April 4

Utdelningstillväxt – 30 aktier med stabila höjningar av aktieutdelningen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Utdelningstillväxt är ett mått på hur mycket utdelningarna ökar procentuellt sett per år under en viss period. Genom att leta efter utdelningsaktier med hög utdelningstillväxt går det att hitta fina bolag att investera i.

I denna artikel ger jag exempel på aktier med bra årlig tillväxt i utdelningarna. Jag går även igenom två olika formler för att räkna på utdelningstillväxt. Slutligen ska vi titta hur utdelningarna vuxit i några av de populäraste svenska utdelningsaktierna.

Aktier med hög utdelningstillväxt

Här har jag sammanställt en lista med aktier med hög utdelningstillväxt på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen.

Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om aktien hos Avanza!

Aktie Utdelningstillväxt per år, 10 år Utdelningsandel, snitt
Bahnhof 29.57% 51%
Sagax A 25.22% 16%
Lagercrantz 23.12% 54%
GN Store Nord 22.54% 16%
SinterCast 21.48% 70%
Corem A 19.62% 32%
Kopparbergs 19.50% 52%
Vitec Software 18.37% 39%
Platzer 17.46% 19%
DSV Panalpina 17.46% 15%
Tomra Systems 16.44% 54%
Hexagon 16.41% 30%
Carlsberg B 15.43% 42%
Novo Nordisk 15.36% 49%
Medistim 13.87% 77%
Etteplan 13.35% 50%
NIBE 12.33% 30%
NetEnt 11.61% 78%
Yara International 10.55% 58%
Öresund 10.31% 44%
Wihlborgs 9.90% 33%
SimCorp 9.74% 54%
Fastpartner 9.50% 30%
BTS Group 9.15% 61%
Heba 9.15% 19%
UPM-Kymmene 8.98% 60%
Swedish Match 8.56% 65%
Atrium Ljungberg 7.62% 33%
Castellum 7.60% 40%
Sweco A 7.53% 62%

OBS – Detta är inget köpråd. Du bör själv analysera de aktier som du funderar på att köpa.

I listan hittar du aktier med bra utdelningstillväxt. Tillväxten är mätt som CAGR (se formel nedan) och tar endast hänsyn till ordinarie utdelning.

För att säkerställa en rimlig kvalitet på aktierna har jag uteslutit aktier där utdelningen uteblivit ett eller fler år de senaste tio åren. Jag har även uteslutit aktier som haft en genomsnittlig utdelningsandel som varit högre än 80 procent av vinsten.

I aktier som har två aktieslag (till exempel en A-aktie och B-aktie) har jag bara tagit med det ena då utdelningstillväxten brukar vara densamma.

Utdelningstillväxt Bahnhof
Bahnhof är en av de aktier som haft allra högst utdelningstillväxt i Norden.

Utdelningstillväxt formel

Utdelningstillväxt från ett år till ett annat motsvarar utdelning per aktie innevarande år delat med förra årets utdelning per aktie. Så här:

Utdelningstillväxt = (utdelning / aktie år 2) / (utdelning / aktie år 1)

Givetvis går det att räkna ut utdelningstillväxten från kvartal till kvartal eller från månad till månad, men det är ganska ovanligt. Det är få aktier i Sverige som har kvartalsutdelningar och inga har månadsutdelningar.

Om du vill beräkna utdelningstillväxten under en längre period, det vill säga över en längre tid än ett år kan du välja mellan två formler:

 • Aritmetiskt medelvärde
 • CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Utdelningstillväxt med aritmetiskt medelvärde

När du använder aritmetiskt medelvärde för att räkna ut utdelningstillväxten tar du helt enkelt fram den genomsnittliga tillväxten i utdelningarna under en given period.

Detta är formeln:

Utdelningstillväxt = (T1 + T2 + T3 … ) / n

T1 är utdelningstillväxten år ett, T2 tillväxten år två och så vidare. Du lägger med andra ord ihop varje års utdelningstillväxt och delar slutligen summan med antalet perioder (n), vilket är antalet år i det här fallet.

Utdelningstillväxt med CAGR

Om du vill slippa sitta och addera utdelningstillväxten för varje enskilt år kan du istället använda en formel som bygger på CAGR – Compound Annual Growth Rate. Den bygger enbart på den första och den sista utdelningen i perioden samt antalet perioder.

Så här ser formeln ut:

Utdelningstillväxt = (Dn / D0)1/n – 1

 • Dn motsvarar utdelning per aktie det senaste året.
 • D0 är utdelning per aktie det första året.
 • n är antalet perioder, det vill säga år.

Vilken formel är bäst?

Ofta blir resultatet mellan de två formlerna för utdelningstillväxt snarlik, men inte alltid.

Ett exempel på när det inte spelar så stor roll vilken formel du väljer är när utdelningen ökar ganska stabilt från år till år. Då kommer det aritmetiska medelvärdet att vara snarlikt utdelningstillväxten enligt CAGR.

Exempel med stabila utdelningshöjningar

Ett företag har 1 kr / aktie i utdelning år ett. Utdelningen höjs med 50 öre per år.

Efter fem år med utdelningar (d.v.s. fyra år med utdelningshöjningar) ser tillväxten ut så här:

 • Utdelningstillväxt med aritmetiskt medelvärde: 32,08 %
 • Med CAGR: 31,61 %

Exempel med varierande utdelningar

Om utdelningarna fluktuerar kraftigt från år till år kan det bli en enorm skillnad mellan de två sätten att räkna ut utdelningstillväxten. Låt oss räkna.

Ett företag har en utdelning på 1 kr / aktie år ett. Nästa år höjs utdelningen till 5 kr. Följande år sänks den till 1 kr igen. Därefter höjs den till 5 kr för att slutligen sänkas till 1 kr igen

Det är fem år av utdelningar och tillväxten räknar vi därför på fyra perioder med utdelningshöjningar och sänkningar. Så här ser utdelningstillväxten ut:

 • Utdelningstillväxt med aritmetiskt medelvärde: 160 %
 • Med CAGR: 0 %

Detta exempel visar på hur radikalt stor skillnad det kan vara i utdelningstillväxt i vissa fall beroende på vilken formel du väljer.

Vilken är den bästa formeln för utdelningstillväxt?

Vilken formel är då bäst? Om du vill identifiera en trend i utdelningstillväxten är CAGR mycket bättre än det aritmetiska medelvärdet. Med CAGR ser du om tillväxten varit positiv vid periodens slut.

Däremot missar CAGR att registrera en eventuell brist på höjningar under längre tidsperioder.

Tänk dig att utdelningen är 1 kr per år i 19 år och sedan höjs till 10 kr det sista året. Det ger en god utdelningstillväxt enligt CAGR trots att det bara var det sista året som utdelningarna höjdes. I detta fall hade det aritmetiska medelvärdet varit mer rättvisande.

Utdelningstillväxt med aritmetiskt medelvärde blir å andra sidan missvisande i aktier där det är stor volatilitet i utdelningstillväxten som exemplet ovan visar. En utdelningstillväxt på 160 procent för en period som slutade med samma utdelning per aktie som i början av perioden verkar absurt.

Bägge måtten gör sig bäst för att jämföra aktier med relativt stabil trend i utdelningarna. Överlag föredrar jag CAGR som mått även om det också har sina brister som jag visat ovan.

Strategi – investera utifrån en akties utdelningstillväxt

Aktier som historiskt sett uppvisat en god utdelningshistorik tenderar att fortsätta gå starkt även i framtiden. Av den anledningen kan det vara intressant att bygga en investeringsstrategi som fokuserar på stabil utdelningstillväxt.

En sådan strategi är ofta mycket mer framgångsrik än en som enbart tittar på direktavkastningen.

Många som sparar i aktier gör misstaget att fokusera för mycket på deras direktavkastning. Tittar du bara på direktavkastningen missar du utdelningshistoriken. Du riskerar även att köpa aktier där de höga utdelningarna inte är hållbara i längden och kanske sänks eller dras in.

Genom att titta på utdelningstillväxten behöver du inte lusläsa varje årsredovisning. Du kan använda en aktiescreener för att filtrera fram aktier som uppfyller dina kriterier. En sådan strategi kan därför vara helt eller nästan helt kvantitiv (i motsats till kvalitativ).

Ofta är det bara mycket bra bolag som kan klara av bravaden att inte bara ha utdelningar under en lång period utan även att höja dem gradvis över tiden.

En möjlig nackdel med att titta på utdelningshistoriken är att du missar bra aktier som fokuserar så mycket på sin tillväxt att de ännu inte börjat ge några utdelningar.

Så hur kan man göra för att bygga en hållbar strategi med utdelningstillväxt? Låt oss undersöka.

Så bygger du en strategi som bygger på utdelningstillväxten

Själva utgångspunkten i strategin är givetvis utdelningstillväxten, men det räcker sällan som enda mått. Vi behöver ytterligare ett par kriterier för att kunna hitta riktigt bra aktier att investera i.

Här är ett förslag på hur en strategi för att investera med hjälp av nyckeltalet utdelningstillväxt kan se ut. Använd en aktiescreener som exempelvis Börsdata, TradingView eller Finviz (USA) för att filtrera fram aktier som matchar kriterierna.

 • Utdelningsandel: Ett bra mått för att bedöma om utdelningarna är hållbar. Utdelningsandelen bör vara under 80 procent, men gärna lägre, under 60 procent eller mindre.
 • Utdelningshistorik: Aktien bör helst ha haft konstanta utdelningshöjningar över en viss period, till exempel tio år. I Sverige är sådana aktier sällsynta och du kanske även får godta aktier som inte sänkt utdelningen. I värsta fall kan du sänka ribban till att aktierna åtminstone inte ska ha slopat utdelningen något år.
 • Direktavkastning: Inte ett måste, men vill du att utdelningarna ska ta fart snabbare kan du sätta ett minimikrav på direktavkastningen, till exempel 1 eller 2 procent.
 • Utdelningstillväxt: Slutligen köper du de 10 – 20 aktier som har allra högst utdelningstillväxt bland de som matchar övriga kriterier.

Förslagsvis ställer du även upp kriterier för hur många bolag du kan köpa från varje bransch. Det är positivt för riskspridningen att ha aktier spridda över olika branscher.

Balansera om portföljen en gång om året men i övrigt är det bäst att låta den vara ett tag så att utdelningstillväxten kan få göra sitt.

Dock bör du fundera på hur du ska agera om ett företag ställer in eller sänker utdelningen ett visst år. Ska du vänta och se eller sälja direkt? Det är alltid bäst att ta ställning till den typen av frågor i förväg så att du slipper fatta beslut i ett stressat läge längre fram.

Stark utdelningstillväxt i svenska aktier – en jämförelse

Det är långt ifrån alla svenska aktier som uppvisar en nämnvärd utdelningstillväxt. Vissa är bättre än andra.

Några aktier skiljer sig från mängden genom att uppvisa en utmärkt utdelningshistorik. Vilka är de?

Här är en lista med svenska utdelningsaktier som uppvisat en konstant positiv utdelningstillväxt under 15 års tid.

Aktie Utdelningstillväxt per år (antal år)
3 5 7 10 15
Lagercrantz 44.23% 27.95% 23.97% 23.12% 21.25%
Vitec Software 7.06% 8.45% 13.69% 18.37% 19.79%
Hexagon 8.06% 9.89% 12.86% 16.41% 14.87%
NIBE 10.06% 10.82% 13.21% 12.33% 14.34%
Elekta 8.74% 29.20% 2.64% 6.05% 14.07%
Wihlborgs 12.92% 11.38% 11.31% 9.90% 11.54%
Traction 15.16% 10.49% 8.00% 8.54% 10.57%
Swedish Match 13.28% 9.34% 7.99% 8.56% 12.63%
Sweco B 7.43% 12.12% 9.67% 7.53% 12.22%
Sweco A 7.43% 12.12% 9.67% 7.53% 12.22%
Fabege 12.46% 12.83% 11.43% 7.87% 3.63%
Fastpartner 9.85% 8.73% 9.09% 9.50% 10.65%
BTS Group 8.74% 8.90% 10.85% 9.15% 9.52%
Heba 10.06% 9.86% 10.41% 9.15% 4.91%
Intrum 5.01% 5.92% 9.71% 10.37% 11.16%
Castellum 7.04% 8.86% 8.43% 7.60% 7.26%
Svolder B 10.63% 11.97% 11.15% 0.96% 2.59%
Svolder A 10.63% 11.97% 11.15% 0.96% 2.59%
Axfood 1.18% 7.71% 9.88% 9.22% 8.11%
ABB 2.49% 3.62% 5.60% 6.54% 16.84%
Atrium Ljungberg 3.57% 7.09% 7.32% 7.62% 9.01%
AstraZeneca 5.24% 2.13% 5.54% 5.04% 8.47%
Hufvudstaden A 3.67% 4.70% 5.12% 5.42% 6.82%
Avanza 3.08% 1.84% 5.32% 1.93% 12.37%

Kommentar till urvalet: Listan innehåller utdelningsaktier som uppvisat utdelningstillväxt under 3, 5, 7, 10 och 15 års tid. Tillväxten var positiv under samtliga dessa perioder. Dessutom har ingen av aktierna ställt in sin ordinarie utdelning något av åren.

Utdelningshistorik i Lagercrantz
Lagercrantz är en aktie som har haft mycket robusta utdelningshöjningar under en lång tid.

Sammanfattning

Att köpa aktier efter deras utdelningstillväxt kan vara ett effektivt sätt att snabbt hitta bra bolag att investera i.

Med hjälp av en aktiescreener och några få kriterier kan du enkelt skapa en lista med bolag som håller en hög kvalitet. Det är nämligen ovanligt att dåliga bolag lyckas höja utdelningen år efter år.

Lästips: Utdelningsportfölj – 18 stabila aktier till en långsiktig aktieportfölj och Passiv Inkomst – 100 smarta tips att tjäna pengar | Extra Passiva Inkomster

Lästips: Våra artiklar om utdelningsaktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

6 bra anledningar att INTE köpa utdelningsaktier (Köp EJ, varning – Undvik att investera)

6 bra anledningar att INTE köpa utdelningsaktier (Köp EJ, varning – Undvik att investera)

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?