Försäkringsfall, vad är det? – definition och förklaring

Försäkringsfall innebär en ersättningsgrundande händelse. Försäkringsfall är en möjlig händelse som har giltighet i försäkring.

I nästan varje svenskt försäkringsvillkor används begreppet försäkringsfall frekvent.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.