April 4

När kan man sälja aktier och ändå få utdelning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

X-dagen är den dag då du tidigast kan sälja dina aktier och ändå få ta del av kommande utdelning. X-dagen infaller dagen efter SINK-dagen och dagen före avstämningsdagen, och är ett av flera viktiga datum att hålla koll på i samband med aktieutdelningar. 

Sista dagen att köpa aktier för att vara berättigad till kommande aktieutdelning är SINK-dagen – men när kan man sälja aktier och ändå få utdelning? Nedan följer en genomgång om vad du behöver ha koll på om du planerar att sälja aktier precis i utdelningstider, men ändå vill hinna få ta del av utdelningen.

Dessutom lyfter vi taktiken med att köpa aktier precis före utdelning för att sedan sälja direkt efter mottagen utdelning – en strategi som både snuvar dig på den mycket viktiga utdelningstillväxten och sällan ger den vinst du hoppats på.

När kan man sälja aktier och ändå få utdelning? Vilken dag gäller?

Som inledningsvis nämndes är den så kallade X-dagen den tidigaste dagen på vilken du kan sälja dina aktier och fortfarande ha rätt till utdelning för dem. X-dagen är också den dag från och med vilken aktierna köps exklusive rätt till utdelning – därav benämningen X-dag.

För att bättre förstå hur detta fungerar och varför just X-dagen är den dag som gäller, behöver man se till hela processen som leder fram till en aktieutdelning. En process som delas upp i följande steg:

1. SINK-dagen/Årsstämmodagen 

SINK-dagen är den dag då bolagets styrelse och majoritetsägare beslutar om utdelning utifrån det förslag som lämnats i samband med färdigställd bokslutsrapport. I bokslutsrapporten redovisas föregående års vinst och slutliga resultat. Beslut fattas på en bolagsstämma –  vanligen en årsstämma – varför dagen också kallas för årsstämmodag.

Förslag om storlek på utdelning lämnas alltid av bolagets styrelse, men det slutgiltiga beslutet klubbas alltid igenom på en stämma där alltså både styrelse och majoritetsägare deltar. Skulle ett förslag om annan utdelning – exempelvis en högre sådan – komma upp på stämman, är det i regel styrelsen som har sista ordet kring vilken nivå som är mest lämplig.

SINK-dagen är också sista dagen att köpa aktier inklusive utdelningsrätt. Detta eftersom det tar två likviddagar för ett aktieköp att gå igenom, och för att ha rätt till utdelning måste du stå som registrerad ägare på avstämningsdagen – vilken infaller just två dagar efter SINK-dagen.

2. X-dagen

X-dagen infaller dagen efter SINK-dagen. Från och med denna dag handlas alltså aktierna exklusive utdelningsrätt.

Detta är också sista dagen du kan sälja dina aktier och ändå få ta del av den stundande utdelningen. Precis som för köp av aktier med utdelningsrätt på SINK-dagen, hänger detta ihop med de två likviddagar det tar för att en aktieförsäljning att gå igenom – det vill säga för aktier och pengar att byta ägare.

X-dagen infaller dagen före avstämningsdagen, vilken i sin tur infaller tre dagar efter SINK-dagen/årsstämmodagen (avvikelser kan förekomma vid till exempel helgdagar, men i regel är det tre dagar efter som gäller). Eftersom det tar två dagar för en försäljning att gå igenom, innebär det att du fortfarande står som registrerad ägare av aktierna på avstämningsdagen om du lägger en säljorder på X-dagen.

Exempel:

  • Tisdag: SINK-dag, beslut om utdelning klubbas igenom på årsstämma
  • Onsdag: X-dag – du lägger en säljorder till marknaden
  • Torsdag: Avstämningsdag – din order är under behandling, men du står fortfarande som ägare till aktierna och är således berättigad utdelning
  • Fredag: Försäljningen av dina aktier går igenom, två dagar efter att du lagt ordern

3. Avstämningsdagen

Dagen då det kontrolleras vilka som stod som ägare av aktier vid börsens stängning dagen före X-dagen. För amerikanska, kanadensiska och europeiska aktier infaller avstämningsdagen tre dagar efter SINK-dagen.

4. Utdelningsdagen

Dagen då du erhåller din aktieutdelning, vilken betalas ut till det konto du äger aktierna i. Utdelningsdagen infaller någon vecka efter avstämningsdagen.

Summa summarum kan du alltså tidigast sälja dina aktier på X-dagen för att fortfarande ha rätt till utdelning. Lägger du en säljorder före X-dagen kommer du inte längre stå som registrerad aktieägare på avstämningsdagen, och således inte vara berättigad att ta del av någon aktieutdelning.

Köpa aktier före utdelningstider och sälja direkt efter?

sälja aktier utdelningAtt köpa aktier precis före utdelningstider, eller kanske till och med så sent som på SINK-dagen, för att sedan sälja dem direkt på X-dagen kan tyckas vara en lockande strategi för att göra snabba vinster. För att taktiken ska fungera och ge ett plus i kassan förutsätts dock att du kan sälja till minst samma kurs som du köpte aktierna för – men så är mycket sällan fallet.

I samband med att en utdelning fastslås sjunker nämligen aktiekursen i regel med motsvarande summa. Detta eftersom aktien då handlas utan utdelning, vilket förstås får effekt på kursen.

Exempel: Du köper en aktie för 150 kronor med en beslutad utdelning om 5 kronor/aktie. På X-dagen sjunker sedan aktiekursen med motsvarande 5 kronor, vilket innebär att du endast får 145 kronor för samma aktie om du säljer då. Med 145 kronor + 5 kronor i utdelning går du med andra ord plus/minus noll.

Det är inte säkert att aktiekursen sjunker, och det är inte säkert att den sjunker med precis lika mycket som betalats i utdelning – det kan även bli mer eller mindre. Men i de allra flesta fall dippar aktiepriset nedåt på X-dagen, ofta med ungefär lika många kronor eller ören som ska delas ut per aktie. Längre fram studsar ofta priset tillbaka, men det kan ta lite tid och det finns inga garantier.

Vidare innebär en strategi likt denna också att man går miste om den värdefulla utdelningstillväxten. Till de bästa utdelningsaktierna hör dels de som haft stabil utdelningsfrekvens över många år – det vill säga de som helst inte slopat eller sänkt någon utdelning – men också de som ökar på utdelningen regelbundet. De som har en bra utdelningstillväxt. Exempel på sådana aktier är bland andra Nibe Industrier, Castellum och Hufvudstaden.

Bra utdelningstillväxt betyder mer pengar in på kontot i utdelningstider, vilka i sin tur med fördel kan återinvesteras och på så sätt bädda för den åtråvärda ränta på ränta-effekten.

Lästips: Tillväxtaktier – 30 Bästa Tillväxtaktierna på Börsen

Sist men inte minst innebär kortsiktiga köp och försäljningar på detta sätt också ökade courtagekostnader.

Aktier med månadsutdelning kan vara ett alternativ

Vill man öka på sitt kassaflöde från utdelningar men helst undvika ovan strategi med att kortsiktigt köpa och sälja före och efter utdelningstid, kan utdelningsaktier med mer frekventa utdelningar vara ett bra alternativ.

Bland svenska bolag är det fortfarande vanligast med utdelning en gång per år, även om fler och fler även ger utdelning halvårsvis eller kvartalsvis. Majoriteten av de svenska utdelningarna sker i i april/maj när årsredovisningarna är klara (undantaget svenska preferensaktier som delar ut en gång per kvartal).

För utländska aktier är det däremot desto vanligare med mer frekventa utdelningar – antingen halvårsvis, men ofta kvartalsvis eller månadsvis. Många amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier ger exempelvis utdelning en gång per månad.

Exempel på amerikanska månadsutdelare är Realty Income, Gladstone Capital Corp och Pembina Pipeline, vilka bland annat finns att handla hos Avanza.

Genom att kombinera olika typer av utdelningsaktier med olika utdelningsfrekvens kan du sprida ut dina utdelningar och få ett mer regelbundet inflöde av kapital i din portfölj. Vidare får du ofta också en naturlig spridning bara genom att äga aktier i ett antal olika bolag.

Summa summarum

  • X-dagen är den dag då du tidigast kan sälja dina aktier och ändå få utdelning
  • För att ha rätt till utdelning måste du stå som ägare av aktierna på avstämningsdagen, vilken infaller dagen efter X-dagen
  • Det tar två likviddagar för en aktieförsäljning att gå igenom
  • På X-dagen sjunker ofta aktiekursen med lika mycket som ska delas ut per aktie, varför det sällan lönar sig att köpa precis före och sälja direkt efter utdelning
  • Att köpa och sälja aktier kortsiktigt i samband med utdelningstider gör också att du går miste om utdelningstillväxten och får ökat courtage

Lästips: Utdelningsaktier | Bästa Utdelningsaktierna Med Hög Utdelning För Din Portfölj 2020

Lästips2: Alla artiklar om utdelningsaktier i vårt arkiv.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

6 bra anledningar att INTE köpa utdelningsaktier (Köp EJ, varning – Undvik att investera)

6 bra anledningar att INTE köpa utdelningsaktier (Köp EJ, varning – Undvik att investera)

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?