April 4

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Candlesticks är en graftyp som har vunnit stor popularitet under senare år. De stora, färglagda staplarna gör det lätt att förstå var priset har varit, och lägger även grunden för en hel drös candlestickformationer som används aktivt av många traders. En vanlig candlestickformation som är populär bland många traders, är “bullish engulfing”.

En bullish engulfing är en candlestickformation som består av två staplar. Den första stapeln är negativ, och dess kropp omsluts till fullo av den följande, positiva stapeln.

I den här artikeln skall vi ta en närmare titt på bullish engulfing-formationen, och försöka utröna om den har någon edge som många tror, eller inte.
Och till skillnad från många andra som talar sig varma om olika tradingkoncept och idéer, kommer vi inte att gissa, utan använda oss av kvantitativa metoder och kvantitativ trading för att få reda på hur det verkligen står till.

Men först skall vi bara ta oss en titt på den vedertagna och traditionella synen på vad en bullish engulfing är, och vad den betyder!

Vad är en bullish engulfing?

Bullish Engulfing
Bullish Engulfing

En bullish engulfing definieras på följande vis:

  1. Första candlesticken är negativ
  2. Den andra candlesticken är positiv, och öppnar lägre än föregående stapels stängning, för att sedan stänga över föregående stapels öppning.
  3. Marknaden måste ha fallit innan de två överstående kriterierna är uppfyllda

Vad signalerar en bullish engulfing?

Den traditionella uppfattningen är att en bullish engulfing är en positiv omslagsformation som sker efter en tids nedgång. Med andra ord förväntas den kortsiktiga trenden att byta riktning, från negativ till positiv.

Är bullish engulfing-formationen så tillförlitlig som det sägs?

Den vedertagna uppfattningen är att en bullish engulfing är en formation som är relativt pålitlig. Vad vi dock ofta ser, är att den konventionella uppfattningen inte överensstämmer med verkligheten.
För att ta reda på huruvida detta gäller bullish engulfing, har vi valt att backtesta formationen för att få fram statistik kring hur den har presterat historiskt.
Vi kommer att testa formationen på följande två index/aktier. 

  1. OMXS30 Börsindex
  2. De 100 aktier som utgör S&P-100. Med andra ord de 100 största aktierna i USA

Vi kommer att använda 20 år av data för båda.
Låt oss börja!
________________________________________

Test 1: bullish engulfing på OMXS30

Vi börjar med att testa en bullish engulfing på OMXS30 börsindex.
Dessa är de regler vi använder:

  1. Köp om en bullish engulfing inträffar, oavsett om marknaden har gått ned innan eller inte.
  2. Sälj 5 dagar senare.

Låt oss se hur detta presterade!

Bullish Engulfing
Bullish Engulfing

Som ni ser fungerar det inget vidare! Signalen har t.o.m gått med förlust! Inget bra betyg!
_______________________________________________

Test 2: bullish engulfing på aktierna i S&P-100

Föregående test visade inga lovande resultat. Men hur ser det ut om vi använder samma regler på aktierna i S&P-100?

Bullish Engulfing
Bullish Engulfing

Inget vidare här heller! Med andra ord kan vi konstatera att en bullish engulfing, utan något filter, inte är en tillförlitlig signal.
Däremot är en bullish engulfing som bekant en vändningssignal, vilket innebär att den sägs ha bäst träffsäkerhet när marknaden har gått ned ett tag. Detta är något vi inte har tagit hänsyn till i vårt test.

Ett filter

För att testa hur prestandan förändras efter att marknaden har gått ned, använder vi oss av RSI med 2 som inställning. Vi kräver att denna skall vara lägre än 20 när den negativa stapeln (den första) i formationen bildas, för att vi skall ta en position.
På så sätt vet vi att marknaden är översåld, vilket historiskt faktiskt har varit en ganska bra indikation att marknaden är på väg att vända om.
För att demonstrera detta, kan vi i grafen nedan se hur det hade gått om vi hade köpt när RSI2 går under 20, och säljer  5 dagar senare.
RSIunder20salj5dagarsenare Samuelssons Rapport
Låt oss nu testa hur RSI-filtret fungerar tillsammans med en bullish engulfing på OMXS30 och S&P-100!
____________________________________________________

Test 3: bullish engulfing på OMXS30 med ett RSI-filter

Vi börjar återigen med OMXS30-indexet.
De regler vi använder i testet är följande:

  1. Standarddefinitionen av en bullish engulfing
  2. RSI2 måste vara under 20 när den negativa stapeln (den första) i formationen bildas
  3. Vi går ur positionen efter 5 dagar

 

Bullish Engulfing OMXS30
Bullish Engulfing OMXS30

Detta ser inte bra ut alls.
Faktum är att användandet av en bullish engulfing har lyckats förstöra en i grunden lönsam signal! Mycket uppseendeväckande!
________________________________________________________

Test 4: bullish engulfing på aktierna i S&P-100, med RSI-filter

Låt oss till sist ta en titt på hur signalen fungerar på aktierna i S&P-100. Vi använder samma kriterier som i det föregående testet.

SP100 20 års data
SP100 20 års data

Den här gången går vi i alla fall inte med förlust. Vi lyckas hålla oss över nollan, även om signalen inte visar någon som helst edge.

Fungerar bullish engulfing?

Utifrån våra tester verkar det som att en bullish engulfing inte är en tillförlitlig candlestickformation.
Kanske har vi missat att testa med något speciellt filter som gör signalen lönsam, men det är inte särskilt sannolikt. När man bygger en tradingstrategi vill man se att signalen redan är lönsam i grunden, utan filter. Upptäcker man en sådan signal, kan man därefter använda ett filter för att förbättra prestandan.
Som vi kan se i de tester vi har gjort, finns det ingen sådan tendens överhuvudtaget i bullish engulfing-mönstret.
Men hur kommer det sig att formationen inte fungerar?
Jo, vi skulle vilja peka på främst två faktorer:

1. Formationen saknar en edge

Den första anledningen är ganska vanlig, och gäller faktiskt den mesta teknisk analys som används av traders idag. Det är väldigt svårt att finna en edge, och det som i tradingkretsar framhålles som fungerande och vinnande koncept, är sällan det.
I fallet med bullish engulfing, är det mycket tydligt att vi har att göra med en signal som inte fungerar på det sätt som många tror!

2. Den leder till att vi går in för sent i marknaden

Den andra anledningen är lite mer teknisk, och handlar om hur formationen är uppbyggd. Som ni  kanske minns, hade vi en edge om vi gick in i marknaden efter att RSI hade gått under 20. Problemet vi stötte på var att edgen var som bortblåst när vi kombinerade en låg RSI-nivå med en bullish engulfing.
Om man däremot tar sig en närmare titt på många strategier som försöker köpa på att marknaden snart håller på att vända om, noterar man att de ofta har många små vinster och några större förluster.
Problemet med en bullish engulfing är att den andra stapeln som omfamnar den första är så stor, att mycket av den kommande rörelsen i marknaden redan har skett när vi går in i positionen. Med andra ord kommer vi in för sent i marknaden.
Som vi kan se i våra tester, är alltså inte en bullish engulfing statistiskt sett en signal som visar att marknaden SKALL gå upp. Den kan snarare sägas vara en signal som visar att marknaden HAR gått upp. 

Bullish engulfing i andra tidsupplösningar

Tidsupplösning
Tidsupplösning?

I testet ovan har vi siktat in oss på daglig tidsupplösning, och kan således inte uttala oss om en bullish engulfing fungerar bättre i andra tidsupplösningar. Vad vi dock kan säga, är att det är mycket svårare att hitta edger på intradagsdata än på daglig data.
Därför ser vi det som ganska osannolikt att en bullish engulfing skulle fungera bättre på intradagsdata, utan att utesluta någon möjlighet.

Slutsats

I trading hör vi ofta om många saker som sägs fungera bra, men tyvärr fungerar bara en bråkdel av det som lärs ut. Bullish engulfing verkar tyvärr vara en sådan signal, som lärs ut av många, men som egentligen inte fungerar!
Faktum är att vi har tröttnat på att se traders slänga sig runt med koncept som inte fungerar, och bestämt oss för att försöka göra något åt det!

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick?

Därför har vi beslutat att bygga en helt ny, unik kurs, som lär dig vad som fungerar och inte. Vi kommer att använda kvantitativa metoder för att påvisa var den riktiga edgen finns, och vad som är skräp! En riktig ögonöppnare, som våra elever kommer att spara mycket pengar på!
Och det bästa? Jo, som kursdeltagare kommer DU att ha möjlighet att berätta för oss vad vi skall inkludera i kursen! 

Intresserad?
Anmäl ditt intresse nedan, och vi återkommer till dig när lanseringen närmar sig! En trevlig rabatt utlovas!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick? (Kvantitativ analys)

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick? (Kvantitativ analys)