Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolagen syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag.

Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag.

Varför skall man köpa ett investmentbolag?

Fördelen med att köpa aktier i investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då investmentföretaget redan har gjort det urvalet. Du kan därmed relativt enkelt skapa en portfölj innehållande många olika bolag bara genom att äga ett eller ett fåtal bolag.

Det finns olika syften med denna typ av bolag. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolagen verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Jag har ett flertal liknande investmentbolag i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de investeringsbolag som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

Min favoritportfölj bland investmentbolag

Jag startade en portfölj 2012 med bara vad jag ansåg vara köpvärda investmentbolag och som jag kallat Lat men smart. Den har visat en mycket bra avkastning genom åren. Denna portfölj är även mitt tips till en så kallad nybörjarportfölj. Här är visserligen inte alla men några av de långsiktiga aktier som ingår i portföljen idag.

Investmentbolag

investmentbolag

Är du intresserad av alla aktier som vi har med i vår investmentbolagsportfölj så kan du hitta det här.

Här hittar du våra resultat. Som du ser så har den med råge slagit både börsen, OMX index och det mesta som man använder som jämförelseindex. Jag rekommenderar dig att titta lite närmare på den och om du fortfarande är osäker så i varje fall jämföra den med andra aktieportföljer, fond, ETF´er och index.

Glöm heller inte att portföljen startade redan 2012 och har många framgångsrika år på nacken med riktig handel. Det är med andra ord ingen fuskprodukt som bara tittar på historiken om hur det kunde ha blivit om man gjort så och så.

Det är alltid lättare att skapa en framgångsrik portfölj om du tittar i backspegeln och ser facit på hur du borde gjort. Att titta framåt och inte veta hur framtiden kommer att bli och ändå våga investera och skapa bra resultat.

Ja, det är mycket svårare och det är så du borde jämföra våra resultat. Hitta en fond eller liknande som har bättre resultat och jag rekommenderar dig att lägga dina pengar där istället.

Svenska Investmentbolag – lista (längre ned även utländska)

 

De vanligaste frågorna om investmentbolag – FAQ

 • Hur starta investmentbolag

Det kostar 400.000SEK och kräver att du startar ett aktiebolag samt erhålls tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell nivå från Finansinspektionen.

 • Hur tjänar investmentbolag pengar

Genom att äga aktier i andra företag tjänar investmentbolaget pengar via utdelningar samt genom att omstrukturera sina innehav.

 • Vad krävs för att starta investmentbolag

För att starta ett investmentbolag måste du starta ett aktiebolag alternativt en ekonomisk förening samt ansöka om tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell grund.

 • Vad gör ett investmentbolag

Ett investmentbolag förvärvar och driver andra bolag.

 • Hur analyserar man investmentbolag

Ett vanligt tillvägagångssätt för att analysera ett investmentbolag är att beräkna substansvärdet.

 • Varför substansrabatt investmentbolag

Anledningen till att investmentbolag ofta handlas till substansrabatt är att marknadspriset för investmentbolagets aktie ofta är lägre än vad som skulle vara fallet om man som investerare köpte aktier i de enskilda bolagen.

 • Hur beskattas investmentbolag

Beskattning sker enligt Inkomstskattelagen. Mottagna utdelningar samt intäktsräntor är skattepliktiga. Dessutom tas en schablonskatt motsvarande 1.5% av aktieportföljens marknadsvärde ut.

 • Varför handlas investmentbolag till rabatt

En av anledningarna till detta är att substansvärdet för ett investmentbolag är enklare att beräkna än för andra bolag och gör värderingen mer robust.

 • Hur startar man ett investmentbolag

Ett investmentbolag startas precis som alla andra företag, men måste ha tillstånd att bedriva handel med värdepapper. Detta tillstånd kan man ansöka om från Finansinspektionen.

 

Är investmentbolag bra för nybörjare?

Är denna typ av investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en nybörjarportfölj med? Jag skulle säga att denna typ av bolag är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. De äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK-konton så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investeringsbolags aktieutdelning. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet. (Läs mer om det här). De har också gått upp mycket mer än börsen i övrigt de senaste 10 åren.

Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god avkastning historiskt.

 

Index för investmentbolag i Sverige – SIXRXFIIF (lista)

Det index som jag gillar bäst är detta investmentbolagsindex på Börsstatistik. Det finns fler på nätet om du letar lite. Detta index upplever jag som mest komplett och korrekt ur en investerares synvinkel.

Ett annat index är SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF) dom består av följande:

Investmentbolag – Aktie Tick Vikt
Investor B INVE-B 38,31
Industrivärden A INDU-A 11,95
Havsfrun B HAV-B 0,05
Kinnevik B KINV-B 11,28
Lundbergforetagen B 10,09
Latour B 9,9
Ratos RATO-B 2,63
Öresund 0,95
Bure Equity 0,94
Vostok New Ventures 0,65
Creades 0,47
Traction 0,33
East Capital Explorer ECEX 0,33
Svolder B 0,31
NAXS NAXS 0,14
Strax 0,09
     

Detta är ett marknadsviktat index där de större företagen alltså påverkar mer, större börsvärde = större påverkan. Investor, vilket är störst, utgör ca 38%. Havsfrun är det minsta enligt börsvärde och utgör 0,05%.mJust nu är det dessa 17 företag som ingår.

 

Varför äga Investmentbolag?

 • Du köper in dig i företag och långsiktiga aktier som indirekt äger många andra företag. Detta blir en utomordentlig riskspridning diversifiering.
 • Det är kompetenta företagare som jobbar dagligen med att förbättra dina innehav. Kunskap och kompetens är på mycket hög nivå.
 • Ibland så är priset på ett investmentbolag lägre än värdet på de aktier som de äger i portföljen. Detta kallas substansrabatt. Substansrabatten kan uppstå av flera olika anledningar. Byte av ledning är en. Förändringar i portföljen är en annan. Det gör att substansrabatt inte alltid är att föredra. Det är alltid trevligt att få det du vill ha lite billigare i form av en rabatt (varierar oftast mellan 5-20%). Om det blir för mycket rabatt (kanske över +25-35%) så bör man vara försiktig. Detta kan bero på att något håller på att hända i bolaget som inte kommer att vara till fördel för dig. Oavsett substansrabatt eller inte. Det är viktigt att göra en noggrann analys av bolaget så att du vet vad du investerar i.
Öresund

Öresund

Investor

Investor

 

Private Equity och Riskkapital Sverige

En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett private equitybolag (riskkapitalbolag)  är stor. De s.k. riskkapitalbolagen i Sverige – private equity – fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status för denna typ av bolag så måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; bolagen behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag – private equity –  innehade inte denna skattebefrielse.

Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin status efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.

Från den 1 juli 2003 är normalt alltid ett moderbolags försäljning av dotterbolag skattefri.

Investmentbolag Avanza – bra lista

Det finns även en bra lista hos Avanza om man går till deras hemsida. Det är en lista med både utländska investmentbolag och svenska Investmentbolag.

 

Warren Buffets investmentbolag Bershire Hathaway

Här kan du även läsa om Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

 

Vad är ett investmentbolag – video?

En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:

 

Här finns mer information om denna typ av bolag.

 

investeringsbolagen och deras innehav

Vilka största innehav har de olika bolagen. Nedan lista visar främst noterade bolag men vill du se onoterade så kan du följa länkarna. (2019) Längre ned i artikeln finner du även amerikanska och utländska investmentbolag.

Investor – Aktieinnehav

Kärninnehav: Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä.

Industrivärden – Aktieinnehav

Kärninnehav: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .

Melker Schörling – Aktieinnehav

Kärninnehav: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.

Lundbergföretagen – Aktieinnehav

Kärninnehav: Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs

Latour – Innehav

Kärninnehav: Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%. Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.

Ratos – Innehav

Kärninnehav: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.

Bure Equity – Innehav

Kärninnehav: Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.

Creades – Innehav

Kärninnehav: Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier.

Traction – Aktieinnehav

Kärninnehav: BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.

Svolder – Aktieinnehav

Kärninnehav: Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.

Eastnine – Aktieinnehav

Kärninnehav: Starman, Melon Fashion Group och East Capital Deep value Fund.

Kinnevik – Aktieinnehav

Kärninnehav: Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet, Qliro Group, Millicom, Tele2, MTG, Bayport

Öresund – Aktieinnehav

Kärninnehav: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Catena Media, Svolder, Investor, Oriflame, Ambea, Bulten och Acne Studios.

Midway Holding – Aktieinnehav

Kärninnehav: CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong, Normann Olsen, Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.

 

Substansrabatt och substansvärde

Investmentbolagens substansvärde publiceras regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett investeringsbolags substansvärde och substansrabatt så tar du det samlade marknadsvärdet på ett bolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal aktier så får du sedan bolagets substansvärde per aktie.

Vissa investmentbolag kan handlas med en substansrabatt. Substansrabatt innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa bolag handlas även till en substanspremie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

 

Aktuellt Substansvärde idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina investeringsbolag. Om du vill följa substansrabatt och substanspremie med daglig aktuell data så kan du gör det här på dina investmentbolag.

 

Historisk avkastning

Historiskt sett så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30. Det är ett mycket bra skäl varför man ska välja denna typ av bolag istället för en fond eller enskilda aktier.

 

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag – Private Equity?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag i Sverige, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investeringsbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag. Ibland kan dom också köpa ett noterat bolag för att sedan avnotera det. Ett noterat bolag är detsamma som ett bolag som ligger på en aktiebörs någonstans och där man kan köpa aktier i det. Stockholmsbörsen är ett sådant exempel.

Riskkapitalbolag – private equity –  kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

 

Sämre riskspridning än aktiefonder

I och med att investmentbolag innehav oftast är mindre än exempelvis i en aktiefond så blir riskspridningen ofta lite sämre. Detta är en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika bolagens innehav vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam.

 

Bättre riskspridning än aktier

Samtidigt som investmentbolag har sämre riskspridning än aktiefonder så har dom också generellt bättre riskspridning än aktier. Anledningen till det är att dom äger aktier i flera bolag och inte bara i ett.

 

Bör man köpa aktier i ett investmentbolag eller köpa aktier direkt i bolagen som ingår?

Det beror lite på. Om det är så att ett investmentbolag bara äger exempelvis 3 aktier, om vi gör ett enkelt exempel. Dom flesta bolag äger naturligtvis många fler, men för att göra det enkelt att förstå så använder i tre.  Om du tittar på priset på bolaget och priset på de 3 ingående aktierna för sig (allt annat lika) så kan jämföra vilken som är billigast. I verkligheten så är dom aldrig helt lika.

Investmentbolaget är antingen dyrare än de ingående bolagen för sig eller tvärtom dyrare. Man pratar här om substansrabatt om det är billigare eller att man betalar en substanspremie om det är dyrare. Läs i texten ovan om detta. Detta kan också variera med tid.

Kanske bolaget har substansrabatt och är billigare under en tid än de 3 ingående aktierna och då är det bättre att köpa detta istället för de 3 ingående bolagen. Efter en tid så kanske det är tvärtom och då kan man välja att göra tvärtom genom att sälja bolaget och köpa de ingående aktierna istället. Detta kan många gånger bli dyrt i och med att man måste betala courtage till sin aktiemäklare.

Fördelen med att köpa investmentbolag är att det är enkelt, du behöver inte köpa och sälja hela tiden och du får direkt ta del av eventuella nya köp eller försäljningar när dom sker. Det finns många fler faktorer som spelar in givetvis men det är en grov grund till att förstå hur man bör tänka. En nackdel med denna typ av bolag är att det kostar att driva och genom att äga det så betalar du en del av detta istället för när du äger aktierna direkt så jobbar pengarna lite effektivare.

Personligen så gillar jag också att vara en del av en duktig entreprenör. Jag är ett stort fan av Mats Qviberg, Gustaf Douglas exempelvis och pga detta så vill jag vara en del av deras företag genom att äga en del av deras företag. Långsiktigt så blir det mycket enklare och man kan mer eller mindre lägga dess aktie i en så kallad byrålåda.

Ibland kan det också vara så att investmentbolag har ett antal innehav som du kanske inte är så intresserad av och som du inte vill äga av olika anledningar. Då är valet lite enklare. En annan sak som kan vara en fördel med investmentbolag är att dom kan äga onoterade aktier, preferensaktier, indexfonder eller andra tillgångar som man inte har möjlighet att köpa på börsen.

 

Utländska bolag (och Amerikanska bolag)

Utländska investmentbolag

Skatterättslig reglering i Sverige

Investmentbolag är en skatterättslig konstruktion som gör att man kan köpa aktier, investera och förvalta i en aktiebolagsform. Många ägarfamiljer i Sverige har styrt stora företag och ägarsfärer med hjälp av investeringsbolag. Några av dessa är Latour, Investor, Kinnevik och Industrivärden.

Varför man vill ha särskild skattemässig behandling av investmentbolag är för att undvika kedjebeskattning som uppstår annars vid förvaltning av aktiebolag i Sverige. 

Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15 – skatteverket) är ett investmentföretag:

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Dess uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.

 

 

Disclaimer: Samuelssons Rapport är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning garanterar aldrig att den framtida blir densamma. Ingenting på siten skall ses som rådgivning eller tips. Lycka till med investeringarna och dina investmentbolag!  Artikeln är skriven av en frilansskribent och kan innehålla faktafel. Vi tar inte ansvar för det. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza & Nordnet men som besökare blir du inte påverkad av det.

Leave a Reply