April 4

Buntat courtage och buntade notor

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Buntat courtage och buntade notor

Buntade notor (buntat courtage) innebär  att man samlar fler avslut på samma nota eller avräkning från sin aktiemäklare.
Är du en aktiv daytrader? Omsätter du mycket per dag och har många trades så kan du få något som kallas buntade notor.
Buntade notor betyder att alla notor i en och samma aktie eller tillgångsslag per dag samlas ihop till ett courtage, ett så kallat grundcourtage. I stället för 5 notor per courtage kan du få många fler eller tom obegränsat antal notor på en och samma.
Buntade notor innebär alltså att  man får fler avslut på samma avräkningsnota. Gör man avslut i ett och samma bolag oavsett riktning på en och samma dag kommer dessa finnas på samma avräkningsnota. Detta gör mycket för att minska kostnaderna om man är aktiv.
Så man kan säga att man betalar ett fast courtage i den första traden och därefter betalar man ett procentuellt courtage för den totala summan man omsätter i den aktien för dagen.
Tradar man en annan aktie så betalar man på nytt ett fast courtage på första traden och efter det ett procentuellt courtage på summan som omsätts i aktien.
Gör man många trades och gör många avslut, man kanske skalar in och ut många gånger i en aktier och i så fall gör ett buntat courtage (buntade notor) en stor skillnad.

JÄMFÖR COURTAGE GRATIS


buntade notor
buntade notor

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar