November 6

Räntepunkt, vad är det? – definition och förklaring av räntepunkter

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Räntepunkt

Räntepunkt är en hundradels procentenhet. Räntepunkt kallas ofta baspunkt också. Räntepunkter används ofta i samband med beskrivningar av små förändringar i räntor eller liknande finansiella produkter.
En ränta som stigit med 0,35 procentenheter har stigit med 35 räntepunkter.

  • 1 räntepunkt = 0,01 %
  • 5 räntepunkter = 0,5 %
  • 100 räntepunkter = 1 %
  • 1 000 räntepunkter = 10 %
  • 5 000 räntepunkter = 50 %

På engelska heter räntepunkt oftast basis point och kan även förkortas bps.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)