Ingångsvärde

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Ingångsvärde

Ingångsvärde är vad något kostat när man köpt det. Ingångsvärdet är anskaffningskostnaden vid reavinstberäkning för exempelvis ett värdepapper som aktier.
Ingångsvärde använder man ofta även när man räknar på reavinstberäkningar på fastigheter.
En synonym till ingångsvärde är just anskaffningskostnad eller anskaffningsutgift.
På engelska säger man initial value.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter