April 4

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick? (Kvantitativ analys)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Candlestick är en av de mest populära graftyperna på marknaden. Med sina färggranna kroppar och svarta vekar ger de en klar bild av var priset har varit. Denna egenskap har också lett till skapandet av många olika candlestickmönster som givits olika innebörd. Morning star är ett sådan mönster.

Morning star är en bullish candlestick som enligt den traditionella uppfattningen oftast påträffas vid en botten efter en tids nedgång. En morning star består av tre olika candlesticks. Den första är en stor bearish candlestick, den andra är mindre och gapar ned, och den tredje candlesticken är bullish och gappar upp från föregående candle.

Vanligtvis förväntas trenden vända och bli positiv efter att en morning star har bildats, och det är också denna betydelse som många traders ger formationen i sina setuper.
I denna artikel kommer vi dock inte att uppehålla oss vid vad folk brukar göra, utan ta till kvantitativa metoder för att avgöra vad som stämmer och inte. Vi kommer att testa morning star- mönstret på flera marknader, och ta redo på om det verkligen fungerar eller inte!
Men för att göra det måste vi kika på vilken betydelse traders i allmänhet lägger i mönstret!

Vad signalerar en morning star?

För att göra det enklare att förstå hur en mornings star ser ut, följer här definitionen av formationen, och en bild.

 1. Första candlen har en stor range och är negativ
 2. Den andra candlen gappar ned från föregående candles stängning, och är antingen negativ eller positiv.
 3. Den tredje candlen gappar upp från den andra candlen, och har också en stor range.
  morning star Samuelssons Rapport

Vad händer i marknaden?

Den vanliga tolkningen av vad en morning star formation signalerar i marknaden, är följande:

 1. Den första, stora negativa stapeln signalerar att det är säljsidan som har övertaget för tillfället. Kursen pressas ned, och lyckas inte återhämta sig innan stängningen, som sker långt ned i negativt territorium.
 2. Den andra candlen gappar ned och öppnar under föregående stapels stängning. Säljsidan har fortfarande övertaget, och köpsidan lyckas inte förmå få stapeln att stänga över föregående dags stängning.
 3. Den tredje dagen kännetecknas av att köpsidan plötsligt tar över stafettpinnen, och får värdepappret att öppna med ett positivt gap. Den kommande gröna stapeln är ett bevis på att köparna är i överläge, och står redo att pressa upp kursen mot nya, högre nivåer!

Vad man dock skall komma ihåg, är att marknaden oftast inte fungerar efter logiska mönster. Edgerna finns ofta i det som inte är intuitivt!
Därför är det viktigt att ta till verifieringsmetoder, såsom backtesting, för att verifiera att något verkligen fungerar!
Låt oss backtesta mönstret och se hur det presterar!

Fungerar verkligen morning star?

För att svara på frågan ställer vi upp följande regler.

 1. Köp på nästa dags öppning efter en morning star
 2. Sälj 5 dagar senare

Vi kommer att testa iden på OMXS30-indexet, S&P500 och även de 100 aktier som utgör S&P100.

Test 1: OMXS30 Index

När vi applicerar reglerna på OMXS30 med 20 års data, får vi följande graf.

Morning Star OMXS30
Morning Star OMXS30

Över 20 år ser vi åtminstone en svag positiv tendens. Vi gör tre nya toppar under perioden.
Dock har vi ganska få trades, vilket gör att vi kanske inte riktigt kan lita på resultatet på samma sätt som om vi hade haft 100 eller fler.
Låt oss testa formatioen på S&P-500 för att se hur den fungerar där!

Test 2: S&P-500

Vi använder samma regler som vi gick igenom i testet ovan, fast på S&P-500, och får då följande graf.

img 5d9324035fa1c Samuelssons Rapport

Här ser vi ingen positiv tendens alls, utan vi hade faktiskt tjänat pengar om vi hade blankat marknaden varje gång en morning star hade dykt upp!

Test 3: Aktierna i S&P-100

Låt oss slutligen köra ett test på de 100 aktierna som utgör S&P-100 för att se vad vi får för resultat där! Vi använder 20 år av data.

Morning Star S&P-100
Morning Star S&P-100

Över en lång tidsperiod har vi ingen tydlig edge.
Vad vi kan se, är att det dock såg ut att gå hyfsat för signalen från 2009 (bottennoteringen i mitten av grafen) fram till runt 2018. Därefter verkar dock den positiva tendensen vara som bortblåst!

Test 4: Morning star med ett filter

Den vanliga uppfattningen är att en morning star inträffar efter en tids nedgång. Däremot är det inget som hindrar en från att uppstå efter en tids uppgång heller. I våra tester hittills har vi inkluderat ALLA morning stars, oavsett var de inträffar.
Låt oss nu istället bara ta en signal om marknaden har gått ned innan. Vi väljer att definiera en marknadsnedgång som att stängningen idag är mer mindre än den 5 dagar sedan.
För de följande testerna blir således köp- och säljsignalerna som följer

 1. Köp om vi får en morning star, och stängningen är lägre än stängningen fem dagar sedan.
 2. Sälj 5 dagar senare

Nedan följer resultaten för reglerna ovan på de marknader vi redan har testat på, d.v.s OMXS30-indexet, S&P-500 och aktierna i S&P-100.

OMXS30

OMXS30
OMXS30

S&P500

S&p-500
S&p-500

Aktierna i S&P-100

S&P-100
S&P-100

Tittar vi på OMXS30 och S&P-500 ser vi att edgen faktiskt blev mycket sämre! För aktierna i S&P-100 gjorde det dock knappt någon skillnad alls!
Eftersom att morning star verkar fungera sämre på börsindexens när marknaden har gått ned, provar vi det omvända kriteriet.

Test 5: omvändning av filterlogiken

Istället för att köpa på en morning star efter att marknaden har gått ned,  köper vi när den har gått upp. Våra kriterier är som följer:

 1. Köp om vi får en morning star, och om stängningen är högre än stängningen för fem dagar sedan.
 2. Sälj fem dagar senare

Här är resultaten på OMXS30 och S&P-500:

img 5d933a1743585 Samuelssons Rapport
OMXS30
S&P-500
S&P-500

Åtminstone på OMXS30 fungerar en morning star mycket bättre om marknaden står högre än vad den gjorde för fem dagar sedan. För S&P-500 uppvisas ingen positiv tendens över huvud taget, vilket i sig inte är ett gott tecken!
Låt oss nu göra ett sista test, med lite andra kriterier!

Test 4: Morning star efter en månads nedgång

Vanligtvis brukar det funka hyfsat att köpa när börsen har gått ned. Detta har dock inte avspeglat sig i våra testresultat hittills. Därför gör vi ytterligare ett test, för att inte se om vi ändå kan hitta en liten edge!
I testen ovan jämför vi stängningen med den för fem dagar sedan för att avgöra om marknaden har gått upp eller ned. Men vad händer om vi istället använder stängningen för en månad sedan? Låt oss testa det!
Här är våra kriterier:
1.Vi köper om vi får en morning star, och stängningen är lägre än stängningen för 20 dagar sedan.
2.Vi går ur positionen efter 5 dagar
Nedan följer resultaten för OMXS30 och S&P-500

OMXS30 Morning Star
OMXS30 Morning Star
S&P500 Morning Star
S&P500 Morning Star

Fortfarande ingen edge på S&P-500, men det ser ut att fungera hyfsat på OMXS30!

Slutsats

I våra tester av Morning Star Candlesticket har vi sett att det finns liten edge i att handla en morning star på OMXS30 indexet. Denna speglar sig dock varken i S&P-500 eller aktierna i S&p-100, vilket inte är ett särskilt bra tecken!

Vad vi dock kan se är att en morning star inte fungerar särskilt bra om man följer den traditionella tolkningen av mönstret.
Faktum är att så ofta är fallet. Ofta fungerar inte teknisk analys som det lärs ut i böcker och många traders går tyvärr ovetandes om att de metoder de använder inte har någon riktig edge.

Hammer candlestick – funkar det?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?