September 21

Ingångsvärde, vad är det? Förklaring och definition av ingångsvärden

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Ingångsvärde

Ingångsvärde är vad något kostat när man köpt det. Ingångsvärdet är anskaffningskostnaden vid reavinstberäkning för exempelvis ett värdepapper som aktier.
Ingångsvärde använder man ofta även när man räknar på reavinstberäkningar på fastigheter.
En synonym till ingångsvärde är just anskaffningskostnad eller anskaffningsutgift.
På engelska säger man initial value.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)