Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Försäkringsfall, vad är det? – definition och förklaring

Försäkringsfall innebär en ersättningsgrundande händelse. Försäkringsfall är en möjlig händelse som har giltighet i försäkring.
I nästan varje svenskt försäkringsvillkor används begreppet försäkringsfall frekvent.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter