April 4

Bullish Piercing Line – Fungerar bullish piercing line i trading?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Candlesticks har kommit att bli väldigt populära bland nya och erfarna traders under senare år. De färggranna kropparna gör det enkelt att tyda marknadens rörelser, och gör att man kan finna olika candlestickformationer som indikerar vart marknaden är på väg. En sådan formation är bullish piercing line.

En bullish piercing line är en candlestickformation som signalerar att den pågående negativa trenden går mot sitt slut. Kortfattat består den av två staplar, där den första stapeln är negativ, och den andra öppnar under föregående stapels öppning, men stänger över dess mittpunkt. 

I den här artikeln skall vi ta oss en närmare titt på bullish piercing line-formationen och ta redo på om den verkligen fungerar. För att göra det kommer vi använda kvantitativa metoder och backtesta formationen för att se hur den har presterat historiskt.
Låt oss sätta igång!

Definition av bullish piercing line

Bullish piercing line Samuelssons Rapport
Bullish Piercing Line

För att en formation skall kallas en bullish piercing line, måste följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Första stapeln måste vara negativ, och marknaden ska befinna sig i en negativ trend eller pullback.
  2. Den andra stapeln måste öppna under föregående stapels stängning, men lyckas stänga över dess mittpunkt. Dock inte över föregående stapels öppning, då det skulle innebära att vi har att göra med en bullish engulfing.

Den generella uppfattningen är att en bullish piercing line signalerar en positiv trendvändning.

Fungerar Bullish Piercing Line?

Låt oss ta reda på om formationen verkligen fungerar. För att göra det kommer vi att testa den på 20 år med dagsdata på OMXS30 och S&P500.
Vi kommer att använda följande signaler för våra tester:

  1. Köp om vi har en bullish piercing line, och om marknaden har gått ned innan formationen bildas ( definierat som att  RSI5 är mindre än 40)
  2. Sälj 5 dagar senare.

Test 1: OMXS30 med daglig data

Bullish Piercing Line
Bullish Piercing Line

Som vi kan se i grafen ovan har vi en kurva som går uppåt. Det ser faktiskt helt okej ut! En profit factor på över 3 har vi också!

Test 2 S&P-500 med daglig data

Bullish Piercing Line
Bullish Piercing Line

Precis som i tidigare fallet har vi inte heller jättemånga trades, men det ser ut som att mönstret presterat bra! Vi har en profit factor på över 4!

Slutsats

Mycket av den teknisk analys som lärs ut fungerar helt enkelt inte!
Glädjande nog kan vi säga att så inte verkar vara fallet med piercing line-formationen. Som vi såg i våra två tester har det varit gynnsamt att köpa på signalen på både S&P-500 och OMXS30!

Dark cloud cover candlestick – Fungerar det i trading?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hammer – Fungerar denna Candlestick? (Med historisk data)

Hammer – Fungerar denna Candlestick? (Med historisk data)

Dark cloud cover candlestick – Fungerar det i trading?

Dark cloud cover candlestick – Fungerar det i trading?