinsten, vilket indikerar att de troligtvis inte får problem att fortsätta med utdelningarna i närtid.

Samtliga av dessa aktier har en hög utdelningstillväxt på minst 10 procent per år de senaste 15 åren. Direktavkastningen satte jag till mellan 1 och 5 procent – varken för mycket eller för lite. Jag har även premierat aktier som har en relativt låg volatilitet.

Tips – Bästa utländska utdelningsaktierna

Vill du veta vilka som är de bästa utländska utdelningsaktierna att köpa just nu? Jag har flera portföljer som slagit index sedan 2008. En av dem innehåller en bra mix av internationella och svenska utdelningsaktier.

En gång i månaden får du ett email med information om det är några aktier som bör bytas ut eller inte.

Läs mer om min portfölj

Varför köpa utländska utdelningsaktier?

När det finns så många bra utdelningsaktier i Sverige – varför ska man köpa sådana aktier i utlandet?

Det kan förvisso kännas som att gå över ån efter vatten då det redan finns gott om svenska utdelningsbolag, men det finns faktiskt flera goda skäl att även köpa utländska utdelningsaktier:

Diversifiera aktieportföljen

En väldiversifierad aktieportfölj är A och O inom investeringar. Det mest grundläggande är att sprida på risken mellan bolag. Därefter är det klokt att sprida på risken över olika branscher. Att köpa utländska utdelningsaktier kan vara ett tredje sätt att diversifiera på.

Genom att köpa utdelningsaktier i utlandet minskar du risken för att en händelse som drabbar Sverige och den svenska börsen ska få negativ effekt på ditt sparande. Dessutom kan det vara positivt att sprida sparandet i flera valutor så att din köpkraft inte försvagas så mycket ifall svenska kronan tappar värde.

Branscher som inte är så stora i Sverige

Det finns många typer av företag i Sverige, men vi har inte allt. Genom att exempelvis köpa norska utdelningsaktier kan du få exponering mot fiskeindustrin. Med danska utdelningsaktier kan du investera brett i stora biotech-bolag och vindenergi.

Med utländska utdelningsaktier från den amerikanska marknaden kan du få exponering mot högutdelande fastighetsbolag genom så kallade REIT:s. Eller varför inte investera i självkörande bilar eller IoT?

Många bra utdelningsaktier i utlandet

Ett gott argument för att köpa utländska utdelningsaktier är att ditt urval ökar markant. 99 procent av alla börsbolag i världen finns på andra marknader än den svenska.

I Sverige finns det i skrivande stund runt 300 aktier med utdelning. Tittar vi till alla aktier i världen handlar det om tiotusentals bolag.

Kanske kan det kännas övermäktigt med så många utdelningsaktier att välja bland, men med en bra screener kan du snabbt filtrera bort en stor del av bolagen. Kvar har du bra utdelningsaktier som du kan berika din utdelningsportfölj med.

Företag med lång utdelningshistorik

Även om det finns många stabila utdelningsaktier i Sverige är det inget jämfört med vad som finns i utlandet.

I USA finns exempelvis inte mindre än 65 bolag på listan med utdelningsaristokrater. Sedan finns 138 utdelningsmästare. Aktier från bägge dessa grupper har höjt utdelningen varje år i minst 25 år i rad. I Europa finns det runt 700 aktier som haft utdelning varje år i minst 15 år på raken.

Jämför det med Sverige där det bara finns en handfull utdelningsaktier som höjt utdelningen varje år i minst 10 år.

Vill du bygga en stabil utdelningsportfölj finns alltså goda skäl att leta efter aktier utomlands.

Nackdelar med att köpa utländska utdelningsaktier

Finns det då inga nackdelar med att handla utdelningsaktier i utlandet? Jo, det gör det. Här är några av de negativa sidorna med denna typ av aktier.

Skatt på utdelningar i utländska utdelningsaktier

Först och främst får du alltid betala skatt på de utdelningar du får på dina aktier i utlandet. Den så kallade källskatten varierar från land till land.

På utdelningsaktier i USA är det 15 procent skatt. I Kanada och Tyskland är Källskatten 25 procent. I Danmark är den 28 procent och i Finland hela 35 procent.

Bara för att nämna några exempel.

Om exempelvis källskatten är 15 procent och du får 100 kronor i utdelningar innebär det att du bara får in 85 kronor på kontot. Övriga 15 kronor går som skatt.

Du kan förvisso få tillbaka källskatten, speciellt om aktierna ligger i en kapitalförsäkring, men det tar ett tag innan du får skatteåterbäringen.

Risk med valutakursen

Alla utländska utdelningsaktier är noterade i andra valutor än den svenska kronan. Det innebär att du utsätter dig för en valutarisk om du handlar med denna typ av aktier.

Skulle kronan förstärkas i förhållande till exempelvis amerikanska dollarn eller euron, beroende på i vilket land du äger aktier, påverkar det värdet på dina aktieinnehav negativt.

Å andra sidan ökar värdet på din portfölj om kronan försvagas i förhållande till den valuta som dina utländska värdepapper är noterade i.

På lång sikt spelar detta med växelkurs inte någon större roll, speciellt inte om du månadssparar. Det brukar jämna ut sig. Men på kort sikt riskerar du att din utdelningsportfölj tappar i värde, vilket kanske inträffar i samband med att du vill sälja av en del av dina aktier.

Svårt att få insikt i utländska utdelningsaktier

Ytterligare en nackdel med utländska utdelningsaktier är att det inte alls är lika lätt att förstå sig på dessa bolag som det är med de svenska.

Som företag i sig kanske det inte är så mycket som skiljer egentligen, men det finns ofta stora skillnader i hur rapporteringen ser ut. Svenska årsredovisningar brukar vara mycket beskrivande, inspirerande och lättlästa. Så är det sällan i USA och på andra utländska marknader.

Det kan även finnas skillnader i företagskultur mellan länder och hur ledningen kommunicerar med aktieägarna. Det som kort och gott var ”a great year” i USA kan en svensk företagsledning kanske uttrycka som ”ett år med stora utmaningar men även vissa framsteg”.

Amerikanska utdelningsaktier

Bland alla utländska utdelningsaktier är de amerikanska de som är de mest berömda. Amerikanarna har en lång tradition av att spara i aktier och då speciellt i utdelningsaktier.

På andra sidan Atlanten finns inte bara ett stort antal aktier med utdelningar att välja bland. Där finns även flera intressanta färdiga listor med amerikanska utdelningsaktier. Att bygga en portfölj med sådana bolag brukar bli en lyckad investering på sikt.

Utdelningsaristokrater

En av dessa listor kallas för utdelningsaristokrater, eller Dividend Aristocrats som den kallas på engelska.

För att klassas som aristokrat måste en utdelningsaktie ha haft oavbrutna utdelningshöjningar i minst 25 år. Dessutom ska den finnas med i indexet S&P 500.

Följande utdelningsaristokrater har längst utdelningshistorik:

Aktie Antal år med utdelningstillväxt
3M (NYSE:MMM) 57
Coca-Cola (NYSE:KO) 57
Colgate-Palmolive (NYSE:CL) 57
Dover (NYSE:DOV) 57
Emerson Electric (NYSE:EMR) 57
Genuine Parts (NYSE:GPC) 57
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) 57
Procter & Gamble (NYSE:PG) 57
Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) 52
Hormel Foods (NYSE:HRL) 51

 

Utdelningskungar

Utdelningskungarna, Dividend Kings, har dubbelt så tuffa krav som aristokraterna. Bland dem gäller att de ska ha höjt utdelningen varje år i minst 50 år i rad.

Det är med andra ord en imponerande utdelningshistorik som krävs för att kvala in på denna lista. Någon motsvarighet finns varken i Sverige eller Europa.

Precis som för aristokraterna måste utdelningskungarna finnas med på S&P 500.

Dessa utdelningskungar har längst utdelningshistorik:

Aktie Antal år med utdelningshöjningar
American States Water (NYSE:AWR) 66
Dover Corporation (NYSE:DOV) 65
Emerson Electric (NYSE:EMR) 65
Northwest Natural Holding (NYSE:NWN) 64
Genuine Parts (NYSE:GPC) 64
Proctor & Gamble (NYSE:PG) 64
Parker Hannafin (NYSE:PH) 63
3M (NYSE:MMM) 62
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) 60
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) 58

Utdelningsmästare

Slutligen finns utdelningsmästare – Dividend Champions. Denna lista påminner mycket om utdelningsaristokraterna genom att det är krav på minst 25 år av konsekutiva utdelningshöjningar.

Till skillnad från aristokraterna måste mästarna dock inte finnas med på någon särskild lista utan det är utdelningsaktier i alla kategorier som räknas. Det resulterar i ett mycket större urval av aktier.

Här är utdelningsmästarna med utdelning flest antal år i rad:

Aktie Antal år med höjda utdelningar i rad
Amer. States Water (AWR) 66
Dover (DOV) 64
Northwest Natrl (NWN) 64
Genuine Parts (GPC) 64
Procter & Gamble (PG) 64
Parker-Hannifin (PH) 63
Emerson Electric (EMR) 63
3M (MMM) 62
Cincinnati Fin. (CINF) 60
Coca-Cola (KO) 58

Kanadensiska utdelningsaktier

Amerika är mer än USA. Är du intresserad av utländska utdelningsaktier finns goda skäl att även kasta ett öga på den kanadensiska marknaden.

Jänkarnas nordliga granne har ett mildare temperament, vilket ofta återspeglas i börshumöret.

En hög direktavkastning är något som är gemensamt för många utdelningsaktier från Kanada. En annan intressant detalj är att det ganska ofta går att hitta månadsutdelare från Kanada.

En av de populäraste utdelningsaktierna i Kanada är ett pizzabolag, Boston Pizza, vilket är lite kul. Förnybar energi, REIT:s och banker finns även bland de omtyckta kanadensiska utdelningsaktierna.

Det finns gott om kanadensiska utdelningsaktier och det går faktiskt att skapa listor liknande de amerikanska utdelningsaristokraterna även om det inte finns någon sådan officiell lista.

Här är de aktier från Kanada som haft utdelningshöjning flest antal år i rad:

Aktie Antal år i rad med höjd utdelning
Canadian Utilities 49
Fortis 47
Toromont Industries 31
Canadian Western Bank 29
Atco Ltd. 27
Thomson Reuters 27
Imperial Oil Ltd. 26
Metro Inc 26
Empire Comptany Ltd. 26
Enbridge Inc. 25

Nordiska utdelningsaktier

Våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland erbjuder flera intressanta möjligheter att investera i utländska utdelningsaktier.

I Danmark finns många utdelningsaktier inom medicin, transport och grön industri. Finland har bland annat skogsbolag, försäkringsbolag och livsmedelsbolag med fina utdelningar. I Norge finns fiskebolag, energibolag och återvinningsbolag och mycket mer.

Europeiska utdelningsaktier

I Europa finns det flera stora börser att handla aktier på. Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Tyskland tillhör de största marknaderna för aktiehandel och det finns intressanta utländska utdelningsaktier på samtliga.

Det är lätt att köpa utdelningsaktier från de flesta större europiska börser online via nätmäklare och i vissa fall per telefon. Schweiz är ett undantag.

I följande lista har jag tagit fram europeiska utdelningsaktier som haft utdelning varje år i minst 15 år. Samtliga har en rimlig utdelningsandel och stark utdelningstillväxt.

Aktie Land Direktavkastning snitt 3 år
Renew Holdings Storbritannien 2.2%
Asia Dragon Trust PLC Storbritannien 1.1%
Polar Capital Holdings Storbritannien 5.7%
Ashtead Group Storbritannien 1.5%
Cohort Storbritannien 1.7%
Fidelity European Values Storbritannien 2.6%
Viscofan Spanien 3.1%
Solid State Storbritannien 2.2%
Financiere Odet Frankrike 0.2%
Sartorius Stedim Biotech Frankrike 0.4%
Burelle Frankrike 1.8%
Dominos Pizza Plc Storbritannien 2.8%
Jarvis Securities Storbritannien 4.9%
Henderson Smaller Companies Storbritannien 2.4%
Baring Emerging Storbritannien 4.1%
Bollore Frankrike 1.5%
Iliad Frankrike 1.7%
Worldwide Healthcare Storbritannien 0.8%
Mattioli Woods Storbritannien 2.8%
Eckert & Ziegler AG Tyskland 1.4%

OBS – detta är inget investeringsråd. Gör din egen analys innan du köper aktier!

Utdelningsaktier från resten av världen

Som svensk är det lätt att fokusera på utländska utdelningsaktier från USA, Kanada, Norden och Europa eftersom det är så lätt att köpa dem tack vare de moderna nätmäklarna.

Men det går faktiskt även att köpa aktier från exempelvis Japan, Australien och Nya Zeeland. Vill du göra det behöver du ringa mäkleriet för respektive nätmäklare och lägga en order. Lägsta courtage brukar vara runt 600 – 750 kronor så det gäller att handla för ganska mycket för att det ska löna sig, men det går.

Här är exempelvis en lista med australiensiska utdelningsaktier med stark utdelningstillväxt och utdelningar varje år de senaste 15 åren:

Aktie Direktavkastning snitt 3 år
JB Hi-Fi 5.2%
CSL Ltd 1.0%
Australian Ethical Investment 1.2%
Rio Tinto Ltd 5.7%
Super Retail Group 4.3%
Harvey Norman Holdings 7.0%
Premier Investments 3.7%
EBOS Group 3.0%
AUB Group 3.3%
Ansell 2.2%

Motsvarande lista för japanska utdelningsaktier ser ut så här:

Aktie Direktavkastning snitt 3 år
Kakakucom Inc 1.5%
Nihon M&A Center Inc 0.6%
Legs Co 2.4%
AIT Corp 3.8%
eBASE 0.7%
Keyence Corp 0.3%
World Holdings 2.8%
Comture Corp 1.2%
Benefit One Inc 1.0%
Maeda Kosen 0.8%

Tips på internationella utdelningsaktier att köpa

Vill du ha förslag på vilka utländska utdelningsaktier som är bäst att köpa just nu?

Följ min portfölj med internationella och svenska utdelningsaktier! Den innehåller 10 – 20 olika aktier som jag bedömer har bäst potential just nu.

En gång i månaden får du ett meddelande från mig med information ifall det är dags att byta ut något av innehaven.

Portföljen är aktivt förvaltad och har slagit index sedan 2008. Genom att följa den får du ta del av en fungerande utdelningsstrategi utan att betala dyra fondavgifter.

Läs mer om min portfölj

Bästa kontot för utländska utdelningsaktier

Ska du köpa utländska utdelningsaktier är det vanligtvis bäst att ha dem i en kapitalförsäkring (KF).

Som jag nämnde tidigare måste du betala källskatt på utdelningen på dina utländska aktier. Den kan vara allt från 5 procent till 35 procent beroende på land.

Oavsett om du har dina utdelningsaktier i en kapitalförsäkring eller på ett ISK kommer skatten att dras av från utdelningen. Men har du aktierna i en kapitalförsäkring kommer försäkringsbolaget (eller nätmäklaren) ofta att självmant begära tillbaka skatten och betala in den på ditt konto. Vanligtvis tar det ett par år, men pengarna brukar komma.

Har du istället dina utländska utdelningsaktier på ett ISK får du själv ta upp skatten i deklarationen. Dessutom kan du bara göra avdrag på utdelningar upp till 3333 kronor ifall du har underskott på kapital. Så är fallet för de flesta som har bolån.

Därför förordar jag KF ifall du vill äga utdelningsaktier i utlandet.

Tänk på att det inte finns någon garanti att du får tillbaka hela skatten även om det ofta brukar gå bra. Det kan också vara skillnad mellan olika banker. Avanza och Nordnet brukar vara bra på att få skatteåterbäring å sina kunders vägnar.

Sammanfattning

Det finns många goda skäl att leta efter bra utdelningsaktier även på andra marknader än den svenska. Även om utbudet av aktier i Sverige är bra finns det många fina bolag och intressanta sektorer att investera i bortom våra gränser.

Genom att köpa utländska utdelningsaktier diversifierar du din portfölj och får chans att handla med aktier av mycket hög kvalitet. Exempel på detta är de amerikanska utdelningskungarna och utdelningsaristokraterna som saknar egentligt motstycke i Sverige.

Samtidigt får du se upp för fallgropar som exempelvis valutarisk och att det inte är lika lätt att få tillförlitlig information om utländska aktier som det är för de svenska.

FAQ – Vanliga frågor och svar om utländska utdelningsaktier

Ska man ha utländska utdelningsaktier på ISK eller i en kapitalförsäkring?

I de flesta fall är kapitalförsäkring (KF) ett bättre val för utländska utdelningsaktier. Då får du automatisk återbäring av källskatten inom ett par år. Det gör din nätmäklare / ditt försäkringsbolag åt dig. Har du utdelningsaktierna på ett ISK får du istället göra avdrag i deklarationen men endast för utdelningar upp till 3333 kronor ifall du har ett underskott av kapital, till exempel om du har bolån.

Vad är bäst – svenska eller utländska utdelningsaktier?

Det kan vara bra att ha en blandning av utländska och svenska utdelningsaktier i portföljen. Det ger en bättre riskspridning. Dessutom finns det många fina utdelningsbolag bortom Sveriges gränser.

Vilka är de bästa utländska utdelningsaktierna?

Vilka som är de bästa utländska utdelningsaktierna beror på vilken utdelningsstrategi du har. Köper du aktier med stark utdelningstillväxt eller aktier som har hög direktavkastning?

Med hjälp av en bra screener kan du hitta intressanta utländska bolag med utdelningar att investera i. Det enklaste sättet är att följa min portfölj med utländska och svenska utdelningsaktier.

Hur många utländska utdelningsaktier ska jag köpa?

Om du bara investerar i utländska aktier är mitt generella tips att ha minst 12 – 15 olika aktieinnehav så att din bolagsrisk inte blir för stor. Har du även svenska utdelningsaktier kan du räkna in de utländska aktierna som del av portföljen precis som de svenska innehaven.

Det är med andra ord OK att äga en eller några få utländska aktier om du samtidigt har svenska aktier. Det viktiga är att du har en portfölj som är tillräckligt diversifierad över olika bolag och olika branscher.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?