April 4

Kan du bli rik på swingtrading? (Hur mycket tjänar en swingtrader?)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Idag är Swingtrading en av de mest populära formerna inom det som med ett modernt namn kallas trading. Här handlar det om att erhålla vinster baserad på en investeringsperiod kallad medium-term. Denna kan vara allt från ett par dagar till flera veckor. Allt detta styrs av investerarens personliga preferenser och vilken typ av tillgångar som investeringen gäller. Eftersom Swingtrading är långsammare en andra typer av handel, såsom dagshandel, är detta den perfekta handelstypen för allt från nybörjare till erfarna investerare som vill kunna kombinera handel och ett heltidsjobb. När vi då ser till omständigheterna ovan, hur mycket kan du tjäna som swingtrader? Kan du bli rik genom Swingtrading?

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Swingtrading kan definitivt göra dig rik. Med en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 30%, betyder detta att du skulle dubbla dig kapital under varje treårsperiod. Det betyder en enorm tillväxt på lång sikt. Den kända investeraren Warren Buffet, som ofta kallas ”The Oracle of Omaha”, har byggt sin förmögenhet på att erhålla årlig avkastning på cirka 20% i snitt. Det är ett tydligt bevis på hur du skapar underverk på lång sikt, genom att återinvestera samma kapital tillsammans med avkastning varje år.

Efter att vi har lagt fram realistiska bevis på att det definitivt finns möjligheter att bli rik genom Swingtrading, kan du fortfarande ha många andra frågor som är relaterade till originalfrågan.

I denna artikel ska vi försöka svara på följande:

Som du ser finns det mycket att gå igenom. Låt oss starta direkt!

Hur mycket pengar kan du tjäna på Swingtrading? Vad är en realistisk avkastning för en swingtrader?

Frågan om hur mycket en swingtrader verkligen tjänar, är något som vi sett många gånger. Faktum är att vi också skrivit en hel artikel om detta, som går på djupet och förklarar vilka olika typer av avkastning du kan förvänta dig som swingtrader. Artikeln är fortfarande på engelska och finns på vår systersida.

Hur som helst, för alla som inte vill läsa den, kan vi ge ett kort och snabbt svar. Du skulle kunna säga att avkastning från Swingtrading ligger mellan 10% upp till 50% per år. För att uppnå detta krävs dock att det finns en solid strategi för din trading, som grundligt har testats med beprövade och verifierade resultat.

Som du läst ovan varierar den möjliga avkastningen kraftig och viket det slutliga resultatet blir beror mycket på faktorerna nedan:

  1. Riskbalansering: Naturligtvis kommer graden av risk att vara viktig. Ju högre risk, desto större blir din vist eller förlust. Som traders försöker vi alltid att balansera risken med den möjliga avkastningen. Om den risk vi tar är för hög, riskerar vi också att förlora allt. Å andra sidan, om vi tar för låg risk kommer inte avkastningen att kunna försvaras i förhållande med det jobb vi lägger ned.
  2. Utnyttja möjligheter: Naturligtvis, kommer den som gör många olika affärer, också få en högre genomsnittlig avkastning. Ett sätt att säkerställa att så många möjligheter som möjligt utnyttjas, är att handla med MÅNGA aktier. Detta är heller inget problem, då det i realiteten finns tusentals aktier att välja mellan.
  3. Din förmåga att följa en strategi: Dina möjligheter att bli en framgångsrik swingtrader ligger alltid i din testade och beprövade strategi. Rakt av kan det sägas att avvikelser från de förutbestämda reglerna i en strategi, generellt sett ger ett negativt resultat.

Oavsett vilken avkastning du slutligen står med, måste allt från 10% och upp ses som ett bra resultat, eftersom det ligger runt det genomsnittliga marketsresultatet. Kom ihåg att det är ytterst få förvaltare inom den ekonomiska sektorn, även de som räknas till de professionella, som lyckas med att slå marknaden.

Du känner väl till att du kan prova vår swingtrading här på Samuelssons Rapport för endast 9 kronor för 30 dagar. Vi har hållit på sedan 2013. Inga bindningstider och du kan avsluta när du vill. Läs mer här om du vill veta mer.

 

Hur hög procent av alla swingtraders gör vinster på sina investeringar?

Du har antagligen hört om alla rykten, som att 90% till 95% av alla som börjar med trading gör förluster på sina investeringar. Efter vår information ovan kan det vara svårt att få grepp om. Trots att det bara ska ses som en kvalificerad gissning, tror vi dock inte att det ligger långt från verkligheten. Faktum är att de flesta människor helt enkelt inte kommer att bli rika på trading!

Den stora anledningen och problemet bakom denna realistiska statistik, ligger i att de flesta tror att de kan slänga sig in i hetluften med en gång. Detta utan tillräckliga kunskaper, utbildning eller erfarenhet. Det är ett mycket besynnerligt tankesätt, med tanke på att alla andra professionella yrkesgrupper kräver utbildning och träning för att kunna utföra sitt jobb och sina uppgifter med ett bra resultat.

Med andra ord, det viktigaste av allt är att se till att inte hamna i facket av alla traders som förlorar. Det gör du genom att alltid sörja för att du har de rätta erfarenheterna eller den utbildning/de kunskaper som krävs för att ta dig an den stora ekonomiska marknaden. Vi ser vidare på det du kan och ska lära dig för att utföra trading med ett bra resultat längre ned i denna artikel.

Hur mycket pengar behöver du för att börja med Swingtrading? Praktiska överväganden

Det är en rad olika saker du måste överväga innan du bestämmer dig för storleken av den summa du ska satsa på Swingtrading. Låt oss se närmare på de olika faktorerna som spelar in och hur de påverkar det minsta möjliga kapital som krävs.

För det första, är det ytterst viktigt och komma ihåg att det inte finns något minsta behov av kapital för att börja med Swingtrading. Dock finns det en rad viktiga saker att ta med i beräkningen, som faktiskt kommer att påverka vad som kan anses som ett acceptabelt lägsta behov av kapital i ditt individuella fall.

Riskacceptans (Den risk du är villig att ta): Generellt sett ska du alltid minimera dina risker rörande varje enskild handel till bara några få procent av ditt totala kapital. I annat fall riskerar du att göra stora förluster, som kan bli omöjliga att återhämta sig från på grund av dess storlek i proportion till ditt kvarvarande kapital. Som ett exempel, skulle en förlust på 90% av ditt kapital kräva en avkastning på massiva 900% för att bara komma tillbaka till status quo.

Priset på de aktier du handlar med: När det gäller aktier kan de kosta allt från bara några kronor till tusentals kronor. För att kunna behålla den låga risken på den investerade delen av kapitalet på en acceptabel nivå, kan det vara så att du måste avstå från de dyra aktierna innan du har kommit upp i ett kapital som tillåter dessa investeringar på en procentuell nivå.

Som ett exempel: Om du har ett kapital av 10 000 kronor och vill köpa en aktie som har ett pris på 5 000 kronor, samtidigt som du sätter ett förluststopp på 10% under inköpspriset. Ja, då kommer det medföra att du riskerar 5% av din totala kapitalbalans. Som du snabbt ser är detta mycket mera än det rekommenderade riskvärdet på mellan 2-3% och kan medföra att du inte har råd att investera i denna aktie.

Kostnader och avgifter: Något som alltid är en mycket viktig aspekt i alla former av trading, är hur mycket olika kostnader och avgifter påverkar hur mycket du tjänar på din trading. Beroende på vilken kostnadsstruktur du väljer, kan det vara så att du måste handla mera med dollar. Detta för att dina kostnader inte ska ta en för stor del av ditt investerade kapital.

Med anledning av det ska du alltid se till att kostnader och avgifter för din trading alltid hålls på lägsta möjliga nivå. Idag finns det till och med mäklare som erbjuder 0% kommission. Vilket helt och hållet gör att problemet inte längre existerar.

Swingtrading kurs

Beprövade metoder! Enkel att genomföra! Jobba i din egen takt. Kursen innehåller fyra kompletta tradingstrategier som vi själva använder.

Läs mera om vår Swingtrading kurs här.

Effekten av ett för högt pris (slippage) för din trading

Något mycket viktigt att se till innan du investerar i en aktie, är att se hur likvid marknaden är rörande just detta värdepapper. För att du ska få dina köp genomförda samt att du ska få det pris du ser i din handelsplattform, måste det också finnas säljare som är villiga att acceptera det pris du erbjuder. Med andra ord måste marknaden inneha en likviditet som innebär att den kan svälja dina köp utan att du riskerar för stor slippage.

Slippage (eng. slippage) är, enkelt förklarat, när du måste acceptera ett högre pris som är mindre fördelaktigt med anledning av att det inte finns några säljare som är villiga att acceptera ditt låga bud.

I vissa fall, kan slippage påverka det som egentligen skulle ha varit en perfekt strategi till en förlorande strategi. Detta är dock något som för det mesta är ett större problem rörande aktier till låga priser, vilka inte har samma höga likviditet som de mera kostsamma investeringarna.

För dig som ägnar di åt Swingtrading med aktier i listorna Large-Cap och Mid-Cap, är detta vanligtvis inget problem. Speciellt sett till att Swingtrading strategier, oftast har relativt stora vinnare, som kan stå emot att du vissa gånger får ett högre pris. Som day trader kommer du dock ofta att noggrant behöva kontrollera och avgöra likviditeten hos olika marknader. Detta med anledning av att den procentuella vinsten, på varje individuell aktie, tenderar till att bli relativt liten.

Så kommer du fram till om en marknad har låg likviditet

Det enklaste sätter att få grepp om den rådande likviditeten på en specifik marknad, är att se till det genomsnittliga värdet av hur många dollar eller hur många aktier som det handlas med per dag. Aktier med en hög likviditet har en daglig handelsvolym av miljontals aktier eller tiotals miljoner dollar. Det betyder i sin tur att du med högsta säkerhet inte löper någon risk att sakna säljare som accepterar dina bud och på så sätt klarar dig från slippage. Genom att satsa på aktier som handlas i volymer till ett värde av 1 000 000 dollar eller mera, kan du anse risken för slippage vara obefintlig under förutsättning att du inte handlar med för stora volymer.

Ett annat sätt att snabbt skaffa sig en förståelse för likviditeten i en marknad är att hålla koll på linjerna i det diagram du ser i din handelsplattform. Om det förekommer många skillnader och oregelbundna förändringar/avvikelser, är detta en indikation på att du inte handlar med en marknad med hög likviditet.

Ett annat tips är att se till de korta tidsintervallerna, såsom linjerna/resultaten för 5, 10 och 15 minuters handel. Här ser du om samma skillnader vi tidigare nämnde även förekommer här. Som måttsticka kan du säga att ju kortare tidsintervall som du kan finna att linjerna har små och mjuka rörelser i, betyder en högre likviditet på marknaden. Med andra ord påvisar detta, trots den korta tiden, att det var tillräckligt med handel för att skapa jämna linjer.

På bilden nedan kan du se ett exempel på en marknad som tydligt saknar likviditet.

swingtrading

Bilden nedan uppvisar i sin tur en marknad med medelhög till hög likviditet.

swingtrading

Swingtrading efter att börsen har stängt

Här talas det om en ”after hours market”, vilket således betyder att trading sker efter det att börserna har stängt. Denna marknad brukar vanligtvis anses inneha en dålig och missvisande likviditet. Detta gäller även de större och mera handlade aktierna. Med anledning av detta rekommenderas det att du sköter din Swingtrading under de tider som börserna håller öppet så mycket som detta är möjligt.

Så kommer du igång med Swingtrading

När vi nu tagit upp allt det grundläggande rörande Swingtrading, vill vi också ge några enkla steg hur du kan komma igång med detta och starta din resa mot rikedom. Vi säger att det finns två vägar att komma igång med Swingtrading:

  1. Lär dig Swingtrading på ditt eget sätt.
  2. Gå en kurs i Swingtrading.

Nedan ser vi snabbt på hur dessa två alternativ ser ut och bör formas!

Lär dig Swingtrading på ditt eget sätt

Det är definitivt möjligt att lära sig Swingtrading på egen väg och påbörja din resa för att bli rik genom detta. Du kommer dock att behöva förbereda dig på en lång sträcka av tester och misstag innan du slutligen får grepp om det hela. Till en början kommer de flesta saker du prövar, inte alls att fungera.

Nedan ser du ett par snabba tips när du vill lära dig Swingtrading på egen väg:

  1. Lär dig av tidigare misstag: Detta är en nödvändig förmåga att äga. Det handlar inte bara om dina misstag, utan även historiska fel i den tradingstrategi du ska applicera. Förmågan att kunna gå tillbaka och analysera för att slutligen kunna förbättra. Vi vill säga att detta är nödvändigt för att du ska ha en chans att bli en framgångsrik swingtrader.
  2. Börja bygga dina egna tradingstrategier: När du vet hur det går till att gå tillbaka och testa historiska resultat och misstag, är det dags att skapa och bygga egna tradingstrategier och sedan använda dessa. För att få mera kunskaper och goda råd gällande detta, rekommenderar vi att du läser vår artikel om hur du bygger en tradingstrategi.
  3. Dags för trading: Nu är det dags att starta din Swingtrading med en testad och kontrollerad strategi. Du påbörjar nu din väg mot rikedom. Förhoppningsvis, har du skapat en strategi på ett riktigt sätt och har därmed optimerat dina möjligheter att lyckas.

Gå en kurs i Swingtrading

Om du vill undvika den frustration som olika och återkommande tester av lyckad Swingtrading utan att egentligen komma någonstans medför. Ja, då ska definitivt överväga att gå en Swingtrading kurs. Genom detta val, får du alla de verktyg som krävs för att börja med trading direkt. Detta är också ett val som i det flesta fall sparar mera pengar än den initiala kostnaden som kursen medför.

Givetvis är det lätt att tro vi, här på Samuelsson Rapport, är positiva till valet av en kurs bara för att vi själva erbjuder tradingkurser. Vi anser inte det vara ett relevant faktum. Vår anledning till att rekommendera kurser är att vi tidigare sett många som under lång tid kämpat med att lära sig trading. De flesta av dessa har sedan de valde en kurs och en beprövad tradingstrategi, lyckats med mycket bättre resultat.

Sammanfattning

Som du redan har förstått, är det fullt möjligt att bli rik genom Swingtrading. Detta under förutsättning att du har för avsikt att bli rik på lång sikt. Trading skulle kunna jämföras med ett maraton istället för ett sprinterlopp. Det är först på lång sikt som resultatet och effekten av återinvestering visar sitt rätta ansikte. Att lägga till detta, tillåter denna typ av investeringar en mycket bättre kontroll av risk. Detta för att Swingtrading inte kräver stora riskfyllda investeringar för att uppnå målet rörande acceptabel avkastning.

Om du vill lära dig Swingtrading på ett snabbt och effektivt sätt, rekommenderar vi att du ser till vår Swingtrading kurs. Med det valet får du trading strategier som är redo att appliceras direkt, och det tillvägagångssätt som vi brukar för att enbart ägna oss åt trading av de aktier som har de absolut bästa chanserna att ge en bra avkastning år efter år.

Här hittar du vårt arkiv med swingtradingartiklar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!