April 4

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

 P/S-tal är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets omsättning. Om du nyligen har börjat intressera dig för företagsanalyser, kanske du undrar vad ett P/S tal egentligen är? Inom företagsanalys, så kallad fundamental analys, använder sig en investerare av olika nyckeltal för att skatta värdet av en aktie. För att generera värderingen används i viss mån makroekonomiska variabler, men även siffror som är unika för företaget i fråga. Dessa siffror benämns som nyckeltal, och P/S talet, price / sales, är ett av de vanligast förekommande. I denna text kommer du att lära dig vad P/S talet är och hur du kan använda det i din egen företagsanalys.

Det finns många texter om nyckeltal på internet, men ofta är de teoretiska och kan vara lite knepiga att förstå. För att göra det enklare att förstå vad ett P/S tal är, visar vi hur du beräknar p s talet med exempel från den svenska marknaden. Läs vidare för att lära dig besvara frågor likt dessa:

 • Vad betyder P/S tal?
 • Vad är P/S tal?
 • Hur räknar man ut P/S tal?
 • Hur Tolkas P/S Tal?
 • Vad är ett bra P/S tal?
 • Vad innebär högt P/S tal?
 • Vad är ett normalt P/S tal?

Vad Är P/S Tal?

I Sverige är det väldigt vanligt att befolkningen investerar delar av sina besparingar i aktier eller fonder varje månad. De stora svenska nätmäklarna, Avanza och Nordnet, uppmanar sina kunder att börja genom att köpa och behålla. Strategin benämns som buy and hold, och innebär att du ska köpa stora börsnoterade företag som på långsikt genererar bättre avkastning än sparkontot.
P/S talet är ett nyckeltal som du kan använda dig av för att analysera vilket företag du ska investera dina pengar i. Genom att använda P/S talet i kombination med andra nyckeltal, kan du skapa en bild av ett företag och öka sannolikheten för en bra investering.

Men ett nyckeltal säger inte mycket i sig självt, utan används i olika kombinationer. Senare i texten kommer att nämna några nyckeltal som du kan kombinera med P/S talet, som exempelvis P/B talet. Men mer om det senare.

Vad Betyder P/S Tal – Price / Sales

Likt så många andra förkortningar, så härstammar P/S talet från engelskan och betyder price / sales. Den svenska översättningen blir pris / försäljning. Det du behöver för att beräkna P/S talet är alltså företagets aktiekurs samt omsättningen per aktie.

P/S Tal = Aktiekurs / (Omsättning / Antal aktier)

Genom att beräkna P/S talet kan du alltså skapa dig en uppfattning av hur aktiebörsen värderar ett företag i förhållande till dess omsättning. Därigenom skapar du en indikator som ger en bild rörande hur marknaden förväntar sig att företaget ska prestera framöver.
Precis som med så många andra nyckeltal varierar tolkningen av nyckeltal mellan olika branscher. Vad som kan anses vara ett normalt P/S tal är med andra ord inte hugget i sten. Förväntningarna på ett företag som ägnar sig åt kapitalintensiva verksamheter kan exempelvis inte vara de samma som för ett bolag verksamt inom tjänstesektorn.

Räkna Ut P/S Talet

Vi har nu gått igenom vad P/S talet är, och vilka variabler du behöver för att beräkna det. Dessa var

 • Aktiekursen
 • Omsättningen per aktie

För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du alltså aktiens pris med bolagets omsättning per aktie. Så för att räkna ut P/S talet måste vi först gå igenom vart informationen återfinns. Först när data är insamlad kan beräkningen genomföras. Där efter tolkas kvoten.

Hitta Data För Att Räkna Ut P/S Talet

De två variablerna som behövs för att beräkna P/S talets kvot återfinns på två olika ställen. Aktiekursen uppdateras löpande allt eftersom aktiemarknaden handlas, och det enklaste stället att hitta informationen är hos din nätmäklare. Förslagsvis använder du antingen Nordnet eller Avanza. Du hittar både “omsättning per aktie” och aktiekursen där.
Kvotens nämnare består utav omsättningen per aktie. Detta är offentlig information som redovisas i årsrapporten, halvårsrapporten samt kvartalsrapporten för samtliga börsnoterade företag i Sverige. Det finns två tillvägagångssätt för dig som önskar ta del av informationen som återfinns i de finansiella rapporterna. Du kan antingen kontakta det börsnoterade företaget, och begära att de skickar hem en pappersupplaga till dig. Men det snabbaste sättet är att besöka dess hemsida och söka dig in under fliken ”investor relations”. Där finner du de senaste, samt historiska, rapporter med den information du söker.
För dig som väljer att sköta dina aktieaffärer via någon av de tidigare nämnda nätmäklarna, tillhandahålls informationen från dem.

Beräkna PS Tal
Beräkna P S Tal

Exempel Av P/S Tal Beräkning – H&M

För att skapa den bästa möjliga förståelsen för hur du beräknar price / sales kvoten, ska vi nu kika på ett exempel. För att göra det så realistiskt som möjligt väljer vi att ett av de största företagen som finns listade på OMXS 30, H&M.
Som grund för våra beräkningar kommer vi att använda Karl-Johan Perssons sista årsrapport som VD för bolaget, årsrapporten 2019. I årsrapporten hittar vi de siffror vi söker. Innan vi går vidare, låt oss upprepa vilken data som behövs.

 • Aktiekurs
 • Omsättning
 • Antal aktier (om informationen inte redovisas som per aktie)

Formeln är som följer:

P/S Tal = Aktiekurs / (Omsättning / Antal aktier)

I H&Ms årsrapport från 2019, återfinns omsättningen. Enligt rapporten uppgick den till totalt 232 700 miljoner kronor. Bilden nedan visar omsättningen för år 2019, samt rörelseresultatet och är hämtad direkt ur årsrapporten.

Exempel beräkna PS Tal
Exempel beräkna PS Tal

Det är viktigt att komma ihåg att det är omsättningen per aktie som behövs för att räkna ut P/S talet. Enligt Nordnet återfinns 1 460 672 000 H&M B aktier.

Vad är ett bra PS Tal?
Vad är ett bra P S Tal?

Den sista variabeln vi behöver för att slutföra beräkningen är den aktuella aktiekursen. I skrivande stund rapporterar Nordnet att H&M B handlas till kursen 135,50SEK. Bilden nedan är tagen från dess hemsida.

Vad är ett normalt PS tal
Vad är ett normalt P S tal

Nu har all information som behövs samlats in, och beräkningen kan genomföras.

 • Aktie kurs: 135,50SEK
 • Antal Aktier: 1 460 672 000 st
 • Omsättning: 232 755 miljoner SEK

HM P/S Tal = 135,50 / (232 755 000 000 / 1 460 672 000) = 0,85
Beräkningen av P/S talet visar att kvoten är 0.85. Men kvoten i sig säger inte mycket. Som vi tidigare nämnt är P/S talet ett nyckeltal som i kombination med andra nyckeltal ger en bild av ett företags värde.
Att värdera ett bolag kräver dessutom kunskap om hur du tolkar de olika siffrorna du beräknar. Så, vad är ett ok P/S tal? Är H&Ms P/S ett normalt P/S tal? Det har blivit dags att gå vidare, och försöka reda ut hur du ska tolka kvoten mellan aktiekursen och omsättningen per aktie. Så för att räkna ut bolagets P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.

Så Tolkar Du P/S Talet – Vad Är Ett Normalt P/S Tal?

När kvoten har beräknats är det dags att tolka den. Vad som är ett normalt P S tal är godtyckligt och varierar mellan olika branscher. Tumregeln som används i många fall är att ett normalt P S tal ligger i spannet 0.9 – 3.1. Men även om du vet vad som kan anses vara normalt, måste du veta vad som är relevant för den aktuella branschen. Därför är det bra att räkna ut P/S tal för ett par företag verksamma inom samma bransch och jämföra utfallet.
Ett ok P S tal varierar alltså mellan diverse företag, verksamma inom olika sektorer. Det du lärt dig tidigare i texten är att P/S talet används för att ge en uppfattning om hur marknaden värderar bolaget i förhållande till dess omsättning. Men vad är då en bra kvot, vilket värde anses vara gynnsamt för dig som vill investera i ett företag?

Vad är ett bra P/S Tal?

Nyckeltalet ger en bild av vad du som investerare kommer att betala för din andel av företagets omsättning. Därför är det önskvärt att se ett så lågt P/S tal som möjligt. Ett lågt värde på kvoten indikerar alltså att du, teoretiskt, kan ha hittat ett möjligt klipp. Det beror på att du kommer att betala en relativt låg summa för din andel av omsättningen i bolaget.
Det är viktigt att komma ihåg, att likt vi nämnt tidigare, använda fler än bara ett nyckeltal i din fundamentala analys som du genomför innan investeringen. Att det företag du undersöker har ett lågt värde på pris / omsättning kvoten medför inte per automatik att det är en köpvärd aktie.

Varierande förväntningar per bransch

Värdet på P/S talet varierar delvis beroende på vilken vinstmarginal som kan förväntas av företag verksamma inom olika branscher. Därför har exempelvis banker och spelbolag i regel ett högre P/S tal än företag som har mer insatsvaror i sin produktion. Med andra ord kan du förvänta dig att P/S talet kommer att vara lägre när du värderar H&M än när du undersöker Betsson. Alltså innebär ett lågt P S tal per automatik inte att företaget du analyserar är ett lyckat köp.

Ett högt P S tal kan vara bra

Ett högt P/S tal behöver inte vara dåligt. Det finns två sätt att se på saken, och det beror på återigen på det enskilda företaget hur kvoten tolkas.
Det första scenariot är att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas men har en låg omsättning. En konsekvens av att aktiemarknaden tror hårt på företagets framtid, är att aktiepriset handlas upp. Således blir värdet på täljaren större i förhållande till värdet på nämnaren, och kvoten ökar.
Fler företag än tillväxtbolagen kan ha en hög PS kvot, och fortfarande behöver det inte vara negativt. Ofta tenderar nämligen företag som är väl omhändertagna och som tjänar mycket pengar att få ett högre P S tal. Och företag som tjänar pengar har möjlighet att på ett sätt eller ett annat dela ut pengar till aktieägarna. Det kan göras antingen via återköp, eller rena kontantutdelningar.

Kompletterande nyckeltal

För att sammanställa en heltäckande bild måste du göra en grundlig analys av ett företag. Det innebär att du utvärderar relevanta makroekonomiska trender som kan påverka den bransch företaget är verksamt i. Självklart läser du också på om styrelsen, dess visioner och kanske hur de enskilda medlemmarnas aktieinnehav ser ut. Men du måste dessutom gräva i balansräkningen och beräkna P S tal och andra nyckeltal.
Det har nu blivit dags att introducera några av de nyckeltal du kan använda för att komplettera bilden som P/S talet ger. Vi kommer inte att gå in djupt och visa på exempel för dessa nyckeltal. Istället snuddar vi lite vid teorin och tolkningarna.

PE-talet är en grundsten

En av grundstenarna i företagsvärdering är PE talet. För de flesta som intresserar sig för aktier är begreppet ett av de första de ser i termer av nyckeltal. PE står för Pris / Earnings, alltså en kvot som indikerar kostnaden för en andel av intäkterna i bolaget.
Detta nyckeltal tillhandahålls i informationsfliken hos de båda nätmäklarna, Nordnet samt Avanza och är således enkelt att komma åt. Men om du själv vill beräkna det, kan du enkelt hitta informationen på samma sätt som vi visade för att räkna ut P/S talet.
Ett lågt värde på PE kvoten indikerar att priset du som investerare betalar för aktien är lågt relativt intäkterna i bolaget. Med andra ord är det gynnsamt att identifiera stabila företag med låga P/E tal.

Bruttomarginalen

En av de viktigaste faktorerna för en investerare är att identifiera hur lönsamt ett givet bolag på marknaden är. Bruttomarginalen är ett helt ok mått på detta. Det visar nämligen hur stor andel som kvarstår av omsättningen, efter att direkta kostnader har dragits av. Exempel på direkta kostnader som dras av kan vara inköpskostnader för material.

Utdelning per aktie är viktigt för utdelningsportföljen

En stor andel av de svenska aktieinvesterarna handlar aktier i företag som de behåller under en lång tid. Det görs för att tjäna pengar på utdelningen, som återinvesteras och genererar en snöbollseffekt. Om du är en av dessa är det viktigt att utvärdera vilken utdelningspolicy som ett företag har.
Utdelningen per aktie kan säga mycket om företaget. En hög utdelning indikerar att företaget tjänar mycket pengar och har råd att dela ut delar av vinsten till aktieägarna. Men kritikerna hävdar att en hög utdelning är ett tecken på bristande innovationsförmåga.

Summering av P/S tal

P/S talet är en kvot som beräknas genom följande formel:

P/S Tal = Aktiekurs / (Omsättning / Antal aktier)

Kvoten är ett mått på vad du som investerare betalar för din andel av företagets försäljning. Ett bra P/S tal är ett lågt P/S tal, men det är aningen godtyckligt och varierar mellan olika branscher. För att skapa en uppfattning om vad som är ett normalt P/S tal är det helt ok att beräkna det för fler än ett bolag i samma sektor och jämföra dessa.
En tumregel är att ett normalt P S tal har ett värde i spannet 0.9 – 3.1. Det är dock viktigt att komma ihåg att analysen av ett bolag kräver mer än bara beräkning av P S tal. Komplettera nyckeltalet med annan information för att skapa en heltäckande bild.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys