April 4

6 bra anledningar att INTE köpa utdelningsaktier (Köp EJ, varning – Undvik att investera)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Det blir allt mer populärt att köpa utdelningsaktier och att vara en så kallad utdelningsinvesterare.

Dessa är ofta ganska trygga och stabila aktier som gör att du får en ständig ström med pengar som du kan köpa nya aktier för.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Tillhör du dem som struntar i alla bolag som inte råkar ha utdelningar? Då kan det vara dags att tänka om!

Det finns starka argument för att fokusera mer på aktier som återinvesterar sin vinst istället för att dela ut den.

Vissa investerare undviker helst utdelningsaktier i sin aktieportfölj. Min vän Oddmund Groette är en av dem.

I denna artikel kommer jag att gå igenom ett antal starka anledningar att se upp med utdelningsaktier som han framfört. Jag bidrar även med ytterligare skäl att tänka efter lite.

6 anledningar att inte köpa utdelningsaktier (Varning för utdelningsaktier?)

Vad är det som gör att ett varningens finger bör lyftas för just utdelningsaktier? Alla lovordar ju denna typ av sparandeform.

Jag har själv skrivit en artikel om alla fördelar med utdelningsaktier.

Argumenten för dessa aktier är många.

Bland annat är det bara lönsamma företag som kan ha utdelningar. Att investera i dessa aktier är ett sätt att skilja agnarna från vetet. Företagens utdelningshistorik skvallrar också ofta om hur bra dessa aktier är.

Med utdelningsaktier brukar volatiliteten i aktieportföljen minska. Dessutom får du regelbundet pengar som du själv kan återinvestera i andra aktier.

Det låter väl bra?

Särskilt i USA har utdelningsinvesteringar nästan blivit till en kult bland småsparare, pensionssparare och även vissa institutionella investerare. I Sverige finns inte lika många utdelningsaktier, men ändå tillräckligt många för att kunna bygga en stabil utdelningsportfölj.

Mot bakgrund av allt detta och många andra bra argument för denna typ av aktier är det extra roligt att ställa sig på tvären och varna för utdelningsaktier. I varje fall för en stunds reflektion.

Syftet med denna artikel är nyansera debatten en aning och bidra med argument till fördel för aktier som inte har några utdelningar.

Låt oss dyka rakt in i materien. Oddmund Groette lyfter upp fem argument i en artikel. Jag har fyllt på med ytterligare en anledning att undvika utdelningsaktier.

 1. Utdelningar är inte en inkomst. Det är ett sätt att omfördela kapital från företaget till dess ägare.
 2. Det tar tid att återinvestera utdelningar. När vinsten återinvesteras i företaget behöver du inte göra något alls.
 3. Du får ofta betala en premie när du köper nya aktier. När pengarna är kvar i bolaget tjänar du mer genom att ränta på ränta-effekten blir större.
 4. Det är sunt att återinvestera vinsten i verksamheten. Är verkligen du som aktieägare bättre på att placera pengarna än vad företaget är?
 5. Du kan alltid skapa egna ”utdelningar”. Bestäm själv när du vill sälja aktier för att få loss pengar istället för att behöva vänta på att utdelningarna ska trilla in.
 6. Du riskerar att bli lat och gå in en trygghetsfälla. Det är relativt lätt att bli utdelningsinvesterare men du kan bli invaggad i en falsk trygghet.

Vi ska titta närmare på dessa argument, men först är det på sin plats med lite data för att visa på varför vi överhuvudtaget ska bry oss om att undersöka utdelningslösa aktier.

Aktier med utdelningar är i minoritet

Många men långt ifrån alla svenska aktier har utdelningar. På Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stockmarket, NGM och Pepins Market finns totalt nästan 1000 aktier.

Av dessa är det endast cirka 35 procent som haft utdelning en eller flera gånger de senaste tre åren. Med andra ord: 65 procent av alla aktier har inga utdelningar!

Tittar vi lite närmare får vi fram följande uppgifter för de senaste tre åren:

 • 92 procent av alla Large Cap-aktier på Stockholmsbörsen har haft utdelning minst en gång.
 • Nästan 68 procent av alla Mid Cap-bolag på Stockholmsbörsen har haft utdelningar.
 • 46 procent av Small Cap-aktierna har haft utdelningar någon gång de senaste tre åren.
 • Bland aktierna på First North har bara 17 procent haft utdelningar minst en gång på tre års sikt.
 • På Spotlight är det 11 procent av aktierna som haft utdelning de senaste tre åren.
 • På marknadsplatsen NGM är det bara drygt 9 procent av de 75 bolagen som har eller haft utdelningar de senaste åren.
 • Bland de bolag som finns på Pepins Market är det drygt 32 procent som haft utdelningar under denna period.

I USA där utdelningsinvesteringar är omåttligt populära finns totalt över 11000 aktier på NASDAQ, NYSE och OTC Markets. Av dessa är det knappt 30 procent som har utdelningar.

Trots detta får bolag med utdelningar mycket uppmärksamhet, t.ex. genom listan med så kallade Dividend Aristocrats. Inte minst hyllar många svenska aktiebloggar fenomenet utdelningsinvesteringar.

Det är egentligen bara bland de riktigt stora bolagen som vi hittar en stor andel aktier med utdelningar. Samtidigt vet vi att tillväxten bland denna typ av aktier ofta är ganska begränsad jämfört med inte fullt så stora bolag.

Redan här ser vi alltså ett starkt argument för varför det kan vara en idé att kasta ett öga även på andra aktier. Vi avgränsar vårt urval lite väl mycket om vi bara köper utdelningsaktier.

Denna betraktelse leder till följdfrågan – ska vi kanske ge icke-utdelande aktier en chans?

I resten av artikeln ska jag argumentera för varför dessa aktier inte bara är ett bra alternativ utan rent av kan vara ett bättre val.

Genom att investera i aktier som återinvesterar sin vinst i den egna verksamheten kan du nämligen få bättre avkastning på ditt kapital.

Låt oss titta på argumenten!

Ett – Utdelningar är inte en inkomst

Det första argumentet mot att äga utdelningsaktier har att göra med varifrån pengarna kommer.

Utdelningar är en del av de pengar som ett företag tjänat in. En del av vinsten.

När styrelsen föreslår en utdelning som sedan bolagsstämman godkänner är det ett beslut om att föra över en del av bolagets kapital till aktieägarna.

Utdelningar är därför inte en inkomst. Det är inget annat än en omfördelning av pengar från företagets kassa till ditt aktiekonto.

Varför är detta en viktig insikt? Pengar uppstår inte ur tomma intet. När du får utdelningar från dina aktier blir konsekvensen att mindre kapital blir kvar i bolaget. Det är inte en ”gratis lunch”.

Bolaget för över en del av sitt beslutsfattande till dig som aktieägare. Istället för att återinvestera hela vinsten i verksamheten väljer företaget att ge dig pengarna så att du får fatta ett beslut själv istället.

Det är ungefär som att säga ”vi vet inte vad vi ska göra med alla dessa pengar – du kanske vet bättre?”.

I vissa fall innebär denna omfördelning dessutom en kapitalförlust genom skatt som måste betalas.

För de flesta svenskar är skatteförlusten begränsad då många har sina aktier på ett ISK. Har du aktierna på ett vanligt aktie- och fondkonto däremot kommer du att få betala skatt på dem. Äger du utländska aktier kan källskatten definitivt vara något att ta med i beräkningarna.

Två – Det tar tid att återinvestera utdelningar

En av grundtankarna med utdelningsinvesteringar är att du ska återinvestera dem i nya aktier.

Problemet är bara att det alltid tar viss tid att återinvestera sina utdelningar. Till att börja med måste du bevaka när utdelningarna kommer in på kontot.

Det kanske inte är hela världen om du inte återinvesterar dem samma dag. Men de ska helst inte ligga i månader på ditt konto. Då ”jobbar” inte pengarna åt dig.

Att köpa aktier i samma bolag som delat ut pengarna är det lättaste. Då behöver du inte göra något urval och leta efter bra aktier att köpa.

Frågan är bara om det verkligen finns en poäng med att köpa aktier i samma bolag som nyss delat ut dessa pengar? Hade det i så fall inte varit bättre om företaget återinvesterade pengarna direkt?

Ja – det hade varit mycket bättre av anledningar som vi strax kommer till.

Vi kan anta att du istället tar pengarna och börjar leta efter andra aktier att köpa. Då behöver du tid åt att screena av marknaden och analysera vilka aktier som är köpvärda just nu. Det tar tid.

Har du all tid i världen och dessutom har aktier som en hobby ser du kanske inte detta moment som ett problem.

De allra flesta har dock inga problem att hitta andra saker att göra än att analysera finansmarknaden. Tillbringa mer tid med familjen till exempel.

Tre – Du får ofta betala en premie när du köper nya aktier

Det tredje argumentet mot att köpa utdelningsaktier är ett av de viktigaste.

Givet att du inte äger utdelningsaktier för att leva på utdelningarna eller konsumera dem behöver du återinvestera dem i nya aktier.

Varje gång du köper aktier får du betala marknadspris för dina andelar. Problemet är att det pris som råder på marknaden nästan alltid är med en viss ”premium” i form av marknadens värdering av bolaget.

I de allra flesta fall får du betala mer pengar för aktierna på marknaden än vad de är ”värda” i form av verksamhetens bokförda värde. Det beror bl.a. på marknadens syn på bolagets framtidsutsikter, vinstpotential, förväntad expansion med mera.

Det är helt naturligt, men frågan är om det verkligen är rimligt att plocka ut pengar ur bolaget för att sedan återinvestera dem till ett högre pris?

När pengarna ligger i ett bolags kassa är de del av det bokförda värdet. ”Book value” på engelska. Det pris du får betala kan bland annat mätas som priset i förhållande till det bokförda värdet. Det motsvarar nyckeltalet P/B.

Så länge som P/B är större än 1 får du mindre för pengarna jämfört med om pengarna hade legat kvar i bolagets kassa för att återinvesteras.

Du får med andra ord betala ett pris för att få möjligheten som aktieägare själv välja hur pengarna ska investeras.

Sämre ränta på ränta-effekt

Detta får komplikationer på lång sikt. En stor del av de vinster du kommer att göra på aktiemarknaden är ett resultat av den så kallade ränta på ränta-effekten.

För att den långsiktiga avkastningen ska bli så god som möjligt är det viktigt att minimera förluster längst vägen. Hit hör exempelvis avgifter, skatter och som i detta fallet – ett högre pris för andelar i bolaget.

För att ränta-på-ränta effekten ska bli så hög som möjligt är det bättre att bolaget använder vinsten för att utöka verksamheten. När du får pengar genom utdelningar och sedan köper nya aktier i bolaget blir den långsiktiga avkastningen på dina pengar lägre.

Exempel

Oddmund Groette illustrerar detta med ett exempel. Tänk dig två teoretiska bolag – A och B.

Bolag A delar ut 50 procent av vinsten som utdelningar vilka du väljer att återinvestera i nya aktier i bolaget. Bolag B behåller hela sin vinst.

Det bokförda värdet ökar med 10 procent och de bägge bolagen handlas till ett P/B-värde på 2.

När bolag A handlas till 2 gånger det bokförda värdet innebär det att du återinvesterar utdelningen till 5 procents avkastning på eget kapital (ROE), inte 10 procent. Det beror på att du via utdelningarna ”byter ut” eget kapital från bolaget mot 0,5 gånger det egna kapitalet när du köper nya aktier till P/B 2.

Med tiden innebär detta att CAGR av priset på aktierna i Bolag A gradvis närmar sig 5 procent. När P/B är 2 kommer CAGR för Bolag A endast att bli 7,5 procent på 20 års sikt.

I bolag B däremot är utvecklingen 10 procent per år i form av CAGR, vilket alltså är en mycket bättre ROE än i Bolag A.

För att Bolag A ska hålla takt med Bolag B måste det generera en ROE på 20 procent istället för 10 procent. Skulle bägge bolagen handlas till fem gånger sitt bokförda värde (P/B = 5) behöver bolag A ha ett ROE på 50 procent för att hänga med Bolag B.

Det kanske låter förvirrande men ta en titt i denna tabell så blir det lite tydligare:

Utveckling per år (% CAGR) i 20 år
P/B Bolag A – “extern” ränta på ränta via utdelningar Bolag B – “intern” ränta på ränta genom direkt återinvestering av vinsten
0.75 11,7 10,0
1 10,0 10,0
1.5 8,3 10,0
2 7,5 10,0
3 6,7 10,0
4 6,2 10,0
5 6,0 10,0

Ju högre värdering desto sämre total avkastning om pengarna lyfts ut ur bolaget innan de återinvesteras.

Om du dessutom inte har dina aktier på ett ISK utan på ett aktie- och fondkonto beskattas utdelningen. Då blir den negativa effekten på ränta på ränta ännu större.

Utdelningsaktier är bättre ibland

Om vi vänder på detta argument hittar vi dock en anledning att äga utdelningsaktier under vissa förutsättningar – då de handlas under sitt bokförda värde.

Vi kan anta att P/B är 0,5. Då får du som investerare aktier med 2 kr bokfört värde per krona som du investerar.

Om det företaget väljer att återinvestera vinsten istället får det däremot bara hälften av marknadsvärdet. Warren Buffet har kallat ett sådant scenario för en ”guld till bly-process”.

Kontentan är att företag som handlas till ett pris som understiger tillgångarna bör dela ut så mycket pengar som möjligt av vinsten.

Det är däremot sällan det går att hitta bra utdelningsaktier som säljs med P/B lägre än 1. I varje fall inte i bolag med hyggliga finanser.

Det går dock att göra fynd i bra bolag i samband med börskrascher och långvariga björnmarknader. För att återknyta till just Warren Buffet – en av hans favoritknep är att köpa aktier i bra bolag då de ”reas ut” av aktiemarknaden.

Med detta vill jag säga att det finns argument att köpa vissa utdelningsaktier under vissa omständigheter även om du har ett kritiskt förhållningssätt till denna typ av bolag.

Fyra – Det är sunt att återinvestera vinsten i verksamheten

Det är sunt när aktiebolag använder vinsten till att expandera sin verksamhet för att ta nya marknadsandelar.

Ett företag som delar ut en stor del av sin vinst till aktieägarna riskerar att stå och stampa på samma ställe. Det finns inte så mycket pengar kvar i kassan för investeringar ifall ägarna ska få stora utbetalningar från bolaget en eller flera gånger per år.

Det är inte utan anledning som exempelvis Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway inte ger några utdelningar till aktieägarna.

När ett bolag kan återinvestera pengarna så att de kan ge en högre avkastning än vad aktieägarna själva kan åstadkomma är det rationellt att inte ta ut dem ur bolaget.

Själva syftet med verksamheten är att vara vinstdrivande. När bolaget kan använda pengarna på ett effektivt är det dumt att inte ta vara på möjligheten.

Denna avkastning avspeglar sig på sikt i aktiepriset.

Ska vi hårdra det lite kan vi likna utdelningar med att kasta in handduken. Budskapet är att ledningen tycker att du som aktieägare är bättre på att bedöma hur pengarna ska investeras än vad de själva är.

Därför finns anledning att vara försiktig med bolag som delar ut en allt för stor del av vinsten.

Kan verkligen företaget inte hitta lämpliga sätt att investera pengarna? Eller vill ledningen inte göra det? Vad är egentligen bäst för ditt kapital på lång sikt?

Självklart är det inte alla gånger så enkelt. Det finns gott om exempel på sunda bolag som väljer att betala ut en liten del av vinsten men ändå lyckas växa starkt på sikt.

Det kan nämligen finnas andra syften med utdelningar än de rent ekonomiska. Genom att skapa en tradition av en hållbar utdelningshistorik bygger företaget ett långvarigt förhållande till aktieägarna.

Ett sunt förhållande till aktieägarna skapar förtroende på sikt. Det kan bland annat ge stabilitet i orostider och underlätta om företaget behöver ta in nya pengar från aktieägarna i framtiden.

Men rent ekonomiskt är det rationella alltså att återinvestera all vinst så länge som företaget kan göra det på ett effektivt sätt.

Fem – Du kan alltid skapa egna ”utdelningar”

En av anledningarna till att många älskar utdelningsaktier är att det ger ett ständigt flöde med pengar in på aktiekontot.

De flesta svenska bolag som har utdelningar betalar ut pengarna en gång om året, ofta under våren. I USA är det vanligt med utbetalning en gång i kvartalet.

Att se pengarna rulla in på kontot ger en härlig känsla av att man verkligen tjänar pengar på sina aktier. Det ger också frihet att återinvestera pengarna på det sätt du tycker är lämpligast.

Men här finns en risk att man bedrar sig själv.

Ingen skillnad mellan utdelningar och att sälja aktier

I teorin är det ingen skillnad mellan att få en utdelning och att sälja av motsvarande mängd aktier.

Samma dag som aktien handlas utan rätt till utdelning (X-dagen) sjunker som regel priset på aktiekursen. Rent teoretiskt borde kursen sjunka lika mycket som storleken på utdelningen. I praktiken kan priset sjunka mer eller mindre, men du förstår poängen.

Om din tanke är att använda pengarna till konsumtion spelar det faktiskt ingen som helst roll om du får dem som utdelningar eller genom att sälja av en del av ditt innehav.

Självklart känns det som att såga av den gren man sitter på om man säljer en del av sina aktier. Utdelningar känns däremot mer som en sådan där gratis lunch som jag nyss nämnde.

I verkligheten innebär det exakt samma sak rent ekonomiskt. När företaget delar ut pengar minskar det egna kapitalet med samma summa. Om bolaget behåller pengarna istället och du då säljer av en del av dina aktier har du samma ”mängd” eget kapital i bolaget kvar via dina aktier som om du fått en utdelning.

Skapa dina egna utdelningar

Du kan själv skapa dina egna ”utdelningar” istället för att jaga utdelningsaktier och sedan sitta och vänta på att pengarna ska komma in på kontot.

Historiskt sett har det visat sig att det är tryggt att sälja av 4 procent av sina aktieinnehav årligen. Om du inte säljer mer aktier än så kommer dina aktieinnehav inte att minska i värde.

Detta kallas för 4-procentsregeln och uppgifterna bygger på att börsen både har starka och svaga perioder.

Det finns flera fördelar med att sälja av en del av dina innehav istället för att köpa utdelningsaktier:

 • Större urval: Du kan välja bland nästan 1000 svenska aktier och 11000 amerikanska. Köper du utdelningsaktier är du hänvisad till en bråkdel av dessa.
 • Skatta när du vill: Om du har utländska aktier behöver du betala källskatt på utdelning och reavinst (i Sverige har du sannolikt ISK eller KF). Om utdelningarna kommer i ur och skur kan du inte påverka när du ska bli beskattad. Säljer du istället själv av aktier kan du bestämma tidpunkten och därmed skattetillfället.
 • Ökad flexibilitet: Du bestämmer helt och hållet när du vill ha ”utdelningar”. En gång om året, två gånger eller varje månad? Valet är ditt!
 • Högre avkastning: Om du väljer att ge dig själv utdelningar mer sällan än vad ett bolag annars hade gett får du en högre avkastning på sikt (se punkt tre ovan).

Sex – Du riskerar att bli lat och gå i en trygghetsfälla

Detta sista argument tar inte Oddmund upp i sin argumentation men jag är tämligen övertygad om att han skulle hålla med.

Tjusningen med utdelningsaktier är att det är ett ganska så lätt sätt att komma igång med sitt sparande.

Det fyller en funktion för många småsparare. Målet är inte att maximera vinsten utan att enkelt hitta bra bolag att lägga sina sparpengar i. Då duger utdelningsaktier utmärkt.

Om du däremot har ett intresse för aktier och investeringar kan det vara värt att anstränga sig lite extra för att hitta bra bolag bortom utdelningsvärlden.

Många av de allra bästa aktierna gör inga utbetalningar till aktieägarna alls. Varför gå miste om dessa investeringstillfällen?

Är du aktieintresserad och vill lägga en del tid på att hitta bra investeringscase lönar det sig troligtvis att leta även bland utdelningslösa bolag.

En trygghetsfälla

Det finns också en risk att gå i en trygghetsfälla när du är utdelningsinvesterare.

Förvisso är dessa bolag ofta mycket stabila verksamheter. Men om du bara tittar på utdelningarna finns risk att du missar när det dyker upp orosmoln på himlen.

Det finns gott om exempel. Folkaktien Hennes & Mauritz har länge varit en favorit, inte minst på grund av sina stabila utdelningar. Sedan 1974 har bolaget bara haft en sänkning. Men de senaste åren har H&M drabbats av allt tuffare marknadsvillkor, vilket har fått kursen att närmast kollapsa:

Kursutveckling i H&M - ett exempel på att det inte finns någon garanti med utdelningsaktier
De stabila utdelningarna var ingen garanti för att det skulle fortsätta gå bra för Hennes & Mauritz. Här ser vi kursen 1979 – 2020.

ABB är ett annat exempel. Bolaget har höjt utdelningarna oavbrutet i över ett decennium. I 16 år har ABB antingen höjt eller behållit utdelningsnivån i schweiziska franc mätt. En titt i kursgrafen är dock ingen munter syn:

ABB kurs
ABB har gått sämre än OMXS30 under en lång tid.

Det går inte att säga att det gått dåligt för ABB, men bolaget har presterat betydligt sämre än Stockholmsbörsen sedan millennieskiftet.

Många utdelningsaktier är bra investeringar men de är det på grund av att verksamheten är sund, inte på grund av utdelningarna. Att bara titta på utdelningarna är med andra ord en ganska dålig indikator på om bolaget är bra eller inte.

Dålig totalavkastning

En annan risk har med totalavkastningen att göra. Totalavkastning är den sammanlagda avkastning du får för en aktie. Utdelning plus kursutveckling.

Många som investerar med utdelningarna som riktmärke missar att räkna på hur mycket de tjänar totalt sett. Hög direktavkastning ger pengar i fickan nu, men ofta blir kursutvecklingen lidande i den typen av bolag.

Vi kan ta ett exempel. Telia har ofta en mycket hög direktavkastning på runt 5 – 6 procent. Visst är det lockande?

Direktavkastning i Telia
Direktavkastningen är ofta mycket hög i Telia.

Tar vi en titt i kursgrafen är det inte alls lika kul. Under samma ”starka” utdelningsperiod som vi såg ovan har Teliaaktien gått kräftgång och underpresterat kraftigt mot jämförelseindex OMXS30:

Aktiekursen i Telia
Telia har gått sidledes trots (eller på grund av?) generösa utdelningar.

Det finns många fler exempel. Vi kan jämföra exempelvis Fortnox, ett bolag med blygsam utdelning men stark tillväxt.

Så här ser direktavkastningen ut i Fortnox:

Direktavkastning Fortnox
Direktavkastningen har historiskt sett varit relativt låg i Fortnox.

Tar vi en titt på kursutvecklingen märker vi att den har varit dramatisk. Stockholmsbörsens utveckling går inte ens att se i jämförelse:

Kursutvecklingen i Fortnox
Kursutveckling i Fortnox. Här ser vi att det inte var utdelningarna du kunde bli rik på i detta bolag, utan totalavkastningen – främst genom kursutvecklingen.

Vi kan ta ett mindre dramatiskt exempel från Stockholmsbörsens Large Cap-lista: Fenix Outdoor. Detta bolag har ganska stabila utdelningar, men ingen vidare hög direktavkastning historiskt sett:

Direktavkastningen i Fenix Outdoor
Direktavkastningen i Fenix Outdoor.

Bolaget har återinvesterat 70 – 80 procent av vinsten i verksamheten istället för att dela ut den till ägarna. Det har gett resultat. Så här har bolaget utvecklats de senaste tio åren:

Fenix Outdoor aktiekurs
Kursutveckling i Fenix Outdoor – upp över 600 procent.

Av den anledningen kan det vara klokt att köpa aktier med låg direktavkastning men med stark utdelningstillväxt.

Eller varför inte göra som jag argumenterar för i denna artikel – även våga köpa aktier som helt saknar utdelningar?

Sammanfattning

I denna artikel har jag drivit ett ganska kontroversiellt argument för varför det kan vara bra att inte köpa utdelningsaktier. Det finns gott om anledningar att varna för okritiska utdelningsinvesteringar.

Till att börja med är utdelningar inte en inkomst. Det är bara ett sätt för företaget att omfördela kapitalet från sin kassa till din ficka.

För det andra tar det alltid viss tid att återinvestera utdelningarna. Om du inte tänkt använda dem för konsumtion behöver du varje gång bedöma hur du ska investera pengarna på bästa sätt. Varför inte låta bolaget sköta kapitalallokeringen istället?

För det tredje måste du nästan alltid betala en premie när du använder utdelningar för att köpa nya aktier. Det bolag som delar ut pengar handlas i de allra flesta fall till ett värde som är större än det bokförda värdet. Köper du aktier för utdelningen får du mindre ”eget kapital” för pengarna jämfört med om pengarna legat kvar i bolaget.

Det fjärde argumentet är att det är rationellt av starka och sunda bolag att återinvestera vinsten. Du bör fråga dig varför bolaget vill dela ut pengarna ifall det finns gott om möjligheter för det att åstadkomma god avkastning. Om du tycker att du själv är bättre på att fatta ett sådant beslut än ledningen kan du fråga dig själv varför du ska äga aktier i bolaget överhuvudtaget.

Ett femte argument är att det egentligen inte finns någon anledning att sitta och vänta på att dina aktier ska dela ut pengar. Du kan själv skapa dina ”utdelningar” genom att sälja av en del av dina aktier. Ekonomiskt sett är det exakt samma sak.

Ett sjätte och sista argument är att du lätt missar bra investeringstillfällen om du bara köper utdelningsaktier. Dessutom finns en risk att du går i en trygghetsfälla eftersom utdelningar inte är någon garanti för att en aktie ska gå bra.

Frågor och svar om att strunta i utdelningsaktier

Undersökningar har visat att utdelningsaktier har bättre utveckling än aktier utan utdelningar. Håller du inte med?

Utdelningsaktier har uppvisat en starkare utveckling än övriga aktier totalt sett, men det har inget med utdelningen att göra. Deras förmåga att dela ut en del av vinsten är en konsekvens av bolagets framgångar – inte tvärtom.

Är det fel att köpa utdelningsaktier?

Det är inte nödvändigtvis fel att köpa aktier med utdelning. Många bra och stabila bolag hör till denna kategori. Däremot kan det vara dumt att utesluta en aktie bara för att den inte delar ut en del av vinsten. Är du ute efter att maximera din långsiktiga avkastning behöver du sannolikt även leta bland icke-utdelarna.

Finns det skäl att köpa utdelningsaktier trots det du lyfter fram i artikeln?

Ja! Är du småsparare finns en stor chans att just utdelningsaktier är ett bra val. Utdelningarna och historiken kan nämligen fungera som guide när du letar efter bra aktier att köpa.

Om du inte har några utdelningar att ta ställning till behöver du analysera aktierna mycket mer i detalj. Det kräver både kunskap och tid. Utdelningsinvesteringar är det däremot relativt lätt att lyckas med. Tips – kom bara ihåg att diversifiera portföljen noga!

Varför har vissa tillväxtaktier utdelningar? – Tillväxtsaktier vs Utdelningsaktier

I teorin borde företag återinvestera vinsten om det kan göras på ett effektivt sätt. Ändå har vissa starka tillväxtaktier utdelningar.

Det kan bero på att ledningen tidigt vill lägga grunden till ett robust förhållande till aktieägarna. Genom att försiktigt starta en utdelningstradition tidigt går det att locka till sig fler investerare och småsparare.

I dessa bolag är dock utdelningsandelen (andel av vinsten som delas ut) ofta mycket liten.

Hur mycket kan jag sälja av mina aktier för att ”skapa” egna utdelningar utan att kapitalet minskar?

Flera undersökningar med historiska aktiedata har visat att det går att sälja upp till 4 procent av aktiekapitalet per år utan att kapitalet minskar. Detta kallas för fyraprocentsregeln.

Utdelningar eller återköp av aktier – vad är bäst?

Både utdelningar och återköp av aktier kan vara lönsamt när en aktie handlas till ett pris som är lägre än det bokförda värdet, eller i varje fall är lågt värderad.

Återköp har fördelen att det inte resulterar i någon skatt för dig vid den tidpunkten. Dessutom ökar värdet på alla dina befintliga innehav om företaget gör ett återköp av aktier.

Fonder eller Utdelningsaktier?

Vi föredrar stabila utdelningsaktier som har höjt eller bibehållit sin utdelning i många år framvör fonder. Fonder kan ofta vara ganska dyra och är väldigt beroende av vem som förvaltar fonden. Ändras förvaltaren så kan ofta fonden sluta vara en bra investering.

Här kan du läsa mer i våra artiklar om utdelningar och utdelningsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Utdelningsaristokrater – Dividend Aristocrats

Utdelningsaristokrater – Dividend Aristocrats

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?

Hur ser man vilka aktier som ger utdelning?