April 4

Asiatiska utdelningsaristokrater – 91 stabila utdelningsaktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Asiatiska utdelningsaristokrater är utdelningsaktier från Asien som haft höjda utdelningar varje år i minst sju år i rad. Samtliga aktier kommer från indexet S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI).

Konceptet utdelnings-aristokrater härstammar egentligen från USA. Även där är det Standard and Poor som står bakom indexet.

Vi ska nu titta lite närmare på vad detta index innehåller.

Topp 10 utdelningsaristokrater från Asien

Här är de tio största innehaven i indexet med asiatiska utdelningsaristokrater.

Tips – du kan köpa flera av dessa aktier via Avanza men måste ringa mäkleriet för att lägga din order. Ett smart alternativ är att spara i alla utdelningsaristokrater från Asien samtidigt genom att köpa E T F:en SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF istället.

Aktie Ticker Bransch
Micro Star Intl Co 2377 IT
PCCW Ltd. 00008 Telekom
Vanguard International Semiconductor Co 5347 IT
Commonwealth Bank Australia  CBA Finans
Jb Hi-Fi  JBH Sällanköpsvaror
Macquarie Group Ltd  MQG Finans
Hysan Development Co. Ltd. 14 Fastigheter
Wharf Real Estate Investment Company Ltd 1997 Fastigheter
NIB Holdings Limited  NHF Finans
APA Group  APA Allmännyttiga företag

Sektorer

Fastighetssektorn är kraftigt dominerande bland de asiatiska utdelningsaristokraterna. Den står för över 25 procent av innehavet i indexet. På en tydlig andra plats kommer finans-bolag vilka utgör över 17 procent.

Övriga sektorer står var och en för mindre än 10 procent var av indexet. Här hittar vi sällanköpsvaror, IT-bolag, allmännyttiga bolag och industribolag som några av de viktigaste.

Det finns även bolag inom hälsovård, dagligvaror och telekom. Material och energi utgör bara en mycket liten andel av de asiatiska utdelningsaristokraterna – sammanlagt runt 3 procent av indexet.

Så här ser fördelningen ut mellan sektorerna:

Sektorer för de asiatiska utdelningsaristokraterna

Källa: S&P Pan Asia Dividend Aristocrats

Många asiatiska länder i indexet

De asiatiska utdelningsaristokraterna kommer från ett stort antal länder, 12 närmare bestämt. Den stora variationen mellan dessa marknader gör detta index betydligt mer heterogent än de amerikanska eller europeiska utdelningsaristokrater.

Japan dominerar med 41 bolag av totalt 91 bolag, vilket motsvarar 45 procent av innehaven. Eftersom indexet är viktat utgör japanska bolag dock ”bara” runt 29 procent av de asiatiska utdelningsaristokraterna.

Japan är en mycket välutvecklad och högteknologisk marknad, vilket sätter sin prägel på indexet.

På andra plats hittar vi en annan välutvecklad marknad, Australien. Denna står för 14 av bolagen och nästan 22 procent av det viktade indexet. Hong Kong har lika många bolag i indexet, men dessa har dock en något lägre vikt på knappt 20 procent.

Kina kommer förvånande nog först på plats 4 med 10 bolag och en vikt på knappt 12 procent av indexet. Taiwan är också ett ganska starkt innehav med 3 bolag och drygt 6 procent av de asiatiska utdelningsaristokraterna.

Singapore och Indonesien har 2 bolag var på listan vilka utgör knappt 3 och 2 procent respektive.

Övriga länder – Malaysia, Indien, Sydkorea, Thailand och Filippinerna har 1 bolag var bland de asiatiska utdelningsaristokraterna.

Ett viktat index

Indexet med asiatiska utdelningsaristokrater är som sagt viktat. Med det menas att innehaven inte fördelas jämnt mellan de olika aktierna. Vilken vikt ett visst bolag ska få beror på dess direkt-avkastning.

S&P Pan Asia Dividend Aristocrats balanseras varje år i januari. Då kan nya bolag tas in och de som inte längre matchar kriterierna åker ut. I juli varje år är det dessutom en ”mid-year review” då innehaven kan balanseras om inbördes.

Bland de övriga villkoren hör bland annat att bolagen ska:

  • Ha ett marknadsvärde på minst 1 miljard USD (0,8 miljarder för bolag som redan är med i indexet).
  • Vara likvida.
  • Ha en direktavkastning på max 10 procent.
  • Vara stam-aktier.
  • Ha en utdelningsandel som är maximalt 100 procent av vinsten.
  • Ha en positiv vinst-per-aktie (EPS).

Varför spara i asiatiska utdelningsaristokrater?

Att spara i utdelningsaktier blir allt mer populärt. En lång historik av utdelningar och regelbundna utdelningshöjningar är ofta en god indikation på att bolagen är välskötta och växer.

Utdelningsaktier är inte lika stort i Asien som det är i exempelvis USA. Det kan du bland annat se på kriterierna för detta index. Här är kravet 7 år med oavbrutet höjda utdelningar istället för 25 år som det är för de amerikanska utdelningsaristokraterna.

Ändå är det en fin samling stabila – aktier som vi hittar i S&P Pan Asia Dividend Aristocrats.

Varför ska man då spara i just dessa aktier?

Ett skäl är riskspridning. Om du äger utdelningsaktier i exempelvis Sverige, USA och Europa kan det vara en idé att sprida på riskerna ytterligare genom att köpa stabila asiatiska bolag också. Jag ser alltså de asiatiska utdelningsaristokraterna som ett komplement till övriga investeringar.

En annan anledning är om du bedömer att de asiatiska börserna kommer att utvecklas positivt framöver. Om du vill satsa på en välbalanserad portfölj med stabila asiatiska utdelningsaktier kan utdelningsaristokraterna vara ett bra val.

Har en sådan investering lönat sig hittills? Historiskt sett har aristokraterna haft en ganska så blygsam utveckling. I grafen nedan har jag jämfört dem (vit linje) med S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) (blå linje) som urvalet av aktier görs ur.

Utveckling för de asiatiska utdelningsaristokraterna - 10 år

På 10 år har de asiatiska utdelningsaristokraterna utvecklats med 3,57 procent per år. Det är en svag utveckling, speciellt mot bakgrund av att utvecklingen på världens börser varit generellt sett stark under denna period.

Samtidigt har indexet utvecklats starkare än jämförelseindex under större delen av tiden, bortsett från det senaste året.

Hur köper jag dessa aktier?

Tack vare nätmäklare som Avanza och Nordnet är det enklare än någonsin att köpa utländska aktier. Vill du köpa asiatiska aktier måste du dock ringa till mäkleriet för att placera din order.

Hur gör man?

  1. Öppna ett konto hos Avanza. Det kan du göra här.
  2. Skapa en kapitalförsäkring – det är generellt sett bästa valet för utländska utdelningsaktier.
  3. Ring mäkleriet på 08-562 250 00 och placera din order mellan 08:30 och 22:00

ETF med asiatiska utdelningsaristokrater

Tips – oavsett om du är småsparare eller större investerare är det betydligt lättare att köpa den börshandlade fonden SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF istället. I den ingår alla de bolag som S&P klassar som asiatiska utdelningsaristokrater.

Sammanfattning

Asiatiska utdelningsaristokrater är ett aktieindex från S&P med stabila utdelningsaktier. Alla bolag har haft höjda utdelningar varje år i minst sju år i rad. Aktier från Japan, Australien och Hong Kong utgör tillsammans runt 70 procent av indexet.

Att köpa denna typ av aktier kan vara ett bra sätt att diversifiera utdelningsportföljen ifall du redan äger exempelvis svenska, europeiska eller amerikanska utdelningsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?