April 4

Psykologi vid swingtrading – Ta kontroll över känslorna

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Psykologi vid swingtrading är en viktig variabel att ta hänsyn till och vara medveten om för att kunna fatta väl genomtänka beslut och maximera dina chanser till lönsamma trades. 

Swingtrading är spännande, analytiskt och stundtals pulshöjande. Något som ofta faller i glömska är dock de många psykologiska aspekterna som trading innebär. Innan du börjar handla med dina egna pengar kan detta tyckas vara löjligt. Det verkar inte allt för svårt att hantera motgångar och bemästra förluster.

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Men verkligheten visar sig ofta vara annorlunda. Många traders misslyckas helt enkelt på grund av att de inte klarar av den känslomässiga press som förluster medför.

Här följer några tips som du kan använda för att ta kontroll över dina känslor associerade till trading.

Psykologi vid swingtrading – bra att tänka på

1. Häng inte läpp över Förluster

Många traders, framför allt nya, tenderar att ta förluster och motgångar hårt. Det är svårt att undvika, särskilt om det varit ett monetärt mycket kostsamt misstag. Men, inom trading finns det inte utrymme att hänga läpp. Koncentrera istället dina tankar på framtida transaktioner. Dessa är trots allt de enda du kan påverka.
Med det sagt är det fortfarande viktigt att lära dig av misstagen. Analysera dem och ändra dina vanor och beteende för att inte replikera samma fel igen.

2. Acceptera din Avkastning

Nya traders tenderar att lägga stor vikt vid hur mycket pengar de tjänar. Det är givetvis helt normalt, men det kan skapa extra press om målsättningen inte möts. Därför är det viktigt att acceptera den avkastning du uppnått, men också göra ditt bästa för att förbättras. Initialt är det inte helt enkelt att uppnå den avkastning du har för avsikt att generera med trading. Men om du lägger din energi på att bli en bättre trader kommer resultaten komma efter hand.

3. Arkivera ditt Känsloläge

Det är inte bara rådata som ska ingå i din dagbok eller journal. Även dina känslor kring traden och hur du kände dig när du ingick positionen bör bokföras. Precis som med trading data är det viktigt att kunna återblicka och se om ditt känsloliv påverkade ditt beteende. Det kan vara en riktigt ögonöppnare!

Så för du Trading Dagbok - Swing trading
tradingdagbok är viktigt vid swingtrading

Så för du Trading Dagbok

Att föra swing trading dagbok är ett av de bästa besluten du kan fatta. Din journal är en löpande dokumentation rörande din trading och hur du handlar. Det är ett oerhört värdefullt dokument som tillhandahåller en möjlighet att se vad du gör bra, och vart det finns utrymme till förbättring. Dessa saker bör du inkludera i din dagliga journal.

 • Bokför dina trades – en av de mest centrala sakerna att inkludera i din dagbok. De flesta av oss bokför köp samt sälj priser och tid för utförandet.
 • Dina känslor – en oerhört viktig del av dagboken är dina känslor kring tradingen. Var det motigt att ingå en trade? Du kan indexera dina känslor och se om du tycker det är svårt att hålla dig till strategin. Du kan även försöka skriva ner detaljer. Kanske påverkades du av externa faktorer? Försök helt enkelt få med allt som kan ha haft en inverkan på ditt agerande och beslutsfattande.
 • Misstag – skriv kortfattat ner diverse misstag du tror du kunde ha undvikit. Se till att inkludera speciella orsaker som föranledde misstaget, om du lyckats identifiera dem.

Vanliga misstag i Trading Journalen

Det finns en uppsjö av misstag som görs när traders för dagbok. Det är bra att vara upplyst om dessa, och därigenom undvika dem. Låt oss lista några av de vanligast förekommande snedstegen.

 • För mycket information – Kom ihåg att du för dagbok varje dag. Givetvis är det bra om du är entusiastisk, men försök att vara restriktiv. Du vill spendera så lite tid som möjligt samtidigt som du inkluderar det essentiella i din dagbok. Annars kommer du snart lägga den goda vanan på hyllan.
 • Inkluderar bara misstag – Du kommer att göra misstag när du swing tradar, men även göra saker rätt. Det är bra att inkludera likväl positiva som negativa event i din dagbok. Annars riskerar du att få en snedvriden vy på din analys när du studerar journalen.
 • Saknar reflektioner & funderingar – Din journal ska givetvis baseras på erfarenheter och händelser. Men det skadar inte att reflektera och skriva ner hur du tror olika scenarier kommer utspela sig framöver. Skriv ner dina tankar!
 • Vaga lösningar – Alla gör misstag, men efter att du har begått ett misstag behövs en tydlig plan för att undvika upprepning. Många traders slarvar med detta. Var noggrann med att verkligen identifiera problemet, nöj dig inte med ”sålde för tidigt” eller liknande. Annars är sannolikheten stor att du kommer att genomgå samma misstag igen.

Gör det enklare

Avslutningsvis, för denna del av texten som berör journal och dagbok, levereras här några tips för att göra det enklare.

 1. Gör det till en vana – Gör det till en vana genom att varje dag under en månads tid föra dagbok. Detta gör du enklast genom att prioritera det och utföra uppgiften direkt efter att du är klar för dagen med tradingen. Du kan även motivera dig själv genom att utlova någon typ av belöning efter att ha genomfört en full månad.
 2. Börja långsamt – Sätt en gräns, säg 10 minuter som du inte överskrider. Initialt behöver du inte vara för djupgående, utan fokusera på att bygga vanan. Annars löper du risk att överge projektet till följd av bristande koncentration. Dessutom tenderar långa journaler att vara svårare att utvärdera. Således ökar risken att du inte läser igenom din dagbok. Hela poängen med att föra trading dagbok är trots allt att blicka tillbaka.
 3. 3. Var organiserad – Arbeta utifrån en struktur för att göra arbetet enklare och mer effektivt. Det gör det enklare att utvärdera och blicka tillbaka senare. Därför är det bra att vara organiserad och systematisk i utförandet.
 4. Gör det roligt – om du gillar att använda mjukvaror som Excel, notepad eller kanske till och med ett klassiskt anteckningsblock, perfekt. Om du istället finner det trist kan du testa någon av de olika tjänsterna som finns att tillgå. Några som är populära bland swing traders är Edgewonk, Tradingdiarypro, Tradervue samt Tradebench.

Tips! Lär dig grunderna om swingtrading i Swingtrading – Kom igång enkelt som Swingtrader | (2021)

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!