April 4

Du Pont-modellen – Vad är det? | Definition och förklaring av DuPontmodeller

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Du Pontmodellen är ett sätt att förklara ett bolags lönsamhet.

Du Pont-modellen är ett räntabilitetsmått. Denna utvecklades av det amerikanska bolaget Du pont och används idag av företag runt om i hela världen. Du Pont-modellens analys bygger på att man kopplar ihop resultat- och balansräkningen. Kopplingen görs med hjälp av ett Du Pont-schema. Se nedan på ett sådant exempel.

Du Pont-schema
Du Pont-schema

 

Du Pont-Modellen bygger på att man försker se hur bra ett bolag använder sina resurser i förhållande till omsättningen istället för att beräkna räntabiliteten som en divistion mellan vinst och kapital. Du pont modellen ger att bra mått och bild över vad ett företag behöver göra för att öka sin lönsamhet. För att räkna ut detta så använder man följande formel: Räntabilitet = Vinstmarginal x Kapitalets omsättningshastighet

Beroende på vilken sektor man titta på så är det olika lönsamheter. Tittar man på bolag med med låg omsättningshastighet så har de förhoppningsvis en högre marginal och tvärtom vid motsatta siffor. Med denna kunskapen är det mycket enklare att ta reda på vad som bör göras bättre i bolaget för att uppnå en högre räntabilitet och avkastning på eget kapital. Har man hög omsättningshastighet så bör man exempelvis fokusera på attt öka marginalen och vice versa. På det sätt får man så stor effekt som möjligt på på räntabiliteten.

Grafiskt schema för Du Pont-modellen

Du Pont-modellen möjliggör att man kan flytta in värden från resultat- och balansräkningen in i ett grafiskt schema för att lättare kunna relatera dem till varandra

Du Pont-modellen och jämförelse med andra bolag

Ibland kan det vara svårt att analysera exempelvis vinstmarginaler mellan olika sektorer och branscher och jämföra dom med varandra. Anledningen till detta är att vinstmarginalen endast tar hänsyn till omsättningen och att man helt bortser från storleken på tillgångarna. Vinstmarginalen säger med andra ord väldigt lite om bolagets totala avkastning på eget kapital och totala tillgångar. Det är här Du-Pont-Modellen kommer in. Den visar relationen mellan vinstmarginal och Omsättningshastighet. Det går snabbare att se om företaget säljer mer till lägre vinstmarginaler eller mindre vid högre vinst för varje försäljning.

Dupont-modellen och lönsamhetsutveckling – Uppsats från Handelshögskolan

Här är en intressant uppsats från Handels som gräver djupare i ämnet och Dupont-modellen.

Video som förklarar Du pont-modellen (engelska)

Det finns många nyckeltal utöver Du Pont-modellen som man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder rörelsemarginal?

Vad betyder rörelsemarginal?

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)