Oljeaktier - oljeindustri

Last Updated on 27 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Oljeaktier är aktier i energibolag som prospekterar, utvinner, raffinerar, transporterar eller säljer olja. Vissa oljebolag har hand om hela kedjan från prospektering till försäljning till slutkund. Andra är bara aktiva i en del av värdekedjan.

Oljeaktier i stora oljebolag – lista

I denna lista samlar vi några av världens största oljebolag som det går att köpa aktier i. Tips – klicka på namnet så kan du läsa mer om varje oljeaktie hos Avanza!

OljeaktieTypLand
Exxon MobilIntegratedUSA
Chevron CorporationIntegratedUSA
Royal Dutch ShellIntegratedNederländerna
PetroChina Company UnlimitedIntegratedKina
TOTALIntegratedFrankrike
BPIntegratedStorbritannien
China Petroleum & Chemical CorporationIntegratedKina
Petroleo BrasileiroIntegratedBrasilien
EquinorIntegratedNorge
EniIntegratedItalien
Suncor EnergyIntegratedKanada
CNOOCUpstreamKina (Hongkong)
ConocoPhillipsUpstreamUSA
EOG ResourcesUpstreamUSA
EnbridgeMidstreamKanada
TC Energy CorporationMidstreamKanada
Enterprise Products PartnersMidstreamUSA
Kinder MorganMidstreamUSA
The Williams CompaniesMIdstreamUSA
MPLXMIdstreamUSA
Phillips 66DownstreamUSA
Marathon Petroleum CorporationDownstreamUSA
Valero Energy CorporationDownstreamUSA

Investera i olja – olika slags oljeaktier

Om du vill investera i olja är det bra att börja med at bestämma vilken del av oljebranschen du vill satsa på. Bolag som är verksamma inom oljeindustrin kallas generellt sett för oljebolag eller petroleumbolag. Man brukar dessutom dela in oljeaktierna i olika kategorier beroende på hur verksamheten ser ut:

Upstream oljebolag

Ett oljeföretag som prospekterar och eventuellt också pumpar upp oljan ur marken kallas för ett upstream-bolag. Dessa oljeaktier har inget med distribution och marknadsföring att göra utan det tar andra oljebolag hand om. Svenska Lundin Energy (tidigare Lundin Petroleum) är ett bra exempel på en upstream-oljeaktie.

Midstream oljeföretag

Midstream kallas de oljebolag för som transporterar och distribuerar oljan. Dessa oljeaktier har sina främsta intäkter från avgifter som de tar ut av andra bolag. Därför är midstream-aktier inte så känsliga för fluktuationer i oljepriset. Enterprise Product Partners och Kinder Morgan är ett exempel på midstream-bolag.

Downstream oljebolag

Slutligen har vi alla de oljeföretag som raffinerar oljan och säljer den på marknaden som diesel, bensin, flygbränsle, fotogen och så vidare. Phillips 66 och Sunoco LP är två kända oljeaktier som jobbar downstream.

Integrated-oljeföretag

Vissa oljebolag är som sagt delaktiga i två eller tre av dessa moment i värdekedjan. Dessa oljeaktier kallas för integrated-oljeföretag eller integrerade oljebolag. Shell och ExxonMobil är två jättar som matchar denna beskrivning. Denna typ av oljeföretag är inte lika känsliga för oljeprisets volatilitet eftersom deras intäkter kommer från olika håll.

Oljeaktier och oljebolag i Sverige

För dig som intresserar dig för svenska aktier är det intressant att känna till att det faktiskt också finns flera svenska oljebolag. Här är en lista på alla oljebolag på börsen i Sverige:

Oljeaktier i SverigeBörsvärde
Lundin Energy61731
Africa Oil3629
International Petroleum2937
EnQuest2678
Africa Energy2142
Tethys Oil1600
Maha Energy1286
ShaMaran461
Crown Energy461
Concordia Maritime450
Misen Energy115
Igrene22
Dome Energy20

 

Så gott som alla oljeföretag och oljebolad i Sverige jobbar med exploatering av olja och eventuellt också gas. Concordia Maritime är verksamt inom transport. Däremot finns det inga downstream-oljeföretag från Sverige.

Nordiska oljeaktier och oljebolag

Egentligen är Sverige inte särskilt verksamt i oljebranschen. Bland våra nordiska grannar sticker Norge ut. Det finns flera välkända norska oljebolag. Även Finland och Danmark har några enstaka oljeaktier.

Dessa är de tio största nordiska oljebolagen:

OljeaktieLandTyp
EquinorNorgeDownstream
Aker BPNorgeUpstream
NesteFinlandDownstream
Subsea7NorgeService
TGS-NOPECNorgeService
FrontlineNorgeMidstream
BW Offshore LimitedNorgeService
Drilling CompanyDanmarkUpstream
Hafnia LimitedNorgeMidstream
DNONorgeUpstream
Oljeaktier - bild på oljeraffinaderi
Oljeaktier i bolag inom raffinaderi kallas för downstream oljeaktier.

Så kan du investera i oljeaktier

Du kan köpa oljeaktier i både svenska och utländska oljebolag hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. De flesta stora och medelstora oljebolagen finns med i deras utbud.

Vilka är de bästa oljeaktierna?

Hur vet man vilka som är bästa oljeaktier? Oljepriset är mycket volatilt vilket innebär att det svänger en hel del i procent upp och ner. Om du är mycket insatt i oljebranschen kan du tjäna pengar på denna volatilitet genom att köpa och sälja aktier i företag med olja som verksamhet eller olika börshandlade produkter med exponering mot oljepriset.

Om du inte är expert är det troligtvis klokare att satsa på mer defensiva oljeaktier. Hit hör de större oljeföretagen som ofta jobbar med hela värdekedjan (så kallade integrerade oljebolag).

Många av dessa är amerikanska oljeföretag men det finns även exempelvis Shell från Holland och TOTAL som är ett franskt oljebolag. BP kommer från Storbritannien. De är samtliga defensiva oljeaktier som också har utdelningar.

Oljeaktier med utdelningar

Just utdelningar kan vara en bra måttstock på hur bra investering det är eftersom det annars kan vara svårt för en oinvigd att värdera ett oljebolag. Titta på hur stabila utdelningarna är, hur många år oljeföretaget haft utdelning och ifall de tenderar att höjas över tiden. Kursutvecklingen är inte alltid lysande i oljeaktier men utdelningarna kan vara betydande.

Tänk också på att oljeindustrin är känslig för den omställning som många sektorer i världen nu gör till fossilfri energi. Vissa oljeaktier kan klara sig bättre än andra om de lyckas diversifiera verksamheten och öka andelen grön energi i sin produktmix. Ökade nya investeringar i gas kan också vara något som får vissa oljebolag att klara sig bättre framöver.

En investering kan både öka och minska i värde och det finns en risk och är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vi använder cookies. Om du blir medlem så kan du logga in och ta del av våra aktieportföljer. Vi har även portföljer med vanliga fonder och ppm fonder och mycket mycket mer information och allt från trading, privatekonomi och investeringar. Ansvarig utgivare: Samuelssons Rapport, Stockholm.

Följ Oss På Twitter