April 5

ADX indikatorn, vad är det? – förklaring och definition av ADX

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

ADX indikatorn

ADX indikatorn skapades av den legendariske J. Welles Wilder 1978. Tanken är att ADX skall mäta styrkan i en trend. Den skiljer inte på ned- eller uppgångar utan visar bara styrka i någon av den. Indikatorn varierar kontinuerligt mellan 0 och 100.
ADX är en förkortning och betyder “The average directional index“.
I min egen trading så brukar jag använda ADX indikatorn på en 10 eller 14 dagars inställning samt att den skall vara ovanför ungefär 20 för att definiera en stark trend. Under 20 är jag inte intresserad utan det brukar signalera en konsolideringsfas. ADX kan vara ett kraftfullt verktyg för att filtrera bort dåliga trades. Swingtrades och även daytrades brukar tendera att bli bättre under en stark trend även om det inte alltid behöver vara så.
ADX är en momentumindikatorer som utvecklats för användning i aktiehandelRåvarumäklare J. Welles Wilder banade väg för dess användning. Indikatorn hjälper traders att avgöra trendens styrka när de planerar sina trades.
Personligen så använder jag ADX på följande sätt. När ADX indikatorn (14 dagar) är under 20 är trenden svag eller man befinner sig i en konsolidering och när den är ovanför stark. Desto högre ADX är ovanför 20 desto starkare trend.
När man analyserar diagram eller tittar på strategier, så är priset den viktigaste variabeln att följa. ADX blir till ett tillägg till priset och ger ytterligare riktad information och stöd till traders.
Skapare av ADX indikatorn heter J. Welles Wilder. Han är en f.d. amerikansk ingenjör och fastighetsutvecklare som kom för att revolutionera tradinganalysen genom att tillämpa matematiska system i tradingvärlden. Förutom att utveckla denna tekniska indikatorn, är Wilder också ansvarig för flera andra vanligaste tekniska analysverktyg såsom ATR, RSI och Parabolic SAR.

ADX
ADX

ADX står för average directional index, och mäter trendstyrkan i marknaden, oberoende av marknadsriktningen
Vanligtvis anses ett värde på över 25 eller 20 vara en stark trend. Den vanligast inställningen är 10 eller 14.
ADX kan med fördel användas i strategier som behöver åtskilja trendande och jämviktspendlande marknadsförhållanden för att fungera optimalt.

ADX-indikatorn består också av ytterligare två delar:

  • DMI-plus
  • DMI-minus

DMI i sig står för: ”Directional Moving Index”. Precis som namnet antyder, är värdet på  DMI-minus och DMI-plus beroende av markandens riktning. När DMI-plus är över DMI-minus anses trenden vara stigande. Det motsatta gäller för en fallande marknad.
Här kan du lära dig mer om vad ADX är.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Vad är MACD? – Moving Average Convergence Divergence | MACD Guide

Vad är MACD? – Moving Average Convergence Divergence | MACD Guide

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!