April 4

Investmentbolag 2024 – De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Artikelns Innehåll

Vad är ett investmentbolag?​

Ett investmentbolag är en organisation som ägnar sig åt att investera i olika tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter och andra värdepapper, i syfte att generera avkastning för sina investerare. Investmentbolag kan vara börsnoterade eller olistade och kan fokusera på att investera i en viss typ av tillgångar, såsom fastigheter eller aktier, eller på att investera i en mängd olika tillgångar. Många investmentbolag har också professionella investerare på sin personal, som har specialiserad kunskap om olika marknader och investeringsprodukter. Det finns olika typer av investmentbolag, inklusive mutual funds, hedge funds och venture capital-fonder, och varje typ har sina egna unika egenskaper och risknivåer.

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. De förvaltar och utvecklar andra företag och är ofta långsiktiga delägare. Primärt mål är att åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare på sikt. En del investmentbolag, som till exempel Industrivärden (i vilket bl a Sandvik ingår) och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

Investera i investmentbolag för att…

 • Sprida riskerna och få stor diversifiering med några få aktier
 • Ha möjlighet att slå börsindex över tid
 • Satsa på kvalitetsbolag som drivs av professionella investerare
 • Få en mycket låg förvaltningskostnad över tid

Populära Investmentbolag

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza:
Investor B
Kinnevik B
Latour B
Industrivärden
Svolder B
Bure Equity
Lundbergforetagen B
Ratos
Creades
Öresund
Traction

Bästa investmentbolagen i Sverige

Samuelssons Rapport startade en sparportfölj med köpvärda investmentbolag 2012 (Lat men smart). Den har slagit index med råge genom åren. Denna typ av investmentbolagsportfölj passar även för dig som önskar börja investera i en nybörjarportfölj. Här är några av de långsiktiga aktieinnehav som portföljen består av idag, och som haft bra ökning av värdet över tid.

Investmentbolag Läs mer på Största innehav
Investor B Avanza och Nordnet Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB, Ericsson, Epiroc
Latour B Avanza och Nordnet Assa Abloy, Tomra, Sweco, Securitas, Swegon
Lundbergforetagen B Avanza och Nordnet Holmen, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden, Indutrade, Hufvudstaden
Svolder B Avanza och Nordnet GARO, Troax, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics Group, Boule Diagnostics, FM Mattsson Mora
Vill du se hela vårt urval av de bästa investmentbolagen? Scrolla ner lite så kommer du dit.


img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Värdeökningen historiskt är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hur fungerar ett investmentbolag?

Investmentbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som investerar i aktier i andra bolag med mål att tjäna pengar. Ibland kallas investmentbolag för investeringsföretag. Upplägget för dig som investerare påminner om en fond (läs mer om likheter/skillnader mellan fond och investmentföretag längre ned).
Företag klassas som investmentbolag genom att uppfylla dessa enligt Skatteverket tre kriterier:

 • Företagets verksamhet är i princip uteslutande att investera och förvalta värdepapper och liknande tillgångar. Man kan också sälja innehav.
 • Bolaget erbjuder genom olika innehav aktieägarna riskspridning.
 • Det är ett stort antal ägare i investmentföretaget.
Visste du att vi har ett flertal aktieportföljer här på Samuelssons Rapport, med bland annat investmentbolag, och resultat ändå från 2008.  Du kan läsa mer om detta här.
En artikel som vi skrivit som handlar om detta: Hur fungerar ett investmentbolag?

Här hittar du fler artiklar om investmentbolag.

Investmentbolag köper och förvaltar värdepapper

För att ett företag ska ha rätt att ha en status som investmentbolag behöver  verksamheten i bolaget i princip uteslutande röra sig om att investera och förvalta (ibland sälja) värdepapper. Det vill säga – ha ägarandelar i andra företag. Om bolaget även har annan verksamhet ska den anses vara helt obetydlig i jämförelse.
Investmentbolag kan genom verksamheten  investera i två typer av bolag:

 • Börsnoterade företag
 • Onoterade företag/ aktier (private equity)

De största svenska investmentföretagen har oftast  aktier i stora, stabila och väletablerade företag. Här hittar vi innehav som Atlas Copco, ABB, SEB, Assa Abloy och Securitas.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

I många investmentbolag finns en avsikt att utöva makt i de bolag man har aktier. Det kan investeringsbolagen göra genom att rösta på bolagsstämman och genom att ha egna representanter i styrelsen. Syftet med att utöva sin makt i bolaget är att kunna påverka det i viktiga frågor och i den strategiska planeringen.
En del investmentbolag har inga maktambitioner. Istället vill de investera för att försöka skapa en så god riskjusterad avkastning som möjligt för sina ägare på sikt.
Oftast syftar investmentbolag i praktiken till att både generera avkastning åt aktieägarna och att kunna påverka portföljinnehaven i en positiv riktning.

Det måste alltid finnas god riskspridning i investmentbolag

Ett företag som ska klassas som investmentbolag ska sprida på riskerna i investeringsportföljen. Vad som är optimal riskspridning bedöms från fall till fall och kan bero på flera faktorer. Principen är att investeringsbolaget ska alltså investera i och äga aktier i flera olika bolag och inget av innehaven får utgöra en allt för majoritet av aktieportföljen i bolaget. Det kan också – beroende på omständigheterna – behövas viss spridning av riskerna genom att äga aktier/innehav i företag inom olika sektorer.

img 5f89ed175af72 Samuelssons Rapport

Investmentbolag måste ha många ägare

Det går inte att starta ett investmentbolag själv eller genom att endast ha några få ägare. För att ett företag ska beviljas statusen investeringsbolag behöver ett stort antal fysiska personer äga innehav/aktier i bolaget.
Hur stort antal personer behövs då i ett investmentföretag? Det  framgår inte genom lagen. Rättspraxis har visat att cirka 80 ägare inte var tillräckligt. Ett företag som i samband med nyemission hade 740 ägare fick dock grönt ljus. Investerarna var tillräckligt många. Bara villkoret att det finns ett stort antal fysiska personer som ägare i investeringsbolaget är uppfyllt är det fritt fram att också ta in juridiska personer som ägare. Genom att göra det kan uppstarten underlättas något.

Svenska Investmentföretag – lista (längre ned även utländska)

 • Altor Equity Partners privat onoterat
 • Bure Equity börsnoterat
 • Creades, som kontrolleras av Sven Hagströmer med familj
 • East Capital börsnoterat
 • EQT (Inblandade parter: Investor AB) onoterat, indirekt via Investors delägande
 • Healthcap som investerar i bolag inom Life Sciences , onoterat
 • Industrivärden, med LE Lundbergföretagen som största ägare
 • Öresund, som kontrolleras av Mats Qviberg med familj
 • Investor B som kontrolleras av familjen Wallenberg.
 • Kinnevik B som växte under Jan Stenbecks ledning under 1980 -och 1990-talen.
 • KTH Chalmers Capital som investerar i bolag i tidiga skeden.
 • Latour B som kontrolleras av Gustav Douglas med familj via det privata bolaget Wasatornet
 • Lundbergforetagen B kontrolleras av Fredrik Lundberg m familj
 • Melker Schörling AB kontrolleras av Melker Schörling m familj
 • NAXS AB, börsnoterat
 • Nordic Capital privat, onoterat
 • Northzone privat, onoterat
 • PEQ, privat, onoterat
 • Proventus (Inblandade parter: Robert Weil), privat onoterat
 • Ratos, börsnoterat
 • Svolder B, börsnoterat
 • Segulah ,privat, onoterat
 • Traction, börsnoterat

Substansvärde, substanspremie & substansrabatt

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är viktiga begrepp att känna till när man handlar med investmentföretag. I synnerhet om man är nybörjare. I korta drag handlar det om vilket pris aktien handlas för i förhållande till sina tillgångar.

Här finner du en samlad guide till substans-värdet, substanspremie och substansrabatt.

Skillnad och likheter mellan investmentbolag och fonder

Investmentbolag och fonder jämförs ofta som två relativt lika sparformer. Och visst finns det likheter mellan en fond och ett investmentföretag – men också stora skillnader. I grund och botten är en fond och ett investeringsföretag två helt olika typer av instrument.

Vill du lära dig mer om investmentbolag och bra aktier? Läs mer i Investmentbolag vs fonder – vad är skillnaden? och här:  Investmentbolag eller fonder – vilket ska man spara i?

analysis 1841158 640 Samuelssons Rapport

Bra investmentbolag

Hur vet man vilka investmentbolag som är bra? Vilka investmentbolag som är bra beror mycket på vilka kriterier du som investerare har.
Här är några olika faktorer att tänka på:

 • Är du intresserad av värdebolag eller tillväxtbolag?
 • Bryr du dig om värderingar?
 • Hur god måste riskspridningen vara?
 • Är det viktigt att den finansiella risknivån är låg? Kanske passar en fond bättre? Tänk igenom detta noga innan du investerar.
 • Vill du köpa investmentbolag med låg förvaltningskostnad? Hur påverkar det dig?

Viktigt att tänka på: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper, fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Agera därför riskmedvetet.

thumbs up 4127337 640 Samuelssons Rapport

Värdebolag vs tillväxtbolag?

Till att börja med är det en relativt stor variation i inriktningsfokus mellan olika investeringsföretag. Flera investmentbolag satsar exempelvis på stabila aktier som är ett tryggt val men som aldrig kommer att bli några aktieraketer.
Andra investmentbolag investerar i ”lovande aktier” enligt de kriterier som styrelsen sätter upp. I sådana bolag kan chansen till långsiktig överavkastning vara större. Samtidigt är det alltid en högre risknivå att investera i bolag som är lovande jämfört med mer etablerade företag som varit med ett tag.
Vissa investmentbolag satsar på en mix av värdebolag och tillväxtbolag. Ibland är det en blandning mellan börsnoterade bolag och onoterade aktier i aktieportföljen. Investor är ett sådant exempel, med fokus på industri.

img 5f89ed5c4c8ae Samuelssons Rapport

Hur bra riskspridning vill du ha?

Alla investmentbolag ska ha god långsiktig riskspridning genom att äga aktier långsiktigt i flera andra bolag. När du köper aktier i ett investmentbolag kan du därför få en god riskspridning trots att du egentligen inte köper ett stort antal olika investeringsföretag.

Det är samtidigt olika mellan olika investmentbolag hur bra riskspridningen verkligen är. Vissa investmentbolag är tungt viktade i en eller ett par sektorer. Att bara äga sådana investmentbolags aktier är egentligen inte tillräckligt för att sprida på riskerna långsiktigt.

Andra investmentbolag är nischade mot tillväxtbolag. Trots att portföljen kanske är diversifierad kan det vara allt för riskabelt att bara satsa på tillväxtaktier.
Varje investmentbolag är unikt. Du gör därför gott i att skapa en mix av olika investeringsföretag där varje bolag har sin särskilda profil.

Ha som mål att spara långsiktigt. Ju bättre riskspridningen är i de investmentbolag som du äger desto färre antal olika aktier behöver du ha i portföljen. Om du vill hålla nere antalet investmentbolag i din aktieportfölj kan det därför vara ett bra val att förvärva sådana bolag som själva har en god riskspridning i sin aktieportfölj.

Bryr du dig om den finansiella risknivån i investmentbolag?

Risknivå handlar inte bara om antalet aktier och typ av aktier i portföljen. Investmentbolag tar ofta lån för att finansiera sina investeringar. Genom att ta lån för att köpa aktier får investmentbolaget hävstång på sin investering.

Hävstång är bra för att få bättre avkastning när aktierna stiger i värde. Samtidigt innebär det en högre risknivå, både kort- och långsiktigt. Har investmentbolagets ledning missbedömt sina innehav eller vad som händer på marknaden kan det bli kostsamt med en allt för hög belåning.

För att bedöma risknivån i ett investmentbolag kan du titta på investmentbolagets soliditet. Det är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel (till skillnad från lån). Är soliditeten 100 procent använder investeringsbolaget inga lån för att köpa aktier.

Så här ser soliditeten ut i snitt bland svenska investmentföretag:

Lista Genomsnittlig soliditet bland investmentbolag på listan
Large Cap 70 %
Mid Cap 89 %
Small Cap 72 %
Övriga listor 59 %

I tabellen ser vi att soliditeten är betydligt lägre i snitt bland investmentbolag på de lite mindre, ”övriga” listorna. Här finns Spotlight, NGM, First North och Pepins. Dessa bolag tar med andra ord mer lån för att finansiera verksamheten. Det kan komma att bli positivt för avkastningen, men det innebär samtidigt en högre risk.

Fundera på förvaltningskostnaden

Precis som med fonder kan det vara bra att köpa investmentbolag som har låga kostnader. Låga kostnader är framförallt viktigt långsiktigt. Generellt sett har investmentbolag en betydligt lägre förvaltningskostnad än motsvarande avgifter i fonder. Det är samtidigt stor variation mellan olika investmentbolag.
Tycker du att investmentbolaget gör rätt för sin förvaltningskostnad kanske det kvittar. Annars kan det finnas en poäng med att leta efter investmentbolag med låga förvaltningskostnader för att avgöra vilka investmentbolag som är en bra långsiktig investering.

Skatt i investmentbolag

Investmentbolag beskattas annorlunda jämfört med andra aktiebolag och ekonomiska föreningar. Till att börja med ska kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter inte tas upp i deklarationen. Inte heller får man göra några avdrag i investmentbolag baserat på en kapitalförlust. Här är det en schablonintäkt på 1,5 procent av underlaget som tas upp till beskattning.
De utdelningar som investmentbolaget får in genom att driva invetseringsverksamhet och handel ska beskattas. Här får investmentbolaget dock göra avdrag i den mån det själv delar ut pengar till sina ägare. Gör investmentföretaget det elimineras dubbelbeskattningen (beskattning av utdelningarna plus schablonintäkt). Vidare får investmentbolag får göra avdrag för sina ränteutgifter och förvaltningsutgifter.
Vidare gäller inte följande regler för investmentbolag:

 • Koncernbidrag
 • Verksamhetsavyttringar
 • Underprisöverlåtelser
 • Periodiseringsfonder

För dig som småsparare eller aktieägare som har investmentbolag långsiktigt i din investmentportfölj finns det inget särskilt att tänka vid handel ur skattesynpunkt. Oavsett om du har dina investmentbolagsaktier på ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller på ett aktie- och fondkonto beskattas de på samma sätt som andra aktier.

Holdingbolag och Private Equitybolag

Förutom investmentbolag finns även holdingbolag och Private Equitybolag. Det finns stora likheter – samtliga äger aktier i andra bolag – men även skillnader.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är mer som ett moderbolag i en koncern. De bolag som ett holdingbolag äger kan ses som dotterbolag, vilket inte är fallet för investmentbolag. Med det sagt förekommer det att bolag grundas som holdingbolag men att de i praktiken drivs som investmentbolag. Om så är fallet behövs tillstånd från Finansinspektionen, precis som för investmentbolag.

Private Equity och riskkapital

Private Equitybolag eller riskkapitalbolag som de också kallas investerar i onoterade bolag eller köper ut noterade bolag för att avnotera dem. Investmentbolag kan investera i både noterade och onoterade aktier, men i de flesta fallen handlar det främst om noterade aktier. Det är därför en hårfin skillnad mellan investmentbolag och Private Eq-bolag.
Private Eq. kan vidare delas in i två typer av bolag:

 • Venture capital: Investerar i nystartade företag.
 • Buyout: Investerar i mogna företag, ofta med en kombination av ägarkapital och lån.

Eftersom det finns stora likheter mellan investmentbolag, holdingbolag och Private Eq-företag har vi tagit med exempel från samtliga kategorier av företag i denna guide.

Utdelning i investmentbolag

Flera investmentbolag har utdelning, vilken du kan ta del av om du investerat. På grund av skatteregler för investmentbolag är det ofta lönsamt att ge ut en stor del av utdelningen från portföljbolagen vidare till aktieägarna som har investerat. På så vis undviks dubbelbeskattning. Därför kan investmentbolag vara ett bra alternativ till vanliga utdelningsaktier.

Ytterligare en intressant aspekt med utdelning i investmentbolag är att du kan förvärva utdelningsaktier på ”rea” tack vare substansrabatten.

Vi kan till exempel tänka oss ett investmentbolag med 20 procent rabatt. Alla bolagen i aktieportföljen har aktieutdelningar.

Eftersom du köper med substansrabatt kommer du få fler aktier för pengarna (25 procent mer för att vara exakt). Det ger i förlängningen 25 procent mer aktieutdelningar jämfört med om du köpt de olika aktierna separat istället för via investmentbolaget.

Direktavkastning i investmentbolag

Här är den genomsnittliga direktavkastningen i de största svenska investmentbolagen de senaste tre åren:

Investmentbolag Direktavkastning, snitt 3 år
Öresund 4.7%
Creades 3.5%
Investor 3.1%
Traction 2.3%
Latour 2.0%
Svolder A 1.7%
Bure Equity 1.5%
EQT 1.1%
Lifco 1.1%
Spiltan 1.1%
Kinnevik 1.0%
Industrivärden 0.9%
Volati 0.7%
Ratos 0.5%
Lundbergföretagen 0.4%
VNV Global 0%

Värdeökningen historiskt är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vad är bästa sättet att investera i investmentbolag?

Investmentbolag är bra val i sig för dig som enkelt önskar investera i bolag av hög kvalitet utan att själv behöva hitta enskilda aktier. Eftersom investmentbolag nästan alltid har en mycket lång investeringshorisont är de ofta köpvärda aktier även på lång sikt.
Vi kan tänka oss en rad olika investmentbolags strategier för att välja investmentbolag att satsa kapital i:

Följ ett marknadsindex

Köp de bolag som finns i ett färdigt investmentbolags-index. Det finns t.ex. Samuelssons Rapports Investmentbolagsindex, Ibindex samt SIX Investment- och Förvaltningsbolag.

Köp de största

En strategi kan vara att bara satsa på de säkra korten. De största investmentbolagen kan ge god avkastning trots att en stor del av investeringsportföljen ofta är värdebolag.
Här är några av de största investmentbolagen:

 • Investor
 • Industrivärden
 • Kinnevik
 • EQT
 • Latour
 • Lundbergföretagen

Skapa en blandad portfölj

Att äga investmentbolag innebär ofta att ditt kapital får en exponering mot olika sektorer. Samtidigt finns det investmentbolag med speciellt fokus. Att bygga en investeringsportfölj med en mix av olika inriktningar bland investmentbolagen kan också vara en strategi – exempelvis industri eller fastigheter.
Till exempel:

 • EQT: Riskkapital – lite mindre bolag men med stor utvecklingspotential
 • MedCap: Life science
 • Kinnevik: Digitalisering och ny teknik
 • Spiltan: I huvudsak svenska onoterade tillväxtbolag
 • VNV Global: Tillväxtbolag på världsomspännande nivå
 • Vostok Finance: Fintechbolag på tillväxtmarknader

Flera av dessa nischade investmentbolag har hög risk eftersom de är så smala. Merparten satsar också kapital på och driver små bolag vilket förstås ökar avkastningspotentialen men även risken. Förslagsvis kombinerar du därför en sådan sparportfölj med att även köpa ett eller två lite bredare och mer defensiva investmentbolag. Det balanserar både värdet och risken.

 

img 5f89ed7423607 Samuelssons Rapport

Mer intressant info om ämnet

Kapitalförvaltningsbolag är företag som specialiserar sig på att hantera och placera kapital åt andra företag eller personer. Detta kan inkludera att köpa och sälja aktier, fonder och andra värdepapper på marknaden. De kan också tillhandahålla rådgivning om investeringsbeslut och hjälpa kunderna att uppnå sina finansiella mål.

Investeringsföretag är företag som söker lönsamma investeringsmöjligheter för sina kunder eller egna medel. De kan investera i olika branscher och tillgångar, såsom aktier, fastigheter, råvaror och fonder.

Finansbolag är företag som erbjuder finansiella tjänster, såsom lån, krediter och placeringar. De kan också ge rådgivning om finansiella frågor och hjälpa kunderna att hantera sina pengar på ett effektivt sätt.

Fondbolag är företag som säljer fonder, vilka är investeringsprodukter som samlar pengar från många olika investerare och placerar dem i en mix av tillgångar, såsom aktier, obligationer och råvaror. Fonder ger investerare möjlighet att diversifiera sina investeringar och spreka risken.

Aktiebolag är företag som är strukturerade som aktiebolag och som äger och driver en verksamhet. Aktiebolag kan vara börsnoterade eller privata, och de kan investera i olika typer av tillgångar för att generera vinst.

Konsultbolag inom finansiella tjänster är företag som erbjuder rådgivning och expertis inom finansiella områden, såsom investeringar, skatter och finansiell planering. De hjälper kunderna att fatta välgrundade beslut om hur de ska hantera sina pengar och uppnå sina finansiella mål.

Företag som investerar i aktier och andra värdepapper är företag som använder sina egna eller sina kunders medel för att köpa och sälja finansiella instrument på marknaden. Målet är att generera vinst genom att köpa tillgångar till lågt pris och sälja dem senare när priset har stigit.

Affärsverksamhet som fokuserar på att placera kapital i lönsamma projekt är företag som söker investeringsmöjligheter i olika branscher och projekt som de tror kan generera vinst. Detta kan inkludera att investera i start-ups, fastigheter eller andra företag.

Finansiella företag som tillhandahåller rådgivning och investeringsmöjligheter är företag som hjälper sina kunder att fatta välgrundade investeringsbeslut och hitta lönsamma investeringsmöjligheter. De kan ge rådgivning om olika finansiella produkter och hjälpa kunderna att uppnå sina finansiella mål.

Investmentbolagsindex

Att försöka pricka in det bästa investmentföretaget av alla är inte så enkelt. Då är det klokare att sätta ihop en sparportfölj av flera olika, gärna både svenska, europeiska och kanske amerikanska. Till din hjälp kan du använda så kallade investmentbolagsindex – vilka du kan läsa mer om här.

Svenska investmentbolag

Nedan listas ett antal mer och mindre kända svenska investmentbolag. Detaljerade beskrivningar om varje bolag finner du här: Svenska investmentbolag. 

sweden 2815793 640 Samuelssons Rapport

Bure Equity

Bolagstyp: Investmentföretag

Webbsida: www.bure.se

Creades

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.creades.se

EQT

Bolagstyp: Private Eq
Webbsida: www.eqtgroup.com

Garpco

Bolagstyp: Holdingbolag
Webbsida: www.garpco.com

Industrivärden

Bolagstyp: Investmentbolag
Webbsida: www.industrivarden.se

Investment AB Spiltan

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.spiltan.se

Investment AB Öresund

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.oresund.se

Investor

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.investorab.com

Karolinska Development

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.karolinskadevelopment.com

Kinnevik

Bolagstyp: Investmentbolag
Webbsida: www.kinnevik.com

img 5f89ed8585399 Samuelssons Rapport

Latour

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.latour.se

Lifco

Bolagstyp: Private Eq
Webbsida: www.lifco.se

Lundbergföretagen

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.lundbergforetagen.se

MedCap

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.medcap.se

Melker Schörling AB

Bolagstyp: Investmentföretag (privat)
Webbsida:

Midway Holding

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.midwayholding.se

NAXS

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.naxs.se

Ratos

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.ratos.se

Svolder

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.svolder.se

Traction

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.traction.se

Trention

Bolagstyp: Private Eq
Webbsida: trention.se

VNV Global

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: sv.vnv.global

Volati

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.volati.se

Transferator

Bolagstyp: Investmentföretag

Webbsida: www.transferator.se

Vostok Emerging Finance

Bolagstyp: Investmentföretag

Webbsida: vostokemergingfinance.com

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Små investmentbolag i Sverige

De flesta investmentbolag på börsen är relativt stora. Det är en naturlig konsekvens av att de dels äger många olika innehav, dels har ett stort antal aktieägare/kunder. Om vi tittar till börsvärdet finns det ändå runt ett tiotal ganska små investmentbolag i Sverige.

Investmentbolag med ett börsvärde på under 200 miljoner kronor

Investmentbolag Börsvärde (miljoner kronor)
Abelco Investment 31
Dividend Sweden 33
New Equity Venture 37
Seafire 59
Front Ventures 65
Loudspring 100
Arbona A 125
Stockwik 190
Havsfrun Investment 199

Abelco Investment Group

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.abelco.se

Arbona A

Typ: Investmentföretag
Webbsida: www.arbona.se

Dividend Sweden

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: dividendsweden.se

Front Ventures

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: frontventures.se

Havsfrun Investment

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.havsfrun.se

New Equity Venture

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.newequityventure.com

Seafire

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: seafireab.com

Stockwik

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: stockwik.se

Nordiska investmentbolag

Det är inte bara i Sverige det finns investmentbolag. Det finns även många utländska investmentbolag. Våra nordiska grannar har flera viktiga bolag i denna kategori. Antalet bolag är dock betydligt mindre än i Sverige. Räknar vi även med konglomerat och riskkapitalbolag blir antalet aktier något högre.

Antal investmentbolag i Sverige och grannländerna i Norden

Land Antal investmentbolag
Sverige 36
Norge 3
Danmark 5
Finland 5
Island 0

Finska investmentbolag

CapMan

Bolagstyp: Investmentbolag
Webbsida: www.capman.com

eQ Oyj

Bolagstyp: Private Eq
Webbsida: www.eq.fi

Loudspring

Hemsida: loudspring.earth

Panostaja

Bolagstyp: Investmentbolag
Webbsida: panostaja.fi

Sampo

Webbsida: www.sampo.comSievi Capital

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: sievicapital.fi

Taaleri

Bolagstyp: Finansbolag
Webbsida: www.taaleri.com

Viafin Service

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: viafinservice.fi

Norska investmentbolag

Scana

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: scana.no

Aker

Bolagstyp: Investmentbolag
Webbsida: www.akerasa.com

Adevinta

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.adevinta.com

Orkla

Bolagstyp: Konglomerat
Webbsida: orkla.com

Danska investmentbolag

Luxor

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.luxor.dk

Scandinavian Private Equity

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.scanventure.dk

Small Cap Danmark

Bolagstyp: Investeringsbolag
Webbsida: www.smallcap.dk

Strategic Investments

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.strategicinvestments.dk

United Int. Enterprises

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: uie.dk

Utländska investmentföretag

Investmentföretag finns att förvärva på flera utländska marknader. Nedan listas de mest kända.

Amerikanska investmentbolag

Berkshire Hathaway

Webbsida: berkshirehathaway.com

Kuriosa: Detta är Warren Buffetts företag.

BlackRock

Webbsida: www.blackrock.com

Brookfield

Webbsida: www.brookfield.com

Danaher

Webbsida: www.danaher.com

Markel Corporation

Webbsida: www.markel.com

Liberty Glob

Webbsida: www.libertyglobal.com

LOEWS Corporation

Hemsida: loews.com

State Street

Webbsida: www.statestreet.com

Här kan du läsa mer om amerikanska investmentbolag.

Kanadensiska investmentbolag

Det finns fler utländska investmentbolag i Kanada.

Fairfax Financial Holdings

Webbsida: www.fairfax.ca

Franska investmentbolag

Altur Investissement

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.altur-investissement.com

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

Bolagstyp: Konglomerat
Webbsida: www.lvmh.com

Pernod Ricard

Bolagstyp: Konglomerat
Webbsida: pernod-ricard.com

Investmentbolag från Storbritannien

Det finns ett stort antal investmentföretag i Storbritannien. Dessa går inte att köpa online utan handlas via mäkleri.

Arix Bioscience

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: arixbioscience.com

Baskerville Capital

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.baskcap.com

Blue Planet Investment

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.blueplanet-investments.com

Duke Royalty

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.dukeroyalty.com

Frenkel Topping

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.frenkeltopping.co.uk

Starcrest Education The Belt

Bolagstyp: Investmentföretag
Webbsida: www.starcresteducation.com

Wilmcote Holdings

Bolagstyp: Investmentföretag
Hemsida: www.wilmcoteplc.com

Tyska investmentbolag

Indus Holdings

Webbsida: https://indus.de/en/

Aurelius Group

Webbsida: https://aureliusinvest.com/

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper, fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

colorful 1974699 640 Samuelssons Rapport

Fonder med investmentbolag

Ibland jämförs investmentbolag med fonder men det finns även fonder med investmentbolag i.
Varför köpa en investmentsbolagsfond? Om du inte själv vill behöva välja olika investmentbolag att spara pengar i kan det oftast vara praktiskt att välja en bra fond med investmentbolag istället. Då betyder det att en fondförvaltare som väljer vilka aktier som ska ingå.
Nackdelen med att köpa investmentbolagsfonder är att du måste betala dubbel avgift. Dels får du betala investmentbolagets förvaltningskostnader, och dessutom måste du betala fondbolagets avgifter.
Förvaltningsavgiften brukar dock vara väldigt låg i fonder med investmentbolag. För de fonder som finns i Sverige ligger den runt 0,20 och 0,90 procent per år, medan den för utländska kan vara mer. Är det ändå värt att lägga så mycket? Det måste du själv avgöra. Du kan ta en titt på varje fonds innehav och själv köpa investmentbolagen som aktier om du vill. Eller så betalar du fondavgiften och låter förvaltaren sköta portföljen åt dig.

Här kan du läsa mer om Europeiska investmentbolag.

Svenska fonder med investmentbolag

Fonder kan ha både aktiv och passiv förvaltning. Detta alternativ kan ett väldigt bra alternativ för nybörjare. Följande fonder med inriktning på investmentföretag finns att köpa:

Fond Förvaltningsavgift
Spilt. Aktiefond Investmentbolag0,20 %Spil. Globalfond Investmentbolag0,50 %Kvartil Investmentbolag+ Calculus0,55 %SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A0,73 %Tellus Globala Investmentbolag0,90 %

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Läs mer om fonden SAI.

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Läs mer om fonden  SGI.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus

Läs mer om fonden Kvartil Investmentbolag+ Calculus.

SEF Kavaljer Investmentbolagsfond A

Läs mer om fonden SEB Kavaljer Investmentbolagsfond A.

Tellus Globala Investmentbolag

Läs mer om fonden Tellus Globala Investmentbolag.

Starta investmentbolag

Det är fullt möjligt att starta eget investmentbolag med fokus på olika branscher. För att göra det måste du först grunda ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Därefter ansöker du hos Finansinspektionen om att handla med värdepapper på kommersiell grund. Ansökan kostar 350 000 kronor per bolag. För att bli godkänd krävs att det är en god spridning i aktieägandet. Du kan med andra ord inte vara ensam aktieägare. Räkna med att det behövs runt några hundra aktieägare för att bli godkänd.

För större andelen privatpersoner betyder det att det aldrig blir aktuellt att starta ett investmentbolag i dess egentliga mening. Däremot går det utmärkt att köpa aktier genom ett vanligt aktiebolag.

Samtidigt bör du vara medveten om att det väldigt sällan lönar sig att köpa aktier via aktiebolag istället för att köpa dem som privatperson – oavsett branscher. Främsta nyttan av att investera i andra bolag via företaget är om pengarna kommer från den egna ägda verksamheten. Då kan investeringar vara ett sätt att allokera överskott istället för att ta ut pengarna som utdelningar eller löneuttag.

Sammanfattning

Investmentbolag är företag som har som affärsidé att köpa och förvalta aktier i andra bolag. Det kan vara noterade eller onoterade innehav – eller både och.
Genom att äga aktier i investmentbolag sprider du dina risker eftersom varje bolag har en portfölj med flera olika aktier. Investeringsformen passar bra långsiktigt. Många investmentbolag brukar kunna slå index. Därför är investmentbolag ett billigt och bra alternativ till aktivt förvaltade fonder. Bägge alternativen finns hos bank och mäklare – t ex Avanza Bank. Har du tidigare investerat via Avanza kan det vara bekvämt att använda dem igen.
Vissa investmentbolag är så kallade maktbolag. Dessa har inte bara som syfte att ge aktieägarna avkastning utan är även intresserade av att långsiktigt utöva sin makt i sina innehav.
Investmentbolag värderas med hjälp av substansvärdet. Om aktiekursen är lägre än substansvärdet heter det att investmentbolaget handlas med substansrabatt. Det kan vara ett köptillfälle om du tror på bolaget, men det kan också finnas anledning till varför bolaget handlas med en rabatt. Det finns alltså både fördelar och nackdelar med rabatten.
Andra investeringsbolag handlas till en premie. Det innebär alltså att aktiekursen är högre än substansvärdet. Orsaken brukar vara att marknaden har ett starkt förtroende för bolagets företagsledning.
Några av de populäraste investeringsföretagen i Sverige är Investor, Kinnevik, Latour, Industrivärden, Svolder, Bure Equity och Lundbergföretagen.

Ska jag köpa investmentbolag eller fonder?

Investmentbolag kan många gånger vara ett billigare och bättre alternativ till fonder. Huruvida ett investmentbolag eller en fond, fonder är bäst beror i övrigt också på om det är någon särskild inriktning du vill ha. Det gäller att således utgå från sitt eget. Svenska (och europeiska) investmentbolag täcker många områden, men inte alla. Vill du investera i råvaror, exotiska marknader eller någon annan nisch kan det vara en fördel att välja en fond eller flera svenska/europeiska fonder.

Köpa investmentbolag eller indexfond?

Om du vill kunna slå börsindex är det investmentbolag som gäller. Att bygga en portfölj med fyra – fem investmentbolag är ett bra alternativ till en indexfond.

Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

Ska jag köpa Spiltan Aktiefond Investmentbolag eller Avanza Zero?

Det är ganska stor skillnad mellan  SAI och Avanza Zero. Spiltans investmentbolagsfond har andelar i några av de främsta investmentbolagen, vilka i sin tur har olika aktieportföljer. Avanza Zero ger exponering mot Stockholmsbörsens index OMXS30. Avanza Zero har ingen avgift. Å andra sidan är avgiften endast 0,28 procent per år i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Denna fond har också presterat betydligt bättre än Avanza Zero de senaste åren.

Finns det några etiska investmentbolag?

Etikinvest är ett onoterat investmentbolag som endast investerar i etiska och hållbara bolag.

Finns det några böcker om investmentbolag?

Bygg en förmögenhet – investera kapital i investmentbolag är en populär bok av Marcus Fridell. Historien om Investor kan du läsa i Investor 100 år: “Att gå från det gamla till det nya är den enda tradition värd att bevara” av Ronald Fagerfjäll.

Är Eastnine ett investmentbolag?

Nej, Eastnine är sedan 2017 ett renodlat fastighetsbolag från att tidigare ha varit ett investmentbolag.

Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?