April 4

Finska utdelningsaktier

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Om du är intresserad av utdelningsinvesteringar finns det flera goda argument för att även titta på finska utdelningsaktier. Vårt grannland i öster bjuder på en lite annan mix av bolag än vad vi har i Sverige. Bredda portföljen med några stabila finska högutdelare eller aktier med lång utdelningshistorik.

Finska utdelningsaktier som är populära

Det finns ett gott utbud av bra utdelningsaktier på Helsingforsbörsen. Här är några av de mest populära finska aktierna med utdelning bland svenska småsparare.

Tips – om du klickar på företagsnamnet kan du läsa mer om aktien på Avanza.

Aktie Ant. ägare (Avanza) Bransch Direktavk., snitt 3 år
Fortum 12412 Elförsörjning 5.7%
Sampo 12336 Försäkring 4.9%
Nordea Bank 2964 Banker 2.6%
Nokia 2598 Kommunikation 3.0%
Neste 2458 Olja & Gas – Försäljning 3.1%
UPM-Kymmene 1733 Skogsbolag 4.8%
KONE 1678 Installation & VVS 3.2%
Wärtsilä 1015 Elförsörjning 4.3%
Nokian Renkaat 842 Bil & Motor 3.4%
CapMan 779 Investmentbolag 6.9%
Tokmanni Group 572 Detaljhandel 5.8%
Valmet 544 Industrimaskiner 3.7%
Neles 449 Industrikomponenter 7.7%
Fiskars 433 Hemelektronik 3.3%
Huhtamäki 431 Förpackning 2.4%

Tabellen visar de finska utdelningsaktier som är de mest ägda bland svenska småsparare. Samtliga utom Nordea och Nokia har haft oavbrutna utdelningar i minst fem år. Nokia och Nordea bröt utdelningstrenden i samband med Covid-19-pandemin.

Finska högutdelare

Vill du köpa aktier med extra hög direktavkastning? Då kan jag glädja dig med att det finns ett gott utbud av högutdelare i Finland.

Dessa är de finska utdelningsaktier som haft högst utdelning de senaste fem åren:

Aktie Bransch Direktavk., snitt 5 år Utd.andel, snitt 5 år
Kesko A Livsmedelsbutiker 8.0% 168%
CapMan Investmentbolag 7.2% 310%
Keskisuomalainen Media & Publicering 6.7% 79%
Citycon Fastighetsbolag 6.6% 367%
Fortum Elförsörjning 6.5% 109%
Evli Pankki Nischbanker 6.5% 90%
Ilkka-Yhtymä 2 Media & Publicering 6.3% 82%
Neles Industrikomponenter 6.3% 107%
eQ Oyj Kapitalförvaltning 5.9% 114%
Panostaja Investmentbolag 5.9% 71%
Ilkka-Yhtymä 1 Media & Publicering 5.8% 48%
Lassila & Tikanoja Energi & Återvinning 5.7% 119%
Tokmanni Group Detaljhandel 5.7% 83%
YIT Byggnation & Infrastruktur 5.4% 103%
Telia Company oyj Bredband & Telefoni 5.4% 202%
Sampo Försäkring 5.2% 83%
UPM-Kymmene Skogsbolag 4.9% 68%
PunaMusta Media Media & Publicering 4.8% 67%
Kemira Kemikalier 4.8% 86%
Alma Media Media & Publicering 4.8% 73%
Ålandsbanken B Banker 4.6% 46%
Elisa Bredband & Telefoni 4.5% 90%
Atria Livsmedel 4.5% 66%
Ålandsbanken A Banker 4.5% 46%
Raisio Livsmedel 4.4% 50%
TietoEVRY IT-Konsulter 4.3% 98%
Aspo Kemikalier 4.3% 71%
Orion B Läkemedel 4.2% 96%
Sanoma Media & Publicering 4.2% 45%
Orion A Läkemedel 4.1% 96%
Fiskars Hemelektronik 4.0% 77%

Denna lista med finska aktier innehåller de bolag som haft allra högst utdelning räknat som direktavkastning de senaste fem åren. Samtliga har också en mycket hög total direktavkastning över perioden.

Aktier där utdelningen uteblivit en eller fler gånger under perioden finns inte med i listan. Dessutom har jag tagit bort bolag med negativ utdelningsandel.

Tips – sikta på att köpa aktier som har en genomsnittlig utdelningsandel som inte är för hög. Det kan vara klokt att sikta in sig på aktier där utdelningsandelen är under runt 80 procent. På så vis ökar du chansen att bolaget även har råd med framtida utdelningar.

Stabila finska utdelningsaktier

I listan ovan finns många exempel på aktier som har hög direktavkastning. Det kan dock finnas en risk med att bara titta på utdelningen. Ibland kan det nämligen finnas underliggande bekymmer som gjort att direktavkastningen skjutit i höjden.

I nedanstående tabell presenterar jag finska utdelningsaktier som är extra stabila. Ingen av aktierna har en genomsnittlig utdelningsandel på över 80 procent över de senaste tio åren. Samtliga har haft utdelning varje år under en tioårsperiod.

Stabila aktier med utdelning i Finland

Aktie Bransch Direktavk., snitt 10 år Utd.andel, snitt 10 år Utd.tillväxt per år, 10 år
Keskisuomalainen Media & Publicering 5.4% 73% -4.6%
Sampo Försäkring 5.4% 74% 2.7%
UPM-Kymmene Skogsbolag 5.2% 60% 9.0%
Ilkka-Yhtymä 2 Media & Publicering 5.0% 55% -8.8%
Aspo Kemikalier 5.0% 77% -5.8%
Kemira Kemikalier 4.9% 74% 1.6%
Yleiselektroniikka Elektroniska komponenter 4.5% 53%
Alma Media Media & Publicering 4.5% 77% -5.4%
Fiskars Hemelektronik 4.3% 62% -11.5%
Ilkka-Yhtymä 1 Media & Publicering 4.3% 38% -8.8%
Nokian Renkaat Bil & Motor 4.3% 76% 2.0%
Atria Livsmedel 4.2% 29% 5.3%
Sanoma Media & Publicering 4.0% 54% -7.6%
Stora Enso R Oyj Skogsbolag 3.9% 15% -5.0%
Elecster Industrimaskiner 3.9% 46% 3.1%
Etteplan Affärskonsulter 3.9% 50% 13.3%
Neste Olja & Gas – Försäljning 3.7% 74% -0.3%
Stora Enso A Oyj Skogsbolag 3.7% 15% -5.0%
Teleste Kommunikation 3.2% 21% -1.8%
Huhtamäki Förpackning 3.1% 49% 7.3%
Ponsse 1 Industrimaskiner 3.0% 47% -1.5%
Olvi Bryggeri 2.8% 50% 7.2%
Digia IT-Konsulter 2.3% 29%

Exempel på bra utdelningsaktier i Finland

Vilken typ av utdelningsaktier finns det i Finland? Det är faktiskt ganska blandat. Här finns förstås en betydande andel skogsbolag, men även försäkringsbolag, elektronikföretag, livsmedelstillverkare, IT-bolag och kemiföretag.

Jag har sammanställt några exempel på bra utdelningsaktier i Finland utifrån listan här ovanför. Det är den typ av aktier som nästan alltid är köpvärda eftersom det handlar om kvalitetsbolag.

Etteplan

Etteplan är finsk ingenjörsföretag med cirka 3500 anställda. Det är ett konsultföretag som bl.a. jobbar med batteriteknik, anläggningsteknik, klimatteknik och projektering.

Företaget har haft en mycket bra utdelningstillväxt på över 13 procent per år de senaste tio åren. Trots det är direktavkastningen relativt hög på nästan 4 procent i snitt under samma period.

Finska utdelningsaktier - Etteplan utdelningshistorik

Den starka utdelningstrenden har inte skett på bekostnad av kassaflödet. Utdelningsandelen i Etteplan har nämligen legat stabilt på runt 50 procent av vinsten varje år de senaste tio åren.

UPM-Kymmene

UPM-Kymmene är en finsk skogsindustrikoncern. Det är faktiskt Europas största tillverkare av papper och pappersmassa till omsättningen sett. Enligt samma mått är UPM-Kymmene den fjärde största tillverkaren i världen!

Detta skogsbolag är en favorit bland många utdelningsinvesterare. Utdelningshistoriken är stabil. De senaste tio åren ser utvecklingskurvan ut så här:

Utdelningar i UPM-Kymmene

Utdelningstillväxten per år var under denna period 9 procent per år. Intressant nog har direktavkastningen under samma period legat på över 5 procent i snitt. Trots det var den genomsnittliga utdelningsandelen trygga 60 procent.

Huhtamäki

Huhtamäki är en tillverkare av livsmedelsförpackningar. I sortimentet finns pappers- och plastförpackningar. En stor del av kunderna finns bland restauranger, snabbmatskedjor och kaféer.

Att det är en bra utdelningsaktie råder inga tvivel om. De senaste tio åren har Huhtamäki delat ut varje år och med en genomsnittlig utdelningstillväxt på över 7 procent.

Den genomsnittliga direktavkastningen var över 3 procent under perioden. Det är starkt. Trots det låg utdelningsandelen på knappt 50 procent, vilket ger gott om buffert för skakigare perioder.

Huhtamäki utdelningar 10 år
Huhtamäki – mycket stabil utdelningshistorik i denna finska utdelningsaktie.

Sampo

Sampo är ett finskt finans- och försäkringsbolag. I Sverige är det känt som ägare av försäkringsbolaget IF.

Det är många utdelningsinvesterare som tycker om Sampo för dess stabila utdelningar. Nu bröts trenden på grund av Coronapandemin, men det är rimligt att anta att företaget behåller ambitionsnivån så fort situationen tillåter det.

Trots Corona och den utdelningssänkning som följde har Sampos utdelningstillväxt legat på 2,7 procent per år de senaste tio åren. Den genomsnittliga direktavkastningen var 5,4 procent och utdelningsandelen var inte mer än 74 procent i snitt.

Sampo utdelningshistorik
Sampo hade en fin utdelningshistorik innan Corona.

Neste

Neste är ett oljebolag som lustigt nog blivit utsett till det tredje mest hållbara företaget i världen.

Det finns förvisso betydande oljeproduktion i bolaget, men det som gör Neste intressant är dess satsningar på förnybara bränslen.

Bland annat har Neste förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Dessutom utvecklar bolaget sätt att tillverka plast från avfall.

Det är en fin utdelningsaktie. De senaste tio åren har Neste delat ut mer och mer varje år. Direktavkastningen har i snitt legat på saftiga 3,7 procent. Utdelningsandelen har varit 74 procent i snitt, vilket är OK.

Utdelningar i den finska utdelningsaktien Neste
Neste har uppvisat en stabil utdelningshistorik de senaste tio åren.

FAQ – Frågor och svar om finska utdelningsaktier

Hur kan jag investera i utdelningsaktier i Finland?

Det lättaste och billigaste sättet att köpa aktier i Finland är genom en nätmäklare som t.ex. Avanza eller Nordnet.

Hur stor är källskatten i Finland?

Du får betala 15 procent i källskatt på dina utdelningar från Finska bolag. Ifall du har aktierna i en kapitalförsäkring får du vanligtvis tillbaks skatten efter ett par år.

Finns det några finska investmentbolag med utdelningar?

Ja, CapMan och Panostaja är två finska investmentbolag som har utdelningar.

Vilket konto är bäst för utdelningsaktier från Finland?

Det bästa valet för dig som är svensk medborgare är att öppna en kapitalförsäkring hos någon av nätmäklarna. Då får du vanligtvis tillbaks hela källskatten i finska aktier efter cirka två år.

Här kan du läsa mer i våra artiklar om utdelningar och utdelningsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater