April 4

Ingångsvärde, vad är det? Förklaring och definition av ingångsvärden

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Ingångsvärde

Ingångsvärde är vad något kostat när man köpt det. Ingångsvärdet är anskaffningskostnaden vid reavinstberäkning för exempelvis ett värdepapper som aktier.
Ingångsvärde använder man ofta även när man räknar på reavinstberäkningar på fastigheter.
En synonym till ingångsvärde är just anskaffningskostnad eller anskaffningsutgift.
På engelska säger man initial value.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket