April 4

Var kan jag lära mig mer om preferensaktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Var kan jag lära mig mer om preferensaktier?

En bra källa för detta hittar du i denna stora artikel som tar upp allt rörande preferensaktier.
Preffar, som det också kallas är en aktieform som du bör titta lite närmare på om du inte redan har gjort det. Det är en form av aktie som passar väl in i en långsiktig aktieportfölj oavsett om du inriktar dig på värde, tillväxt eller utdelningar.

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Se nedan för en mer utförlig förklaring.
Om du vill lära dig mer om dessa aktier eller preffar som dom också kallas så rekommenderar jag denna länk om preferensaktier.

Några favoriter bland preferensaktierna

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs Kommentar
Akelius Residential Pref 20 kr Fastigheter 345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr. Akelius Pref inlösen. Akelius preferensaktier går inte längre att handla.
ALM Equity Pref 8,4 kr Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 kr Fastigheter 350 kr
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 kr Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020, sedan 100 kr.
Corem Property Group Pref 20 kr Fastigheter 500 kr
Eniro pref 48 kr Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref 6,68 kr Fastigheter 116,67 kr
Footway Group Pref 8 kr E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 kr Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
Heimstaden Pref 20 kr Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 kr Fastigheter 211,25 kr fram till november. Därefter 195 kr. Efter november 2024: 178,75 kr. Hemfosa preferensaktie omvandlas till SBB D i samband med uppköp.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 kr Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 kr Fastigheter 500 kr
NP3 Fastigheter Pref 2 kr Fastigheter 35 kr
Obducat PREF B 0,2 kr Teknik Utdelningen lades på is. Kan endast lösas in mot stamaktier.
Oscar Properties Holding PREF 20 kr Fastigheter 350 kr. Utdelningen lades på is.
Oscar Properties Pref B 50 kr Fastigheter 550 kr. Utdelningen lades på is. Aktieägarna har inte längre möjlighet att begära frivillig inlösen till kursen 500 kr i mars varje år.
Pegroco Invest Pref 9,5 kr Fastigheter 115 kr
Preservia Pref 10 kr Fastigheter 105 kr fram till 2022. Då höjds den till 110 kr. Utdelningen uppskjuten.
Prime Living Pref B 8,5 kr Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning.
Quartiers Properties PREF 0,96 kr Fastigheter 12 kr
Sagax pref 2 kr Fastigheter 35 kr. Kan lösas in mot D-aktier.
SAS PREF SAS preferensaktie handlas inte längre.
SBB Pref 35 kr Fastigheter 750 kr till 5 oktober 2020. Därefter är inlösenkursen 650 kr fram till 5 oktober 2024. Därefter 600 kr.
Sdiptech Pref 8 kr Infrastrukturtjänster 105 kr
Volati Pref 40 kr I

 

Läs också detta om preffar:
Preferensaktier var i ropet strax innan depressionen i slutet på 1920-talets USA och i Sverige dammades aktieslaget av för några år sedan av fastighetsbolaget Sagax. Men vad är preferensaktier egentligen och vad skiljer dem från vanliga stamaktier? Jag får ofta frågor kring just ”preffar” så därför är det temat i veckans poddavsnitt där vi tar reda på hur de fungerar och för vem de kan vara intressanta.

En preferensaktie brukar sägas vara en hybrid mellan en obligation och en aktie. Det beror på att det är en aktie rent juridiskt, alltså en ägarandel i ett bolag, men med speciella villkor eller preferenser som ofta liknar en obligation (räntebärande instrument med löptid på minst 1 år). Dessa villkor anger vanligtvis en årlig statisk utdelning (oftast kvartalsvis utbetalning) som innehavaren av en preferensaktie har rätt till, före utdelning till vanliga stamaktieägare.

Anledningen till varför den ibland jämförs med just obligationer som huserar på räntemarknaden eller kreditmarknaden (kärt barn har många namn) är just på grund av det faktum att innehavaren har rätt till en förutbestämd utdelning före stamaktieägarna, varken mer eller mindre. Det innebär att både risk och potentiell avkastning är mindre än för vanliga stamaktier men högre än för obligationer emitterade av bolaget. Just utdelning har en preferensaktieägare förtur till i förhållande till vanliga stamaktieägare såsom A/B/C-aktier och vid konkurs eller likvidation har preferensaktieägaren bättre rätt till kvarvarande pengar, om det finns några kvar efter de som har bättre prioritet, såsom obligationsinnehavare, fått sitt.
Mer här i en mkt bra artikel.

preferensaktier

Missa inte vår stora artikel om preferensaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?