Räntepunkt

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Räntepunkt

Räntepunkt är en hundradels procentenhet. Räntepunkt kallas ofta baspunkt också. Räntepunkter används ofta i samband med beskrivningar av små förändringar i räntor eller liknande finansiella produkter.
En ränta som stigit med 0,35 procentenheter har stigit med 35 räntepunkter.

  • 1 räntepunkt = 0,01 %
  • 5 räntepunkter = 0,5 %
  • 100 räntepunkter = 1 %
  • 1 000 räntepunkter = 10 %
  • 5 000 räntepunkter = 50 %

På engelska heter räntepunkt oftast basis point och kan även förkortas bps.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter