September 23

Devalvering, vad är det? – Förklaring och definition av devalveringar

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Devalvering

Devalvering är en nedvärdering av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en sänkning av växelkursen.
En devalvering görs vanligen i syfte att förbättra landets bytesbalans. En devalvering görs för att förbättra ett lands affärer med utlandet.
En devalvering tenderar att gynna export och motverka import eftersom priset på valutan sjunker, och därmed priset på exporten.
En förutsättning för att kunna göra en devalvering är att landet tillämpar fast växelkurs gentemot en eller flera valutor.
Motsatsen till devalvering är revalvering. Devalvering kallas på engelska devaluation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?