April 4

Värdeaktier vs tillväxtaktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ibland går det nästan att identifiera två läger av investerare – de som satsar på värdeaktier och de som föredrar att investera i tillväxtaktier. Men vad är egentligen bäst?

Som med alla andra typer av aktier finns det både fördelar och nackdelar med att satsa på värdebolag respektive tillväxtbolag.

I denna artikel om värdeaktier vs tillväxtaktier reder vi ut begreppen och berättar vad vi tycker är det bästa valet.

Populära värdeaktier och tillväxtaktier 2022

Värdeaktier Tillväxtaktier
Telia Nibe
Handelsbanken Fortnox
Volvo Evolution
Swedbank Sinch
Castellum Hexagon
Intrum Hexatronic Group
Nordea Plejd

OBS – Detta är inte ett investeringsråd. Gör din egen analys innan du köper aktier.

Vad är värdeaktier?

Definitionen av värdeaktier är aktier som marknaden värderar relativt lågt i förhållande till de fundamentala värden som finns i bolagen.

Ofta handlar det om aktier i rätt så mogna bolag, stora företag som hängt med ett tag. Tillväxten är sällan särskilt hög. Ibland går de under namnet stabila aktier.

Att investera i värdeaktier handlar om att utgå från att marknaden överreagerat. Det handlar om att hitta bolag som egentligen är värda mer än vad dagens kurs indikerar.

De som tror på denna typ av aktier kallas för värdeinvesterare. Warren Buffett är en känd sådan, liksom hans förebild Benjamin Graham.

Fördelar med att investera i värdeaktier

 • Defensiva investeringar – lägre risk
 • Har ofta utdelningar och hög direktavkastning
 • Klarar sig bättre i lågkonjunktur
 • Faller inte lika mycket när börsen går dåligt
 • Potentiell uppsida som bygger på att aktien felvärderats av marknaden
 • Möjligt att räkna med värdemultiplar och göra en balanserad bedömning av företagsvärdet

Nackdelar med att köpa värdeaktier

 • Mogna bolag som har mycket av sin tillväxtresa bakom sig
 • Risk för värdefälla – kan finnas anledning till att aktien är undervärderad
 • Kan vara en alltför defensiv investering om sparhorisonten är lång
 • Risk för fallande kniv – aktiekursen kan fortsätta falla länge innan den vänder

Vad är tillväxtaktier?

Hur definierar man då tillväxtaktier? Ja det är som namnet tydligt indikerar aktier med hög tillväxt, betydligt högre än snittet på börsen.

När omsättning och kanske även vinst stiger avspeglar sig det förr eller senare i aktiepriset. Denna typ av aktier kan därför stiga i pris ganska mycket – vissa rent av så mycket att de kallas för aktieraketer.

Ofta stiger priset så mycket att det leder till höga eller skyhöga värderingsmultiplar. De värderas alltså mycket högre än värdeaktier. Det beror på att marknaden förväntar sig se stark tillväxt de kommande åren.

Det kan till och med vara utmanande att göra en regelrätt företagsvärdering i en tillväxtaktie eftersom det ofta saknas proportioner mellan pris och vinst eller omsättning. Dessutom ändras förutsättningarna radikalt från kvartal till kvartal.

Tillväxtaktier ska inte förväxlas med förhoppningsbolag utan kan lika väl vara vinstdrivande kvalitetsaktier. Så har till exempel H&M varit och Fortnox eller Nibe är den typen av bolag idag.

Plejd - en tillväxtaktie med värde?
Plejd är ett exempel på en tillväxtaktie som skapat värde genom ökad omsättning vilket återspeglats i aktiepriset. Som du ser är värderingen skyhög – P/E 142,85 när skärmdumpen togs.

Fördelar med tillväxtaktier

 • Stark tillväxt som kan ge utmärkt avkastning på lång sikt
 • Möjlighet att kliva in i en aktie i ett tidigt skede
 • Företag som satsar på sitt egentliga syfte – att växa och ta marknadsandelar, inte dela ut nästan hela vinsten till aktieägarna
 • Långt ifrån alla tillväxtaktier är förhoppningsaktier
 • En chans att satsa på ny teknik och nya affärsområden
 • Ofta stark utdelningstillväxt – i de fall utdelningar förekommer

Nackdelar med att handla tillväxtaktier

 • Små eller inga utdelningar
 • Svårt att göra en regelrätt värdering av företaget
 • Begränsad historik gör det svårare att bedöma risken
 • Förhoppningar ger ofta haussad aktiekurs
 • Omogna bolag kan ha bristande information och rapportering

Värdeaktier vs tillväxtaktier – vad är bäst?

Vad ska man då köpa – tillväxtaktier eller värdeaktier? Svaret beror på flera faktorer.

Till att börja med finns det bland vissa investerare en skillnad i grundsyn på investeringar. Vissa menar att tillväxtaktier är högt värderade av en anledning – det är nämligen här värdeskapandet och framtiden finns.

Andra menar att det till stor del handlar om spekulation och kraftigt överdrivna värderingar i dessa företag. De pekar i stället på vikten av att investera i det egentliga värdet i bolag, i verksamheter där det går att bedöma balansräkningen – företagets tillgångar och skulder – och fatta ett välavvägt beslut utifrån hur värderingen ser ut.

Bägge typerna av investerare har anledning att kalla den andre för optimist. Tillväxtinvesterarna tycker att värdeinvesterarna ”hoppas” på en vändning i börsens surkart.

De som för det mesta satsar på värdeaktier tycker att tillväxtfolket ”hoppas” på att växande bolag ska fortsätta att kasta ur sig framgångsrika kvartalsrapporter för att försvara allt högre värderingar och en stigande aktiekurs.

Valet mellan tillväxtaktier och värdeaktier kan bero på börsklimat

Sedan finns det också ett stort antal ”normala” investerare om vi får kalla dem för det som varken utesluter värdeaktier eller tillväxtaktier ur sin portfölj.

Det varierar nämligen vilken typ av aktier som går bäst på börsen under vissa perioder. När optimismen är stor, köphumöret på topp och världens börser stiger i värde tenderar tillväxtaktier att överprestera marknaden med god marginal.

I oroliga tider, under börskrascher och björnmarknader är det många investerare som föredrar den relativa stabiliteten i värdeaktier. Svängningarna är mindre och fallhöjden lägre eftersom värderingen redan i utgångsläget var fördelaktig ur ett investerarperspektiv.

Din sparhorisont kan också avgöra i valet mellan tillväxtföretag och värdebolag

Slutligen är det viktigt att poängtera att din tidshorisont och dina sparmål kan vara vägledande i hur du ska välja mellan värdeaktier och tillväxtaktier.

Sparar du på mycket lång sikt är de svängningar i kursen som kan förekomma i tillväxtaktier inte något att oroa sig för. Dessa bolag har ofta störst chans att ge en stor avkastning på lång sikt. Tänk bara på att du ändå satsar på kvalitetsaktier som uppvisar vinsttillväxt eller som mycket sannolikt kommer att vända en stark omsättningstillväxt till vinst.

Har du kortare sparmål men ändå vill satsa på aktier kan det vara klokt att ha en större andel lite mognare bolag, värdeaktier, i portföljen. Förutom att de är mindre känsliga för turbulens på börsen har de ofta en hög direktavkastning, utdelningar som du kan välja att göra vad du vill med. Köpa fler aktier, spara undan som extra buffert eller krigskassa – eller rent av leva på.

Sammanfattning tillväxtaktier vs värdeaktier

Valet mellan tillväxtaktier och värdeaktier är inte helt lätt. För dig som sparare handlar det till stor del om vilken sparhorisont du har och vilka risker du vill ta.

På kort sikt kan förhoppningar och spekulationer driva upp aktiepriset i tillväxtföretag. I värdeaktier kan kursen drivas uppåt extra mycket ifall marknaden inser sitt misstag och börjar värdera upp en undervärderad verksamhet.

Oavsett typ av aktie krävs det dock på sikt att det finns en underliggande tillväxt i form av omsättning och vinst för att priset ska stiga. Det gäller alla bolag på börsen.

Här kan vi citera Warren Buffett som sagt att de bästa investeringarna kombinerar värde och tillväxt. Köper du ett tillväxtbolag till ett rimligt pris kan du få en mycket god avkastning över lång tid.

Därför går det lite förenklat att argumentera för att tillväxtaktier är ett bättre val än värdeaktier om du har en mycket lång sparhorisont – och om du kan betala ett rimligt pris för aktien också.

Under oroliga tider på börsen, ifall du vill leva på utdelningar här och nu eller om du av andra anledningar vill sänka risken i portföljen kan värdeaktier ändå vara ett bättre val.

Många landar i att ha en mix av värde och tillväxt i portföljen. Det kallas för riskspridning. Vad du än väljer – kom ihåg att satsa på kvalitetsbolag och att köpa minst 12 – 15 olika aktier.

Källor:

https://företagsvärdering.com

https://www.oreilly.com/library/view/buffett-beyond-value/9780470467152/ch06.html

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?