February 8

Volla, vad är det? – förklaring och definition av volatilitet

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Volla, vad är det? – förklaring och definition

Volla är ett slangutryck för volatilitet.

Volla och volatilitet är ett uttryck för aktiers kursrörelse. Begreppet volla indikerar hur mycket priset på en tillgång fluktuerar kring sitt medelvärde. Hög volatilitet betyder snabba och stora svängningar i en akties börskurs.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Arrendetomt, vad är det? – Hur fungerar arrendetomter?

Arrendetomt, vad är det? – Hur fungerar arrendetomter?

Seniorförsäkring, vad är det – förklaring och definition av seniorförsäkringar

Seniorförsäkring, vad är det – förklaring och definition av seniorförsäkringar