April 4

Varför köpa aktier utan utdelning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vi har alla hört att det är bra att köpa aktier med utdelning eftersom de går med vinst och till och med kan dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Som utdelningsinvesterare får du en ständig ström med pengar direkt in på ditt aktiekonto.

Men det finns faktiskt många som argumenterar att det är en dålig idé att fokusera så mycket på utdelningsaktier. Vi har själva listat flera argument i denna artikel. Kan du acceptera tanken att du inte enbart måste köpa utdelningsaktier så blir nästa fråga – varför köpa aktier utan utdelning?

Här är fem argument:

1. Totalavkastningen är det enda intressanta

Till att börja med gäller det att ha klart för sig vad syftet med investeringar är: att tjäna pengar.

Egentligen spelar det ingen roll för hur mycket du kan tjäna om dina aktier har utdelningar eller inte. De aktier som inte har några utdelningar återinvesterar pengarna i verksamheten istället.

Faktum är att investerare som undviker utdelningsaktier ofta argumenterar för att det är klokare att låta bolaget använda pengarna än att betala ut dem till aktieägarna. Varför har man aktier i bolaget överhuvudtaget om man inte tror på att det kan allokera kapitalet på ett bra sätt?

Nej, det enda viktiga är totalavkastningen, vilket motsvarar summan av kursökning och eventuella utdelningar. Vill du tjäna så mycket pengar som möjligt gäller det att hitta bra aktier att köpa snarare än att jaga utdelningsaktier.

2. Få aktier har utdelning från början

De aktier som idag är utdelningsaristokrater eller utdelningskungar har givetvis inte alltid haft utdelningar. Dessa bolag är idag mogna eller mycket mogna, vilket kan vara en nackdel i sig då de inte växer så mycket längre.

Men merparten av dem var bra företag redan innan de började dela ut pengar till ägarna. Faktum är att många av dem var bra bolag redan innan de började gå med vinst.

Vill du vara med i ett tidigt skede och ta del av värdeökningen i ett bolag kan det vara en bättre idé att fokusera på vad som gör att en verksamhet lyckas och skiljer sig från mängden, snarare än att titta på utdelningarna. På så sätt kan du hitta bra bolag att investera i långt innan de börjar med några utdelningar.

3. Många tillväxtbolag har ingen utdelning

För att spinna vidare på föregående punkt. Vill du satsa långsiktigt på börsen kan det vara klokt att satsa på bolag som växer – tillväxtbolag. Dessa kännetecknas av en hög eller mycket hög omsättningstillväxt.

Det kan bli riktigt lönsamt att investera i ett bolag som växer ifall du lyckas hitta aktier som lyckas öka tillväxten år efter år till en rimlig risk. Och dessa aktier har nästan aldrig någon utdelning. Hade du bara köpt utdelningsaktier hade du missat några av de starkast växande aktierna på börsen.

4. Ha fokus på rätt saker

Många utdelningsinvesterare ser utdelningarna som ett kvitto på att ett företag gör något rätt. Men tänk efter – utdelningar är egentligen inte något annat än en utbetalning av en del av vinsten. Det finns mängder med bra, välskötta och vinstgående företag som väljer att investera pengarna istället för att dela ut dem till ägarna.

Ställ dig frågan vad det är du vill att det företag som du investerar i ska uppnå. Är det tillväxt? Innovation? Ökade marknadsandelar? Bättre marginaler? Mer vinst? Utdelningar är knappast det som gör att ett bolag är bättre än ett annat, utan snarare vad företaget har för verksamhet, hur den sköts och i vilken utsträckning de uppsatta målen nås.

5. Mindre bekymmer med skatten

I Sverige är det förvisso enkelt att ha utdelningsaktier ifall du har dem på ett ISK eller i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen vinstskatt på utdelningar och du måste inte deklarera dem.

Men har du dina aktier i en vanlig aktiedepå kan det vara enklare att äga aktier utan utdelning. Då blir det mindre administration och du slipper betala skatt på utdelningarna, vilket ger en högre totalavkastning eftersom vinsten i så fall beskattas först när du säljer dina aktier någon gång i framtiden.

Har du utländska aktier (oavsett vilket konto du har dem på) blir det också lättare ifall de inte har utdelningar. Även om du ofta kan få tillbaka en stor del av eller hela den så kallade källskatten ifall aktierna ligger i en kapitalförsäkring tar det ibland upp till tre år innan pengarna kommer in på kontot.

6. Ökad riskspridning

Slutligen är det bra att känna till att du är ganska begränsad om du enbart köper utdelningsaktier.

Bland svenska aktier är det till exempel bara knappt 30 procent som har utdelningar. Genom att köpa aktier utan utdelning får du möjlighet att investera i några av de återstående 70 procent av aktierna på börsen.

Det ger inte bara bättre möjligheter att hitta bra aktier att investera i utan det ökar också chanserna att du kan få till en bättre diversifiering i din portfölj. Du kan köpa aktier från olika sektorer och i bolag av olika storlek, utan att behöva ta hänsyn till om de har utdelningar eller inte.

Slutkommentar

Slutligen ett tips. Du vet väl om att du kan skapa dina egna utdelningar? Det enda du behöver göra är att bestämma hur stor direktavkastning du vill ha.

Sedan säljer du av motsvarande andel aktier ur din portfölj. Det är bra om du behöver leva på dina aktier.

Om målet istället är att skapa så mycket värde som möjligt låter du bara aktierna vara så att de kan ”jobba” i fred.

Ifall du trots allt väljer att köpa utdelningsaktier är rådet att alltid återinvestera alla utdelningar, det vill säga köpa nya aktier för pengarna direkt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Månadsutdelare – Aktier med utdelningar varje månad

Månadsutdelare – Aktier med utdelningar varje månad