April 4

Europeiska investmentbolag – vidga vyerna och investera i Europa

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Vi svenskar är bortskämda med vår inhemska marknad som är väldigt bred när det kommer till utbudet av investmentbolag. Med giganter som Investor och Industrivärden samt uppstickare som Svolder ges vi stor frihet att välja de bolag vars investeringsstrategier motsvarar våra preferenser. Men det finns även ett stort antal europeiska investmentbolag som presterar väl och kan bidra med en geografisk riskspridning i portföljen. I denna artikel väljer vi därför att vidga vyerna och blicka ut i Europa för att belysa de pärlor som där finns att plocka in.

Presentation av europeiska investmentbolag

Det finns såklart många intressanta bolag att investera i om man breddar urvalet och beger sig utanför Sveriges gränser. Nedan presenterar vi några av de mest intressanta och populära europeiska investmentbolag på dagens marknad.

 1. Prosus
 2. LVMH
 3. Exor
 4. Sampo
 5. EQ Oyj
 6. Aker 
 7. Orkla
 8. Small Cap Danmark
 9. Indus
 10. Pernod Ricard SA

Listan innehåller affiliatelänkar till Avanza. Klicka på länkarna för att se värdeutveckling och ytterligare detaljer för varje aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde, varför det inte är säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Här kan du hitta några bra investeringstips.. 

Prosus

Prosus är ett nederländskt investmentbolag. Likt de flesta andra bolag i branschen har denna aktör valt att fokusera på en viss typ av bolag i sin portfölj. Prosus fokus ligger på digitala verksamheter som riktar sig mot konsumenter. Om du är intresserad av att investera i segment såsom internet, e-handel och teknik kan detta vara en intressant placering. I Prosus portfölj återfinns bland många andra följande bolag: Delivery Hero (Foodora), Tencent och Udemy.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (ofta förkortat LVMH) är är ett franskt holdingbolag som investerar i lyxvaror. I detta bolag har man samlat ett stort antal framstående varumärken inom lyxkonsumtion. Genom att investera i LVMH får du därför en en god riskspridning även om holdingbolaget är begränsat till en enskild nisch. Detta tillsammans med det faktum att många av bolagen är väl bekanta för de flesta svenska investerare har gjort detta till ett av de mest populära bland de europeiska investmentbolag som idag är börsnoterade.

 

De olika hus som LVMH har investerat i är verksamma inom olika branscher inom nischen lyxkonsumtion. Husen återfinns inom branscher som vin och sprit, mode och lädervaror, parfym och kosmetika, klockor och smycken och ytterligare några branscher som härrör till lyxkonsumtion. Louis Vuitton, Hennessy, Moët, Dom Perignon, Christian Dior och Tag Heuer är bara några exempel på de namnkunniga varumärken som ingår i bolagets portfölj.

Exor

När man diskuterar europeiska investmentbolag är det svårt att undgå Exor. Detta italienska bolag passar nämligen utmärkt in på denna beskrivning och har en bred förvaltningsportfölj. Företaget grundades 1927 av Giovanni Agnelli och är idag aktiv ägare i företag som Ferrari, Fiat Chrysler, Juventus, The Economist m.fl. Man har även investerat i ytterligare ett antal bolag, däribland i den sydafrikanska guldproducenten Sibanye-Stillwater.

Sampo

Den finska försäkringskoncernen Sampo klassificeras ofta som ett investmentbolag. I företagets portfölj hittar du försäkringsbolag såsom If P&C Insurance, Mandatum Life, Topdanmark och Hastings. Tidigare bedrev man även en bankverksamhet vid namn Sampo Bank, men den såldes under 00-talet till Danske Bank. Detta för att Sampo skulle kunna fokusera på sin försäkringsverksamhet. Med det sagt är man även storägare i banken Nordea.

eQ Oyj

eQ är det andra finska av de europeiska investmentbolag som vi presenterar här. Detta bolag är verksamt inom finansbranschen och tillhandahåller där ett brett urval av finansiella tjänster. Dessa inkluderar bland annat tjänster inom kapitalförvaltning och corporate finance. Bolaget gör investeringar inom flera branscher på den globala finansmarknaden. eQ förvaltar även flertalet fonder.

Aker

Aker är en norsk industrikoncern med flertalet dotterbolag i industribranschen. Företagets portföljbolag inkluderar bland andra olje- och gasbolaget Aker BP, biotechbolaget Aker Marine, mjukvarubolaget Cognite. Aker har även investerat i externa bolag såsom American Shipping Company, REC Silicon och Philly Shipyard.

Orkla

Den norska livsmedelskoncernen Orkla räknas ofta som ett investmentbolag. Under företagets paraply återfinns flera svenska, norska, finska och danska varumärken. Några exempel på dessa är: Abba, BOB, Ekström,s Felix, Göteborgs Kex, Grandiosa, JOKK, Kalles och OLW.

SmallCap Danmark

Investmentbolaget SmallCap Danmark investerar främst i börsnoterade bolag av mindre storlek. Syftet med företagets investeringar är att generera en långsiktig avkastning åt aktieägarna. De flesta bolag som man investerar i är verksamma på nordiska marknader. På så vis skiljer sig detta europeiska investmentbolag åt från många av sina kollegor avseende investeringsfilosofi och strategi.

Indus

Indus är ett tyskt investmentbolag som grundades 1985. Likt vårt svenska Kinnevik har man på senare år valt att lägga om sin investeringsstrategi. 2018 lämnade nämligen Jürgen Abromeit företaget efter sex år som vd. Johannes Schmidt tog över hans position och har sedan dess lanserat ett nytt investeringsprogram som Indus numera arbetar utifrån.

Indus har en relativt diversifierad portfölj sett till andra europeiska investmentbolag. Företagets portfölj består till nästan lika delar av bolag inom metallteknik, bygg och infrastruktur, ingenjörskonst och fordonsindustri. Dessutom sitter man på en mindre andel innehav inom medicinteknik och life science. Portföljbolagen är spridda över hela Tyskland och innefattar flera nationellt kända varumärken.

Pernod Ricard SA

Det franska bolaget Pernod Ricard producerar, distribuerar och saluför en rad olika alkoholhaltiga samt alkoholfria drycker. Ricard, Jameson, Malibu, Absolut Vodka och flera andra välkända varumärken inom denna produktkategori återfinns i Pernod Ricards portfölj. Detta bolag grundades 1975 och är med tanke på sina nischade portföljinnehav att betrakta som något av dryckesbranschens LVMH.

Andra europeiska investmentbolag

Utöver ovan nämnda bolag finns det även ytterligare ett antal europeiska investmentbolag på marknaden. Dessa inkluderar bland andra följande bolag:

 • Adevinta
 • Altur Investissement
 • Arix Bioscience
 • Aurelius Group
 • Baskerville Capital
 • Blue Planet Investment
 • CapMan
 • Duke Royalty
 • Frenkel Topping
 • Loudspring
 • Luxor
 • Panostaja
 • Scana
 • Scandinavian Private Equity
 • Sievi Capital
 • Starcrest Education The Bel
 • Strategic Investments
 • Taaleri
 • Viafin Service
 • Wilmcote Holdings
 • United Int. Enterprises

FAQ

 1. Vad är ett europeiskt investmentbolag? Ett europeiskt investmentbolag (European Investment Company, EIC) är en form av investeringsbolag som är etablerat enligt EU-lagstiftning. EIC:er är oftast börsnoterade företag som investerar i andra företag, så kallade portföljbolag, för att generera långsiktig avkastning för sina aktieägare.
 2. Hur fungerar ett europeiskt investmentbolag? Ett europeiskt investmentbolag fungerar på samma sätt som andra investeringsbolag, genom att samla in pengar från aktieägare och investera dessa pengar i en portfölj av olika företag. Genom att investera i företag som har potential att växa och generera vinster, förväntar sig EIC:er att kunna erbjuda en attraktiv avkastning för sina aktieägare.
 3. Vad är syftet med ett europeiskt investmentbolag? Syftet med ett europeiskt investmentbolag är att erbjuda investerare en möjlighet att delta i långsiktigt värdeskapande genom att investera i företag med potential att växa och generera vinster. EIC:er fokuserar oftast på att investera i företag i tidigt skede av sin utveckling, så kallade tillväxtbolag, och kan därför bidra till att finansiera innovation och nyföretagande.
 4. Hur skiljer sig ett europeiskt investmentbolag från andra typer av investmentbolag? Ett europeiskt investmentbolag skiljer sig från andra typer av investeringsbolag genom att det är etablerat enligt EU-lagstiftning och att det fokuserar på att investera i företag i tidigt skede av sin utveckling. EIC:er är oftast börsnoterade företag och kan därför ge investerare möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget på en reglerad marknad.
 5. Vad är fördelarna med att investera i ett europeiskt investmentbolag? Det finns flera fördelar med att investera i ett europeiskt investmentbolag, inklusive:
 • Möjlighet att delta i långsiktigt värdeskapande genom att investera i företag med potential att växa och generera vinster
 • Diversifiering av investeringsportföljen genom att investera i en blandning av olika företag i olika branscher och geografiska områden
 • Möjlighet att ta del av expertis och resurser för att välja och följa upp investeringar i portföljbolagen, vilket kan vara svårt för en enskild investerare att göra på egen hand
 • Möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget på en reglerad marknad, vilket kan ge investerare möjlighet att snabbt anpassa sin investering till förändrade marknadsförhållanden
 1. Vad är riskerna med att investera i ett europeiskt investmentbolag? Som med alla investeringar finns det en risk att förlora pengar. Detta kan ske till exempel om företag i portföljen inte utvecklas som förväntat eller om marknadsförhållandena förändras. EIC:er kan också vara mer sårbara för ekonomiska kriser och politiska oro, eftersom de ofta investerar i företag i olika geografiska områden och branscher.
 2. Hur väljer man ett europeiskt investmentbolag att investera i? Det finns ingen enkel formel för att välja ett europeiskt investmentbolag att investera i, men det finns viktigt att ta hänsyn till faktorer som bolagets historik av avkastning, riskprofil, investeringsstrategi och styrelse. Det kan också vara hjälpsamt att jämföra olika EIC:er och undersöka hur de har presterat jämfört med marknaden och andra investeringsalternativ. Det är viktigt att komma ihåg att investeringar alltid innebär en viss risk och att det inte finns några garantier för att man kommer att tjäna pengar.
 3. Hur får man tillgång till information om ett europeiskt investmentbolag? Information om ett europeiskt investmentbolag kan vanligtvis hittas på bolagets hemsida, i årsredovisningar och andra dokument som bolaget har publicerat. Det kan också vara hjälpsamt att ta del av analyser och rapporter som har gjorts av externa experter, såsom finansiella analytiker och investeringsrådgivare.
 4. Hur följer man upp sin investering i ett europeiskt investmentbolag? Det finns flera sätt att följa upp sin investering i ett europeiskt investmentbolag, inklusive att:
 • Hålla sig uppdaterad på bolagets nyheter och utveckling genom att läsa rapporter och pressmeddelanden från bolaget och genom att delta i årsstämma och andra bolagsrelaterade evenemang
 • Följa utvecklingen av bolagets aktiekurs på börsen och jämföra den med marknaden och andra investeringsalternativ
 • Gå igenom årsredovisningar och andra finansiella rapporter för att få en bild av bolagets ekonomiska ställning och prestationer
 • Kontakta bolaget och ställa frågor om investeringen, till exempel om investeringsstrategi och portföljbolag
 1. Vad är de lagar och regler som gäller för europeiska investmentbolag? EIC:er är etablerade enligt EU-lagstiftning och följer därmed en rad lagar och regler. Dessa inkluderar krav på till exempel bolagsstruktur, rapportering, årsstämmor och bolagsledning. EIC:er är också föremål för tillsyn av finansiella tillsynsmyndigheter, såsom den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA.

Slutledning

Det finns en hel uppsjö med europeiska investmentbolag och konglomerat noterade på börserna runt om i Europa. Så även om det kan vara enklare sagt än gjort att försöka hitta ett nytt Investor eller Berkshire Hathaway, finns det med stor säkerhet flertalet intressanta bolag att fästa ögonen på och analysera. Prosus och LVMH är två av de mest framstående och populära investmentbolagen på den europeiska marknaden. Men genom att bara våga lyfta blicken bortom Sveriges gränser och börja utforska bolagen på de andra börserna i vår del av världen kan du hitta nya pärlor till din portfölj!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?