BTA, vad står det för? – Förklaring och definition

BTA står för Betald Tecknad Aktie. BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.

För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.