December 1

Kanadensiska investmentbolag

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Genom att investera i kanadensiska investmentbolag får du en exponering mot Kanadas finansmarknad. Precis som när du investerar i andra bolag av denna sort får du dessutom en omedelbar riskspridning. Detta då investmentbolagen har diversifierade portföljer som ger en bred exponering mot en eller flera marknader.

Men innan du ger dig i kast med att köpa aktier i investmentbolag på den kanadensiska börsen bör du känna till lite mer om dessa. Därför har vi tagit fram nedanstående presentation av de mest tongivande investmentbolagen i Kanada.

Presentation av kanadensiska investmentbolag

Faktum är att det finns relativt få investmentbolag i Kanada jämfört med i till exempel USA eller Sverige. Även jämfört med Sverige är antalet bolag av detta slag relativt skralt sett till befolkningsmängden i de bägge länderna. Med det sagt har vi gjort vårt bästa för att plocka russinen ur kakan och tillhandahålla nedanstående lista över kanadensiska investmentbolag.

FairFax Financial Holdings Ltd

FairFax Financial Holdings grundades 1951 under namnet Merkel Service of Canada. Numera går man alltså under namnet FairFax Financial, och likt vissa andra liknande bolag har detta kanadensiska investmentbolag en fot i försäkringsbranschen. Man äger flertalet företag som tillhandahåller olika slags försäkringar, däribland Odyssey Rey, Verassure Insurance och Zenith Insurance Company.

Företagets VD och tillika styrelseordförande heter Prem Watsa. Han äger närmare halva bolaget och har en värdestyrd investeringsfilosofi som påminner om Warren Buffetts. Watsa har även kallats för “den rikaste, smartaste killen du aldrig har hört talas om”.

I september 2013 la FairFax Financial ett bud på mobiltelefontillverkaren BlackBerry. Budet låg på 9 dollar per aktie (sammanlagt 4,7 miljarder dollar). Affären gick dock i stöpet och BlackBerry tillfördes istället ett kapital om 1 miljard dollar.

I april 2018 tillkännagavs det att FairFax Financial Holdings förvärvat den kanadensiska delen av butikskedjan Toys “R” Us. Affären var värd cirka 234 miljoner dollar och tanken var att hålla kedjans 82 butiker i Kanada öppna trots att den amerikanska delen av kedjan skulle likvideras. Affären gick i lås den 1 juni 2018 och i skrivande stund lever detta portföljbolag i allra högsta grad.

FairFax Financial Holdings aktie tog en hel del stryk i samband med coronaviruspandemin. Den 17 februari 2020 stod aktiekursen i 629,50 dollar för att den 13 maj bottna på 326,17 dollar. Därefter återhämtade den sig en aning, men tiden får utvisa huruvida detta är en bra investering eller om du hellre bör kika på andra kanadensiska investmentbolag…

Onex Corporation

Onex Corporation är nästa kanadensiska investmentbolag på vår lista. Detta bolag bildades 1984 och förvaltar kapital å bolagets aktieägares och andra intressenters vägnar. Företagets grundare heter Gerry Schwartz och arbetade under 1970-talet på investmentbanken Bear Stearns i New York. Schwartz begav sig dock senare tillbaka till sitt fosterland Kanada, där han grundade Onex. Tre år senare (1987) börsnoterades bolaget och Schwartz är än idag dess VD och styrelseordförande.

Onex Corporation investerar bland annat i onoterade bolag inom en rad olika branscher. Några exempel på de branscher som företaget har investerat i är: konsumentprodukter och handel, finansiella tjänster, sjukvård, industri, teknik samt media och telekom. Likt många av sina svenska likar föredrar detta kanadensiska investmentbolag att ha ett majoritetsägande i sina portföljbolag. Och likt dessa skapar Onex ett aktieägarvärde genom att bland annat göra kostnadsbesparingar och operationella omstruktureringar i portföljbolag, samt förvärva bolag som kan tänkas tillföra ett ökat värde.

I Onex portfölj återfinns hel- eller delägda bolag bolag som Canadian Securities Institute, BBAM, Tomkins, SMG, WestJet, American Medical Response samt en rad ytterligare portföljbolag. Onex Corporations huvudkontor är beläget i Toronto, men företaget har även kontor i New York, New Jersey och London.

Power Corporation of Canada

Power Corporation of Canada är ett investmentbolag som grundades 1925 av de bägge börsmäklarna Arthur J. Nesbitt och Peter A. T. Thomson. Nesbitt var bolagets första VD och tanken med bolaget var att det skulle vara ett holdingbolag för investeringar i allmännyttiga tjänster kopplade till elkraft – därav namnet på bolaget. Nesbitts son tog över rollen som VD från sin far 1952, men 1968 sålde familjen majoriteten av sitt innehav i bolaget till finansmannen Paul Desmarais. Två år senare hade familjen Nesbitt avyttrat den sista delen av sitt engagemang i bolaget.

1975 försökte Power Corporation of Canada förvärva holdingbolaget Argus Corporation. Argus hade betydande tillgångar i bland annat bryggeribranschen samt inom livsmedelsbranschen, pappersprodukter och jordbruksredskap. Argus ägare var dock intresserade av att sälja hela sin verksamhet utan behöll sina aktier och sin rösträtt. Men 1978 såldes ändå Argus Corporation till ett bolag som tillhörde mediemannen Conrad Black.

Även om Power Corporation ursprungligen var tänkt att vara ett holdingbolag för innehav inom elkraftsbranschen, kom detta kanadensiska investmentbolag med tiden att utvecklas till ett bolag med en bredare investeringsprofil. Idag har bolaget betydande innehav inom såväl finansbranschen som i andra branscher, däribland inom sektorn hållbar och förnybar energi. Under årens lopp har företaget även kommit att diversifiera sig geografiskt, genom att expandera sin verksamhet till Europa under 1970-talet samt Asien under 1990-talet.

Att tänka på vid investering i kanadensiska investmentbolag

Det finns vissa saker som du alltid bör ha i åtanke när du gör en investering. Men när det kommer till kanadensiska investmentbolag och andra utländska bolag är det förmodligen än viktigare att ta hänsyn till dessa. För som svensk investerare är du sannolikt inte lika bekant med de bolag som huserar på andra börser runtom i världen.

När du köper aktier i ett investmentbolag köper du i praktiken alla de portföljbolag som bolaget har investerat i. Därför är det viktigt att du har god kännedom om företagets investeringsfilosofi samt vilka innehav som tillsammans utgör bolagets aktieportfölj. Det kan även vara värt att lusläsa bolagets rapporter samt att ta reda på vilken historisk avkastning som man har genererat.

Förhoppningsvis har genomgången av kanadensiska investmentbolag ovan gett dig en introduktion till investmentbolagen på den kanadensiska börsen. Vi har i korthet gått igenom de olika bolagens inriktningar och några av deras portföljinnehav. Men du bör alltid göra din egen analys och ta reda på mer information innan du bestämmer dig för att investera.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Investmentbolag 2022 – De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Investmentbolag 2022 – De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Investmentbolagsindex

Investmentbolagsindex