April 4

Vad Är Tillväxtföretag?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett tillväxtföretag är ett bolag som kan sägas ha växtvärk. Bolaget växer snabbare än ett redan etablerat och välkänt företag. Definitionen rörande vad som kan räknas som ett tillväxtföretag är inte huggen i sten. Beroende på vem som analyserat bolag och vilka intressen aktören kan tänkas ha varierar också definitionen.

Tillväxtbolag – En Definition

En exakt definition av vad ett tillväxtbolag utgörs av är svår att finna. Det finns massor av olika parametrar och kravställningar som används när diverse tidningar och intressenter pratar om tillväxtbolag. En definition som kan anses vara robust och pålitlig är Dagens Industris. Den kräver att bolaget ska fördubbla sin omsättning var tredje år, alltså växa med 26% på årsbasis. En utförligare förklaring finns här.

Investera I Tillväxtbolag

Att investera i ett tillväxtbolag kan vara ett intressant komplement till de stora bolagen på OMXS30. Det finns många bolag som kan räknas som tillväxtbolag listade på så väl aktietorget som Small Cap listan. Att det kan anses attraktivt att investera i denna typ av bolag är enkelt att förstå då många drömmer om att snabbt få avkastning på sina investeringar. Men vad bör man tänka på innan man investerar i ett tillväxtbolag?

Riskfyllt Att Investera I Tillväxt

Att investera i tillväxtföretag är sammankopplat med högre varians, det vill säga risk, än att investera i väletablerade företag. Det innebär att den förväntade avkastningen med stor sannolikhet är hög, men volatiliteten är högre.
pengarpengarpengar Samuelssons RapportDet medför att sannolikheten att den investerade summan går förlorad ökar. Men som man lär sig på grundkursen i aktiekunskap, högre risk medför i regel högre förväntad avkastning.

Snabb Avkastning På Växande Bolag

Oberoende av vilken definition som används för att klargöra vad ett tillväxtbolag är kan en sak konstateras. Nämligen att om en investering i ett tillväxtbolag hamnar i rätt bolag är uppsidan både stor och snabb. Det är med andra ord många aktieintresserades dröm att hitta det perfekta tillväxtbolaget att investera i för att snabbt bli rik. De flesta av oss minns hypen kring Fingerprint som växte så det knakade och lovade en ljus framtid för investerarna.

Exempel På Tillväxtbolag

Det finns många varianter av snabbväxande företag som uppfyller Dagens Industris kriterier för att rankas som ett fulländat tillväxtbolag. Dessa finns så väl i Sverige som utanför landets gränser. Det främsta inhemska exemplet är betallösningsföretaget, numera banken, Klarna. Andra företag är spelleverantören NetEnt, ett företag som finns noterat på Stockholmsbörsen.

Amerikanska Enhörningar

Det är inte bara i Sverige som bolag vuxit sig stora och blivit inflytelserika på kort tid. Ett ord som är svårt att undvika på diverse internetforum är unicorns, eller enhörningar. De bolag som kategoriseras som enhörningar är tillväxtbolag med en börsvärdering motsvarande en miljard kronor eller mer. Tech-metropolen Silicon Valley är hem för flera av dessa. Bland annat Netflix och Facebook.

Summering

Definitionen av tillväxtbolag är inte huggen i sten. För att fastställa vad som är ett tillväxtbolag kan man använda någon av de listor som finns tillgängliga online. För investerare är tillväxtbolag attraktiva då de erbjuder potentiellt snabb avkastning. Flera exempel återfinns inom tech-branschen, så väl svenska som utländska. Dessa finns både som aktier och börshandlade fonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?