April 4

Därför kan du inte slå aktieindex i längden | Börsen & Indexfonder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Många investerare har som mål att få en bättre avkastning än index. Det är så flertalet fondförvaltare och hedgefonder mäter sin framgång. Tyvärr är det omöjligt att slå index på sikt. Det stora intresset för indexfonder på senare tid skvallrar om att allt fler kommit till insikt i hur det förhåller sig.

Ändå känner du kanske av egen erfarenhet att du kan slå index. Är det verkligen inte möjligt? Jo, men inte hur länge som helst. En liten undersökning visar varför. Men innan vi går in på det så behöver vi veta först vad man menar med att slå index.

Vad betyder det att slå index?

Vad betyder det egentligen då att slå index? Att slå index betyder att man försöker få högre avkastning än ett jämförelseindex. Ett index kan man slarvit säga är ett genom snitt av aktier på en marknad såsom aktiebörsen. Det man försöker göra när man slår index är att lyckas bätter än index som man jämför sig med. Som denna artikel kommer att visa så är det omöjligt att göra det i längden.

Enkel undersökning visar att du inte kan slå börsen

Forskaren Wesley Gray illustrerade för ett antal år sedan genom ett enkelt sifferexperiment varför ingen kan slå marknaden i det långa loppet.
Han visade bland annat att:

  • Det är nästintill omöjligt att ha 20 procent i avkastning eller mer per år under en längre tid. Om du lyckas hålla dig någonstans över 20-procentsgränsen kommer du ofrånkomligen att en framtida ”Warren Buffett”, en av världens rikaste.
  • En investerare som haft 31,5 procent i avkastning per år från 1926 fram till 2010 skulle i slutet av perioden ha ägt halva marknaden.
  • Investeraren skulle 2010 ha ägt hela aktiemarknaden vid en årlig avkastning på 33 procent.
  • Ifall du konstant lyckas ha 40 procent avkastning per kommer du efter 60 år att äga hela marknaden.
  • Många investerare lyckas uppnå 20 procent avkastning per år eller mer under en kortare period. Med kort period menas 5-10 år, kanske uppåt 20 år, men sällan mer än så.

Visste du att våra aktieportföljer här på Samuelssons Rapport har slagit index varje år sedan start 2010? Du kan läsa mer om dem här.

Tanken att det inte går att slå marknaden i längden kan lätt reta förnuftet. Det är relativt lätt att hitta investerare som slår marknaden med 20 procent eller mer per år. Problemet är att de flesta människor upplever en period på 5 till 10 år som ganska lång. Härifrån är det lätt hänt att man extrapolerar resultatet, slå sig för bröstet och känner att – ”jag kommer alltid att kunna slå marknaden!”.

Det är en tankevurpa. Vi ska förklara varför nedan.

Därför kan du inte slå börsen i längden

Liten portfölj som äter upp hela marknaden

Wesley Gray gjorde en empirisk studie på den amerikanska aktiemarknaden (NASDAQ, NYSE och AMEX) från 1926 till 2010. Han använde den information om aktiemarknaden som finns samlad i databasen CRSP.

CRSP är uppbyggd för att återspegla aktiemarknaden så bra som möjligt. Ett problem när man tittar på aktiers historik är survivor bias, d.v.s. att man drar felaktiga slutsatser utifrån de aktier som överlevt under en mätperiod. CRSP-databasen förvaltas så att survivor bias undviks så långt det går.
Han skapade en portfölj som bestod av aktier motsvarande 0,00001 procent av marknaden. Det motsvarade drygt 2 700 USD 1926.
Därefter tog Gray och räknade på hur portföljen skulle ha utvecklats under perioden 1926 till 2010 vid en årlig tillväxt på 20 procent per år. Han ökade därefter den årliga tillväxten med 0,5 procentenheter upp till en årlig avkastning på 40 procent per år.

Resultatet visar vilken enorm kraft som ligger i fenomenet ränta på ränta. Vid en årlig avkastning på 31,5 procent per år skulle investeraren ha ägt halva aktiemarknaden i slutet av april 2010. Hade avkastningen varit 35 procent hade halva aktiemarknaden erövrats i slutet av augusti 2001. En investerare som konstant haft en avkastning på 40 procent per år hade ägt halva aktiemarknaden i slutet av januari 1989, det vill säga efter lite drygt 60 år.

Med 33 procent avkastning per år hade investeraren ägt hela marknaden i slutet av 2010! En investerare som ”bara” haft 20 procent i avkastning per år skulle i slutet av perioden ägt ungefär 2 procent av marknaden, vilket är enormt mycket i sig.

Ränta på ränta gör att du inte kan slå index äver tid

Det är fenomenet ränta på ränta som gör att den teoretiska tillväxten blir så stor. Man kan likna ränta på ränta med en snöboll som rullar ned för en slänt. När snöbollen sätts i rullning fastnar allt mer snö på den för varje varv den rullar. Snöbollen blir större och större och rullar allt snabbare ner för slänten. På liknande sätt växer kapitalet exponentiellt tack vare ränta på ränta-effekten.

Liknelsen är tilltalande men den haltar. Till skillnad från snöbollen som rullar allt snabbare utför slänten kommer kapitalets tillväxt mätt som procentuell avkastning nämligen att stanna av i takt med att kapitalet ökar i storlek.

En extrem avkastning är möjlig från låga nivåer så länge som kapitalet inte är särskilt stort i förhållande till resten av marknaden. När kapitalet växer kommer det successivt att utgöra en allt större andel av marknaden. Inbromsningen påbörjas.

Ju större andel av marknaden du äger desto svårare blir det att slå marknaden eftersom du per definition inte kan slå dig själv.

Insikter från Warren Buffett

Warren Buffett är ett bra exempel på vad ränta på ränta betyder för kapitalets tillväxt. Han har visat makt en investerare får som lyckas hålla den årliga avkastningen på en hög nivå.
Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway har haft drygt 17 procents avkastning per år sedan 1985. Idag är han en av världens rikaste människor. Warren Buffett får ofta symbolisera den kraft som finns i ett ihärdigt och tålmodigt investerande i aktier. Denna superinvesterare har visat vad som händer om man konstant kan uppnå en mycket god avkastning – man blir en av världens mäktigaste människor.

 

Om du lyckas prestera en bra bit över index under en längre tid kommer du ofrånkomligen till slut att bli en av världens rikaste. Hög avkastning i kombination med en lång tidshorisont gör underverk för portföljen.

Samtidigt kan samme Warren Buffett vara till inspiration på ett annat sätt för oss småsparare. Han lär nämligen ha sagt att han lätt skulle kunna fördubbla en liten aktieportföljs värde på kort tid. Det låter lite motsägelsefullt med tanke på denne värdeinvesterares i övrigt långsiktiga förhållningssätt till aktiemarknaden.

I detta uttalande finns en insikt i att det är relativt lätt att uppnå hög avkastning på ett litet kapital. Det är något som vi småsparare kan ta till oss och utnyttja till vår fördel. Innan kapitalet hinner växa till sig har du ett smörgåsbord av små och stora bolag att välja bland.

I takt med att ditt kapital växer till sig i framtiden blir valmöjligheterna allt färre. Om du har tiotals eller hundratals miljoner kronor att investera kommer många småbolag att vara för små för att du ska kunna köpa på dig tillräckligt med aktier i dem. Utbudet av aktier (likviditeten) i denna typ av bolag är för litet, vilket gör att aktiepriset skjuter i höjden om du försöker köpa ett stort antal aktier och då försvinner också ditt investeringscase.

Därför: Om du vill få hög avkastning och prestera bättre än index ska du passa på innan ditt aktiekapital blir för stort!

Sammanfattning

Ingen kan slå index i det långa loppet eller över tid. Orsaken är att du efter ett tag kommer att äga hela marknaden ifall du har tillräckligt med tid på dig. Det är givetvis omöjligt. Dessutom kan du per definition inte få en bättre avkastning än marknaden ifall det är du som är själva marknaden.
Vi kan dra tre andra slutsatser:

  • Det går att slå index med stor marginal under kortare perioder – 5 till 10 år, kanske uppåt 20 år.
  • Det går att slå index ”litegrann” under ganska långa perioder.
  • Det är lättare att slå index med ett litet kapital än med ett stort.

Kontentan är att det visst går att slå index i början av en investerarkarriär men att det kommer att bli allt svårare i takt med att kapitalet växer.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?