Skvalpvaluta, vad betyder det? – Förklaring och definition av skvalpvalutor

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Skvalpvaluta

Skvalpvaluta betyder instabil valuta.
Det var Carl Bildt som myntade uttrycket skvalpvaluta.
I augusti 1998 sa Carl Bildt, att den svenska kronan var en skvalpvaluta. Förutom att kraftigt fluktuera i värde mot andra valutor så sjönk den också i värde. Skälet var enligt Carl Bildt att Sverige stod utanför den ekonomiska och monetära unionen, EMU.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.