April 5

Ingångsvärde, vad är det? Förklaring och definition av ingångsvärden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ingångsvärde

Ingångsvärde är vad något kostat när man köpt det. Ingångsvärdet är anskaffningskostnaden vid reavinstberäkning för exempelvis ett värdepapper som aktier.
Ingångsvärde använder man ofta även när man räknar på reavinstberäkningar på fastigheter.
En synonym till ingångsvärde är just anskaffningskostnad eller anskaffningsutgift.
På engelska säger man initial value.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!