April 4

Börsens Historia – Stockholms Fondbörs och Sveriges börshistoria

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Börsens historia. Som en person intresserad av ekonomi och att investera kapital på börsen, kan det ses som lite överkurs att känna till dess historia. Dock kan detta för vissa vara mycket intressant, då de också kan se de förändringar som skett och den utveckling av ekonomin som detta medförde. Att känna till stockholmsbörsens historia kan ge dig en bättre insikt och en unik förståelse för hur och varför den ekonomiska världen ser ut och fungerar som den gör idag. Med dessa kunskaper kan du sedan gå vidare och ta reda på mera fakta om vilka olika instrument i den ekonomiska världen som har utvecklats mest och idag har den största påverkan på uppgångar och nedgångar.

Att du kommer så långt i denna lilla korta beskrivning kan vi inte säga, men om du är intresserad forskar du vidare. Här ska vi bara skumma ytan av vad som har hänt sedan börsen skapades och vad som verkligen var grunderna till stockholms fondbörs historia. Det hela började i en helt annan form än vad det växt fram till att vara idag. Börsens historia börjar år 1460. Detta skedde i Antwerpen, Belgien. Här var det en familj vid namn Van der Beurze, som också var den rikaste och mest framgångsrika familjen, vilka startade det som idag kallas för börsen.

img 618a4f6a9aadb Samuelssons Rapport

Den första börsen i Antwerpen 1460

Att det skulle vara en tillfällighet att den plats där du idag investerar i aktier och fonder bär namnet börsen kan du bara glömma. Sverige tillhör de germanska språken. Som du snabbt hör som var det namnet på familjen Van der Beurze som också fick namnge denna handelsplats. Till att börja med handlade inte alls börsen om att handla med aktier och företagsandelar. Här samlades rika människor i familjen Van der Beurze´s hem, för att köpa och sälja skulder.

Här kan du läsa mer om Stockholmsbörsens årliga avkastning och dess kurshistorik.

Det som idag kallas för den moderna formen av aktiebörsens historia, började i Holland. Detta var under tiden som dagens moderna ekonomiska system grundlades. Det var även under denna tid som det för första gången blev möjligt att köpa och sälja företagsandelar. Det som vi idag kallar för aktier i företag som är börsnoterade. Som du ser tog det flera hundra år sedan familjen Van der Beurze startade handel med värdepapper, till att forma något som kan liknas vid dagens moderna börshandel.

Aktiebörsens historia på 1700 och 1800-talet

Det första företaget som skapade företagsandelar som kunde köpas och säljas och idag kan jämföras med aktier, var det Ostindiska Kompaniet. Här handlar det alltså om ett kommersiellt företag som bedrev handel och utförde olika expeditioner, som gav möjligheter för allmänheten att köpa andelar i deras företag.

Det var även under slutet av 1700-talet, närmare bestämt 1792, som den amerikanska börsen grundades. Detta var då det som idag kallas för New York börsen. Efter detta gjordes en överenskommelse som signerades och godkändes av 24 börsmäklare utanför lokalerna som idag är kända som 68 Wall Street i New York. Detta var den 17:e maj 1792 och därmed början på den moderna börsens historia och handel under organiserade och legaliserade former. Detta är det som idag går under namnet NYSE.

Den svenska börsens historia

När vi ser till den svenska ekonomiska utvecklingen och hur stockholms fondbörs utvecklades på hemmafronten. Ja, då var faktiskt även detta mycket tidigt, även om det i början var en annan form av handel. Här byggdes Börshuset redan 1778, vilket var innan den amerikanska New York börsen var vid liv. Dock handlade den handel som gjordes i början av 1800-talet mest om kontrakt och växlar på varor, samt en del fondpapper.

Det skulle dröja tills 1863 innan den svenska marknaden inom detta område tog fart på riktigt. Detta var i form av det som idag kallas för Stockholms Fondbörs. Tidpunkten var 1863 och fram till 1900-talets början skulle utvecklingen gå snabbt. Redan i början av 1900-talet skapades ett system där olika värdepapper ropades ut som på dagens auktioner. Här fick de aktiva börsmäklarna sedan buda om priset. Under samma tid gjordes genombrott inom telefoni, vilket också gjorde att det gick att handla på börsen utan att vara på plats.

Det var då som börshandeln verkligen tog fart och det skapades olika listor på den svenska börsen. Vid detta skede började även utländska marknader att locka, vilket fram till idag har skapat en diversifierad börs där du kan handla med värdepapper, fonder och aktier i bolag över hela världen.

Kreuger-kraschen – Starka krafter och negativ effekt

Att olika börser alltid varit kraftigt påverkade av ekonomiska händelser i näringslivet, är något som alltid funnits där och som alltid kommer att vara en faktor. När den svenska stockholmsbörsen var relativt ny, påverkade givetvis stora ekonomiska krascher kraftigare än idag. Den största katastrofen rörande den svenska historien bär namnet Kreuger-kraschen. Detta var i början av 1930-talet. Egentligen var det inte en effekt av den svenska stockholmsbörsen, utan istället en effekt av händelser på Wall Street, den amerikanska börsen och den krasch som skedde där.

Kort sagt räknas Kreuger-kraschen som det stora ekonomiska sammanbrott som för första gången skapade en synbar och mätbar påverkan på ett organiserat ekonomiskt samhälle i Sverige. I och med att börsen hade skapats och många investerade och handlade på denna, drabbades många av den ekonomiska kris som följde.

Summering

Det sista som måste diskuteras med anledning av börsens historia, är givetvis om vi har lärt oss något av allt som har skett i det ekonomiska samhälle som byggts upp? Ja, visst har vi det. Den stora frågan är dock om alla lyssnar till de alltid lika återkommande vingslagen i både den svenska och internationella ekonomin.

Vi vet att det alltid kommer uppgångar. Vi vet att bubblor skapas. Trots detta gör alltid någon eller olika grupper samma misstag om och om igen. Om det är ett misstag eller ej, eller om det helt enkelt är naturliga svängningar skapade av ekonomiska regler? Ja, det är svårt att säga. Dock finns det mycket här och mycket mera vi kan lära oss genom att forska mera grundligt och ingående i börsens historia.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?