Devalvering

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Devalvering

Devalvering är en nedvärdering av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en sänkning av växelkursen.
En devalvering görs vanligen i syfte att förbättra landets bytesbalans. En devalvering görs för att förbättra ett lands affärer med utlandet.
En devalvering tenderar att gynna export och motverka import eftersom priset på valutan sjunker, och därmed priset på exporten.
En förutsättning för att kunna göra en devalvering är att landet tillämpar fast växelkurs gentemot en eller flera valutor.
Motsatsen till devalvering är revalvering. Devalvering kallas på engelska devaluation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter