August 26

Börsens olika marknadscykler

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Börsens olika marknadscykler

Hittade denna beskrivning av börsens olika marknadscykler som jag tycker är bra hos Börsinsikt.
marknadscykler
marknadscykler
“Om vi vet hur de långsiktiga indexcyklerna brukar se ut, och varför, så kan vi utnyttja denna kunskap för att göra mer framgångsrika aktieaffärer. Det är i alla fall en rimlig utgångspunkt. Jag skrev “brukar se ut”. för visst händer det att mönstret förskjuts, både i tid och omfång. Det finns ett normalfall och det ser ut som ovanstående diagram. 
Den horisontella skalan illustrerar en full konjunkturcykel. det vill säga från lågkonjunktur eller recession och fram till nästa topp.
Den “krokiga” kurvan visar schematiskt hur börsen (mätt som något marknadsindex) vanligtvis rör sig genom konjunkturens olika faser. Observera att börsen normalt har en framförhållning (diskonterar framtiden) visavi konjunkturen på sex till nio månader. Den vänder alltså för uppgång när det är som allra sämst. Och tvärtom.
En full konjunkturcykel. det vill säga från botten till botten (eller från topp till topp) tar vanligtvis omkring fem år. Ungefär samma cykelrytmik uppvisar aktiemarknaden. med 1,5 till 2 år av nedgång och 3 till 3.5 år med uppgång.”

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?