April 5

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

BTA – Betald Tecknad Aktie

BTA står för Betald Tecknad Aktie. BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.
För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.
Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man vanligtvis handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie. När ett noterat företag gör en nyemission brukar ofta även BTA gå att handla under en period.
Vid beskattning räknas en BTA som en aktie, med den skillnaden att teckningskurs anses som anskaffningskostnad. Det tar normalt 2-4 veckor för Bolagsverket att registrera det upphöjda aktiekapitalet för de nyemitterade aktierna. BTA och aktie är i praktiken samma sak, men priset på dem brukar kunna skilja sig åt, speciellt i mindre bolag där marknaden inte alltid är helt effektiv.
Så fort man får in de nyemitterade aktierna kommer BTA-värdepapperna att bytas ut mot ordinarie aktier. BTA-värdepapper går att handla i, fram till i regel två dagar innan omvandlingen till ordinarie aktie sker.

OTA – Obetald tecknad aktie

OTA står för obetald tecknad aktie, vilket kan ses som en önskan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Det är alltså ingen garanti för att du får teckna aktier. Du får så många OTA som du önskar eller har tillgänglig likvid för på likviddagen.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Vad betyder ombud? – Allt du behöver veta om ombud

Vad betyder ombud? – Allt du behöver veta om ombud