June 30

Vad betyder EBITDA? – Hur man använder och räknar ut

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det är ett nyckeltal som visar företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.

Så räknar du ut EBITDA

Följande delar ingår i nyckeltalet:
E: Earnings = Rörelseresultatet
B: Before
I: Interest = Företagets räntekostnader
T: Taxes = Skatt som företaget måste betala. Skatten varierar ofta från land till land.
D: Depreciation = Avskrivningar på materiella tillgångar. Här hittar vi till exempel värdeminskningen på företagets fastigheter.
A: Amortization = Avskrivningar på immateriella tillgångar. Detta innefattar så kallat goodwill.
Så här räknar du:
EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader
 Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader
Övriga kostnader = forskning, utveckling, administrativa kostnader med mera

Hur används EBITDA?

EBITDA används ofta när man vill analysera ett visst företag eller jämföra det med andra bolag. Många aktieanalytiker gillar EBITDA när de gör en fundamental analys eftersom det ger användbar information kring hur bra verksamheten går utan onödigt ”brus” från kostnader som skatt, räntor och avskrivningar.
EBITDA kan vara särskilt användbart om du vill jämföra olika bolag inom sektorer som är särskilt kapitalintensiva, till exempel inom tillverkningsindustrin. Företag kan dessutom ha olika mängd skuld och lånevillkoren kan variera. Därför kan det vara lättare att jämföra hur lönsam verksamheten är om dessa faktorer plockas bort från ekvationen.
Nyckeltalet kan även användas som del av andra nyckeltal. Ett av de vanligaste är EV/EBITDA som är ett sätt att värdera företag. EV står då för Enterprise Value (aktiernas marknadsvärde plus skulder men minus likvida medel). Det är ett värderingsmått som har fördelen gentemot t.ex. P/E genom att det även tar hänsyn till skuldsättningen.

EBITDA
EBITDA

Nackdelar med EBITDA

Risken med att använda EBITDA är att det kan ge en falsk bild av hur bra det egentligen går för företaget. Syftet är att inte låta diverse kostnader som skatt, ränta och avskrivningar störa analysen. Samtidigt är det ju företaget och ingen annan som ska betala för alla dessa kostnader. Resultatet kan se utmärkt ut enligt EBITDA men när företaget har betalat för alla de kostnader som exkluderats kanske vinsten inte är så bra ändå. För aktieägarna kan det till exempel innebära att det inte blir så mycket utdelningar, trots att EBITDA är bra.

Sammanfattning

EBITDA visar företagets resultat innan räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar gjorts. Det är ett populärt nyckeltal bland aktieanalytiker för att bedöma ett företags kassaflöde. Det är även en mycket vanligt förekommande term i bokföringssammanhang. Med hjälp av EBITDA är det lätt att jämföra olika bolag, trots skillnader i beskattning och lånevillkor. Nackdelen är att nyckeltalet kan ge en skev bild av det verkliga resultatet eftersom det i slutändan ändå kommer att belastas med dessa utgifter.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden – Med Exempel)

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden – Med Exempel)