April 4

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

USA är världens största ekonomi sett till det sammanlagda marknadsvärde på de bolag som handlas på den amerikanska börserna. Flera av de bolag som är listade där är i själva verket utländska bolag som har tagit sig in på landets marknad. Men även om du investerar i amerikanska investmentbolag vars innehav är 100 % rött, vitt och blått får du en bra geografisk riskspridning på köpet.

Börserna i USA är dessutom så pass tongivande att de påstås sätta tonen för Stockholmsbörsen och flera andra marknader runtom i Europa och världen. Som grädde på moset erbjuds du möjligheten att på riktigt ta rygg på Warren Buffett och andra ikoner inom finansbranschen!

Presentation av amerikanska investmentbolag

Det finns förstås en rad olika investmentbolag att botanisera bland på börsen. Genom att läsa vidare kan du ta del av presentationer av några av de mest spännande bolagen inom denna kategori.

  1. Alleghany Corporation
  2. Berkshire Hathaway
  3. BlackRock Inc
  4. Brookfield Asset Management Inc
  5. Danaher Corporation
  6. Markel Corporation
  7. Liberty Global
  8. Loews Corporation
  9. State Street Corporation
  10. White Mountains 

Listan innehåller affiliatelänkar till Avanza. 

Alleghany Corporation

Alleghany Corporation är ett investmentbolag som specialiserar sig på försäkringsmarknaden. Genom sitt dotterbolag Alleghany Insurance Holdings LLC bedriver man verksamhet inom såväl fastighetsförsäkringar som olycksförsäkringar.

Företaget grundades 1929 av de bägge järnvägsentreprenörerna Mantis och Oris Van Sweringen. Ursprungligen bedrev man genom detta bolag verksamhet som var kopplad till deras intressen i järnvägsbranschen. Men med tiden kom verksamheten alltså att ändra art.

Alleghany Corporation är ett av få amerikanska investmentbolag som har kommit att kallas för ett “mini-Berkshire”. Anledningen till denna liknelse är det faktum att de bägge bolagens affärsmodeller är väldigt lika varandra. Berkshire har dock blivit alltför stort för att ta sig an familjeägda företag, men så är alltså inte fallet med Alleghany.

Berkshire Hathaway

Det är förstås helt omöjligt att lista amerikanska investmentbolag utan att kasta strålkastarljuset på Berkshire Hathaway. Till skillnad mot vad man kanske skulle kunna tro är inte detta investmentbolag alls lika gammalt som exempelvis Investor. Men bolaget i sin ursprungliga form har en anrik historia som sträcker sig ända tillbaka till år 1839. Det var dock inte förrän 1962 som den gode Warren Buffet började köpa aktier i bolaget, för att några år senare börja expandera bolagets verksamhet bortom textilproduktion.

Med tiden växte Berkshire Hathaway till ett världsledande investmentbolag, och idag är bolagets börsvärde långt högre än 500 miljarder dollar! Idag äger bolaget företag inom en rad olika branscher, såsom försäkringar, järnväg, tillverkning, handel och energi. Försäkringsdelen av Berkshires verksamhet är den som genererar störst inkomst före skatt.

BlackRock

BlackRock kvalar utan tvivel in på en lista som denna över välkända amerikanska investmentbolag. Detta bolag grundades 1988 i New York och är idag världens största kapitalförvaltningsbolag. Företaget har 70-talet kontor i 30 länder och kunder i uppemot 100 länder.

På senare år har BlackRock strävat efter att skapa en allt grönare företagsprofil. I januari 2020 tillkännagav bolaget att man avser börja avyttra sina tillgångar i aktivt kol. Man lät samtidigt meddela att bolaget även kommer att vidta ytterligare åtgärder för att göra sina tillgångar mer hållbara.

Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management är nästa amerikanska investmentbolag på vår lista. Detta bolag specialiserar sig på alternativa tillgångar, d.v.s. andra tillgångsslag än kontanter, aktier och obligationer. Brookfields fokus ligger istället på investeringar i fastigheter, förnybar energi, infrastruktur samt andelar i onoterade bolag.

Företaget grundades 1899 av kanadensarna William Mackenzie och Frederick Stark Pearson. Företaget gick ursprungligen under namnet São Paulo Tramway, Light and Power Company, och precis som företagsnamnet antyder bedrevs verksamheten från den brasilianska staden São Paulo. Under årens lopp skedde flera förändringar i företagets struktur, och 2005 kom det att döpas om till Brookfield Asset Management Inc.

Idag äger Brookfield fastigheter i några av de mest spännande städerna i världen. Företaget äger, utvecklar och driver kontorsfastigheter i såväl USA som i Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien, Indien, Sydkorea och Brasilien. Företaget är dessutom en av världens största investerare i infrastruktur, och man äger tillgångar inom olika sektorer såsom transport, energi och data.

Som om inte detta vore nog är Brookfield Asset Manager även en av världens största investerar i förnybar energi. Bolagets tillgångar har en samlad kapacitet om drygt 19 000 megawatt. Denna energiproduktion genereras genom en blandnings av vatten-, vind- och solkraft.

Detta amerikanska investmentbolag äger som vi redan har nämnt även tillgångar i form av onoterade innehav. Brookfield Asset Managements tillgångar av detta slag uppgår till ett värde av drygt 70 miljarder dollar.

Danaher Corporation

Danaher Corporation är ett amerikanskt konglomerat med en global diversifiering. Företaget grundades 1969 som DMG och bytte 1984 namn till Danaher. Bolaget kvalar in på listan Fortune 500, tidningen Fortunes lista över de 500 största amerikanska bolagen. Bolaget har även fått pris för sitt arbete med mångfald på arbetsplatsen.

Om du gillar amerikanska investmentbolag och har ett hjärta som klappar för forskning och teknik bör du kika närmare på Danaher. Bolaget investerar nämligen i världsledande bolag i dessa bägge branscher. Beckman Coulter, HemoCue, Leica Microsystems, Molecular Devices och Trojan Technologies är bara några exempel på bolagets portföljbolag.

Markel Corporation

Markel Corporation är ett investmentbolag som äger bolag inom försäkring och återförsäkring samt investerar i företag runtom i världen. Bolaget grundades 1930 i Richmond, Virginia och har valt att bredda sitt perspektiv bortom försäkringsbranschen.

De olika portföljbolagen är nämligen verksamma inom branscher såsom tillverkningsindustrin, konsumentprodukter, sjukvård, företagstjänster samt finansiella tjänster. På senare år har Markel bland annat investerat i SureTect Financial Corp., ett av de största privatägda säkerhetsbolagen i USA. Man har även lagt beslag på en stor andel av Costa Farms, världens största producent av prydnadsväxter samt väsktillverkaren Brahmin.

Liberty Global

Liberty Global är ett investmentbolag grundat 2005 som sitter på en portfölj bestående av 40-talet bolag inom innehåll, teknik, internet och distribution. Detta amerikanska investmentbolag drivs av ett team som är utspritt i Denver, Silicon Valley, Amsterdam och London. I portföljen återfinns bolag som Lionsgate, Virgin Media och VodafoneZiggo.

Loews Corporation

Loews Corporation grundades 1946 investerar i bolag inom försäkring, energi, förpackningsindustri och besöksnäring. Likt andra europeiska och amerikanska investmentbolag eftersträvar man att skapa långsiktig avkastning åt sina aktieägare.

Allt började med att Laurence Tish lyckades övertala sina föräldrar att investera 125 000 dollar i ett hotell i Lakewood, New Jersey. Idag driver detta konglomerat flertalet bolag inom ovan nämnda branscher, bland annat lyxhotellkedjan Loews Hotels.

State Street Corporation

State Street Corporation grundades redan 1792 och har därmed en historia som sträcker sig över flera århundraden. Företaget har sitt huvudkontor i Boston men verkar på den globala marknaden. 1978 grundade man State Street Global Advisors (SSGA), ett dotterbolag som idag är världens tredje största kapitalförvaltningsbolag. SSGA har 2 500 anställda i 28 länder.

White Mountains

White Mountains (WTM) är det sista bolaget i denna lista. Detta amerikanska investmentbolag har en relativt kort historia som började 1985. Det var året då Jack Byrne rekryterade av American Express för att ta hand om Fireman’s Fund, ett sorgebarn inom försäkringsbranschen. Byrne bestämde sig för att börsnotera försäkringsbolaget och bolaget såldes 1991 till Allianz. Det holdingbolag och de tillgångar som återstod kom sedan att utgöra grunden för det framtida investmentbolaget White Mountains.

Under 1990-talet investerade WTM i Financial Security Assurance (FSA) samt börsnoterade detta bolag. Bolaget förvärvade även Folksamerica Re och flyttade några år senare sin skatterättsliga hemvist från Delaware till Bermuda. Under 00-talet fortsatte White Mountains sedan arbetet med att förvärva försäkringsbolag. Under denna tid la man bland annat vantarna på OneBeacon och Montpelier Re. Man förvärvade även det svenska försäkringsbolaget Sirius International från ABB och kombinerade bolaget med Folksamerica Re.

White Mountains har under årens lopp förvärvat och börsnoterat en rad olika försäkringsbolag. På senare år har bolaget breddat sin portfölj till att även inkludera bolag som tillhandahåller fastighetsförsäkringar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Substanspremie i investmentbolag – vad är det?

Substanspremie i investmentbolag – vad är det?

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde